Keek op de Week (30) met handhaven, bomen kappen en ......

Dieptepunten in Hollands Kroon van week 30 van 2018 (23- 30 juli)


Een boete van €70.000

Het is feest in het dorp en dat moet gevierd worden. Kermis in Anna Paulowna en het wakkere ambtenaren apparaat onder leiding van de aan een kermisfobie lijdende Nawijn gaat er in het geniep op uit om te zien of er overtredingen gemaakt worden. En gelukkig, ze vinden er eentje want de nieuwe uitbater Neijens van het Wapen van Holland begint te vroeg met het opzetten van de tenten en krijgt daarvoor straf.
Een boetetje van slechts €10.000 is daarvoor vastgesteld in de reglementen zodat de ambtenaren niet naar willekeur zomaar wat nullen achter een 1 kunnen plakken om daarmee een beginnende ondernemer de nek om te draaien.
A propos; zo’n tent staat toch niet binnen 5 minuten, het staat vlakbij het ambtenarenhol zodat vermoed kan worden dat de handhavers zand in de ogen hadden bij het opzetten of wellicht elders bezig waren het tomeloze Hollands Kroon volkje middels hun gereglementeerde boetelijst in bedwang te houden.
Goed, die €10.000 gereglementeerde door de gemeenteraad goedgekeurde boete + legeskosten etc. voor het ‘contract’ met Hollands Kroon blijkt slechts een beginnetje te zijn. De handhavers vinden een waslijst van overtredingen waar Neijens niet van af lijkt te weten maar waarvan woordvoerster Noortje Slot zegt dat en nog een luttel sommetje van €60.000 toegevoegd moet worden wegens een serie andere, en het kan haast niet anders, gereglementeerde boetebedragen.
Zo had Neijens de weg niet afgesloten, had hij de klanten o.a. moeten waarschuwen tegen mogelijke gehoorschade, waren de geluidsboxen niet voldoende afgeschermd, duurde de muziek te lang, werden bezoekers niet geteld en waren er, hoewel de bezoekers daarvoor nu niet bepaald komen op een kermisfestijn, geen watertappunten.
In het kort samengevat lijkt het er sterk op dat Neijens, toen de ‘overtredingen’ plaats vonden wel bespioneerd is door de plaatselijke overheid maar dat deze willens en wetens niets anders gedaan heeft dan de overtredingen turven en bovendien is de overheid ook laakbaar omdat zij o.a. toegestaan heeft en niet ingegrepen heeft bij o.a. het niet afsluiten van de weg wat slechts een taak was voor Neijens maar, omdat het hier een openbare omgeving betreft, een verantwoordelijkheid voor Hollands Kroon. En door elkaar lopende en krioelende bezoekers tellen bij een feesttent op een kermis? Welke hooggeschoolde Hollands Kroon dienstklopper heeft dat bedacht en hoe heeft hij dat vastgesteld? Was daar een voorschrift van of is de ambtenaar incognito en vermomd als Paashaas binnen geweest om tijdens het drinken van bier, uiteraard wegens het ontbreken van watertappunten, beneveld geraakt en dubbel gaan tellen?


Binnenschippers stomen op naar Kooyhaven

Hoera, er is weer extra administratief werk na de administratieve en financiële miskleun Kooyhaven. Laat de mensen niet vergeten dat Kooyhaven ooit gepland is om er windmolens te maken en vandaar naar Den Helder te verschepen voor installatie op zee. Het oorspronkelijk plan was een haven ter grootte van ongeveer 80 ha. met rondom bedrijven en een natuurwandelpad op een dijk eromheen om overlast voor omwonenden te beperken. In elk geval is het aspect ‘overlast voor omwonenden voorkomen’ voor 100% geslaagd om de eenvoudige reden dat deze tientallen miljoenen kostende desinvestering tot op heden ongebruikt is en een desolate plek vormt.

Nu gaat het Bureau Voorlichting Binnenvaart de binnenschippers attenderen op en onderzoeken naar mogelijkheden van Kooyhaven. Welke mogelijkheden er zijn is onbekend maar het wordt onderzocht en dat is al wat; dat is ook werk.
Na het mislukken van de provinciale windmolenwaanzin Kooyhaven (begin jaren 2000) moet er dus een andere taak voor deze insteekhaven gevonden worden en zolang dieper stekende (zee)schepen er niet kunnen komen richt men zich kennelijk op de ondieper stekende binnenschepen.
Wat binnenschepen daar te zoeken hebben is vooralsnog een raadsel; uitgezonderd een zandbootje en een fietstoeristen passagiersboot is er geen prauw in het NH kanaal te bekennen.

