Veel minder erfafspoeling

Regio - Agrariërs kunnen subsidie krijgen voor emissiebeperkende maatregelen op het erf.
 


Dertig bollenteeltbedrijven uit Noord-Holland zijn de afgelopen twee jaar in het project 'Schoon erf, schone sloot' aan de slag gegaan om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf te verminderen. De ondernemers hebben hiertoe structurele maatregelen genomen. Met als resultaat dat de erfafspoeling naar de sloot met bijna 70% is afgenomen. Hiermee dragen de bollenteeltbedrijven bij aan verbetering van de waterkwaliteit.

Adviesbureau CLM heeft samen met brancheorganisaties KAVB en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het project uitgevoerd.

Dertig bedrijven gingen eind 2016 aan de slag om de erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Tijdens het ontsmetten en planten van bloembollen zijn monsters van het afspoelend water vanaf het erf genomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Na deze metingen hebben de ondernemers maatregelen genomen. Bijvoorbeeld het plaatsen van een rooster met absorptiemateriaal rondom de ontsmetingsinstallatie op te vangen.
Of het uitbreiden van de schuur of overkapping om alle fust overdekt te kunnen stallen.

Zes telers kochten een transportwagen met opvang, zodat er tijdens het transport van de bollen naar het perceel geen emissie optreedt. Een van de deelnemers is zelfs bezig met een pilot waarbij alle erfputten zijn weggehaald. Hij werkt samen met HHNK en de KAVB aan een gesloten systeem waarbij hij water opvangt in een bassin en vervolgens zuivert en hergebruikt.

In Noord-Holland is sinds mei 2018  het Landbouwportaal voor Bodem & Water online. Agrariërs kunnen via dit portaal subsidie krijgen voor emissiebeperkende maatregelen op het erf.
Zie voor meer info www.landbouwportaalnoordholland.nl 

CTR

3 reacties :

Anoniem zei

Waarom subsidie?

De vervuiler betaalt.

Anoniem zei

Agrariërs leven vorstelijk van de overdaad aan subsidies, de burgers betalen wel.

Van Alphen zei

Anoniem, in dit knettergekke landje krijgen de vervuilers juist de subsidie die wordt opgebracht door de mensen die zich wel aan de regels houden.

Een reactie posten