Ook naar het tegenover de insteekhaven Kooyhaven liggende industriepark Kooyhaven van Den Helder met zijn extreem ruim opgezette percelen en grote leegstand, zijn geen goederenstromen te verwachten. Vooralsnog lijkt er alleen een mogelijkheid te zijn op Kooyhaven langdurig grotere eenheden te stallen c.q. te parkeren/op te slaan of om binnenvaartschepen langere tijd op te leggen. Maar daar was deze haven nooit voor bedoeld en zal in de opslag en opleg functie nooit kunnen renderen.


Bomen kappen

Rond 30 jaar terug ontwaakte de godin Arduenna en met de zuidenwind kwam haar groene geest tot in onze landen. Zelfs de kale zanderige vlakte van het toenmalige Anna Paulowna ontkwam niet aan haar krachten en in rap tempo werden op de niet voor de bollenteelt gebruikte ruimtes bomen aangeplant. Geschikte stukken voor aanplant waren open, niet gebruikte oppervlaktes op erven en kale natuurgebieden.

Naast talloze boerderijen werden met ruimschootse subsidies bomen aangeplant en ook de landtong, waar inmiddels Kruijf zijn landgoed en dierentuin heeft, werd bebost. Toen werd het stil, de groene honger van Arduenna was gestild en de subsidies waren op, de boompjes werden groter en werden een sta in de weg en andere belangen kwamen op.
Inmiddels kan een massale kap in de polder waargenomen worden van bomen die ooit met belastinggeld geplant zijn. Een nog grotere kaalslag vindt thans plaats in het Robbenoordbos. Destijds een trots voor de provincie om in zo’n diep liggende polder (-5m NAP) een bos te hebben. Thans worden grote delen van het bos gekapt om plaats te maken voor alweer een krankzinnige droom uit de krochten van de Haagse politiek en alweer is het toverwoord ‘subsidie’ de drijvende kracht achter deze waanzin. Kijk, en daar gaat het om; zorg dat je vooraan bij de trog staat als er wat te verdelen is want en het maakt niet uit waar het voer vandaan komt.

JAS: Er is berekend dat de klimaatmaatregelen van Nederland een verminderde temperatuurverhoging van 0,005 Graad Celsius opleveren. Niet veel dus, onmeetbaar en waanzinnig ontoereikend; als het bewind in Den Haag zichzelf serieus neemt en het met de bevolking goed voor heeft zou zij in het buitenland moeten gaan investeren in de aankoop van grote leefgebieden voor onze bevolking om tijdig te kunnen vluchten.

Redactie JAS2 reacties :

Anoniem zei

In Nederland wordt door de overheid met subsidies de welvaart op het spel gezet om de wereld tegen hoge kosten te redden van klimaatverandering.
Maar zou dat dan ook helpen kan men zich afvragen,nou was dat maar waar! Alleen de Nederlandse welvaart wordt hier door de Nederlandse overheid op het spel gezet en ongetwijfeld zullen er waarschijnlijk het Nederlandse voorbeeld gaan volgen.
Later zal blijken dat deze aanpak totaal geen invloed heeft gehad om de dreigende klimaatverandering te redden.
Alleen is wel de welvaart naar de knoppen geholpen door deze onbezonnen ideeën van de overheid..

Anoniem zei

Klimaatverandering? Vorige week op het BRT nieuws werd nog gezegd dat de hittegolf van 1947 4 dagen langer duurde als afgelopen hittegolf. Nu lezen en horen we niet anders als over de dreigende klimaatverandering.
IJsmonsters genomen op de Noordpool hebben aangetoond dat duizenden jaren geleden het CO2 gehalte in de lucht het dubbele was als het hedendaagse percentage van 0,04% en er voeren geen schepen, vlogen geen vliegtuigen en er reden geen auto's, dus hoe kan dat dan als de hedendaagse klimaatverandering toegeschreven wordt aan het gestegen CO2? Zullen we eens beginnen met geboortebeperking en het fors terug schroeven van de veestapel vanwege de gigantische hoeveelheden methaan die er uitgestoten worden? De wereld kan zoveel mensen niet meer aan totdat de wereld zelf maatregelen neemt en er een gigantische epidemie uitbreekt die de wereldbevolking decimeert.

Een reactie posten