Botswagenloze Kermis Hippolytushoef

Datum:
 • maandag 30 juli 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Hippolytushoef - In een autootje van de draaimolen op de kermis. Bij afwezigheid van de autoscooters is het ’autoluw’ tijdens het evenement in Hippolytushoef.
   29-7-2018
  Tot groot ongenoegen van de kermisexploitant, die met een spandoek liet weten het niet eens te zijn met burgemeester Jaap Nawijn van Hollands Kroon, die in verband met de veiligheid verbood dat de botswagentjes op hun traditionele plek kwamen te staan.
  Waarop de exploitant besloot dat het een botswagenloze kermis werd. Op het spandoek staat: 25 jaar veilig met onze botswagens op deze locatie gestaan en gezien de nieuwe regelgeving nog steeds even veilig. Maar nu laat burgemeester Nawijn zijn machtspositie spreken en stelt onze attractie brodeloos op deze locatie.’’ 
  De exploitant vermeldt erbij dat ze de bevolking graag te woord willen staan over de kwestie.
  Noordhollands Dagblad
  ______________________________________________________________


  Uiteenzetting van de juiste feiten (botsauto's ). 
  Goede middag allen, zoals eerder afgesproken.

  Hier wordt de waarheid en de juiste toedracht over het botsauto gebeuren uiteengezet.

  In tegenstelling wat bijna iedereen beweerd zijn dit de juiste feiten die deze kermis in Hippolytishoef bijna of zelfs helemaal om zeep hebben geholpen.

  De firma Jonker-Blokker heeft deze autoscooter gekocht per maart 2008, deze autoscooter staat sinds 2008 in Hippolytushoef te draaien, hiervoor draaide een andere autoscooter van de firma op dezelfde locatie. 
  De Veiligheidsregio Noord heeft per 2016 de standplaats goedgekeurd, er zouden brandslangen onder de voorvloeren van de autoscooter geplaatst worden, maar toen de Boa van de gemeente en de brandweer o.l.v. Marcel Verschuren ter plekke waren hoefde dit zelfs niet meer.
  Peter Vlaming heeft dit zelfs in een email bevestigd. (In een persoonlijk gesprek met de SBNK heeft de brandweer uit het dorp gemeld dat zij het niet eens waren met de heer Jaap Nawijn.)
  De heer Blokker heeft in juli 2016 samen met Marcel Verschuren van de Veiligheidsregio de opstelling van de kermisattracties gecontroleerd.
  Deze opstelling is destijds door hun akkoord bevonden, en was conform de ingediende tekening. Nu wordt er beweerd dat burgemeester Nawijn de kermis van 2017 gered zou hebben door de opstelling voor 1 jaar te gedogen met aangepaste veiligheidsmaatregel. (permanente brandwacht, en blusleidingen onder de attractie door etc.)
  Nee, daar klopt dus helemaal niets van, want de burgemeester heeft destijds eieren voor zijn geld gekozen onder advies van de jurist welke betrokken was bij het gesprek, welke hij voerde na een onderbreking van de vergadering in een overleg met voorzitter SBNK Arjan Blokker, de jurist en Jaap Nawijn.

  De kermis heeft zelf helemaal geen afspraken gemaakt om deze problemen op te lossen, nee per 27 juli 2017 kregen ze het fiat dat wanneer er brandwachten werden geplaatsten het in orde was.
  Dit kwam uit een voorstel van Piet Ottens, terwijl Piet Ottens zelf het niet nodig achtte.
  Hij heeft n.l. jarenlang zelf een functie bekleed als brandweerman, hij meldde tevens dat je nooit tegen een gebouw aan kon staan om de brand te blussen maar een stuk er van af, en daar was alle ruimte.
  Tevens zijn de panden bij een eventuele brand ook blusbaar vanaf het Aldi-terrein.
  Er is in dit overleg niet gesproken dat het volgend jaar beslist niet meer mocht.
  Burgemeester Jaap Nawijn meldde toen dat hij niet de intentie had om de kermis niet te laten doorgaan, hij meldde dat hij burgervader was voor iedereen, hij meldde dat hij goed had nagedacht en dat zijn primaire belang de samenleving van Hippolytushoef was, dat we in oktober gingen evalueren en dan zouden wij verder kijken hoe het afgelopen jaar de kermis is verlopen en misschien kwamen er dan wel andere ideeën naar voren, misschien kon de kermis wel uitbreiden, kortom we gingen evalueren.
  Met deze wetenschap dacht Karin Blokker dat nu alles voorbij was, en was blij met het besluit van Burgemeester Jaap Nawijn, zij hoefde geen verdere stappen te nemen naar de rechtszaal. 
  In afwachting van de uitnodiging van de evaluatie zoals de heer Jaap Nawijn had gesteld op 27 juli 2017 bij elkaar te komen, kregen wij de uitnodiging op 17 oktober 2017 te verschijnen voor een evaluatiegesprek zoals in de brief vermeld stond, tot onze verbazing waren een aantal van de genodigden van de gemeente niet aanwezig waaronder Franklin Wijga en Brigitte van Yperen.     Op de vraag waar deze ambtenaren waren, meldde de heer Antoon Groot welke de vergadering leidde dat dit een oriënterend inventarisatiegesprek was en géén evaluatiegesprek, zoals de heer Jaap Nawijn met ons had afgesproken. We waren dan ook zeer verbaast er is over alle kermissen gesproken, waarbij de issue van de Gemeente HK was hoe er zo transparant mogelijk gehandeld zou kunnen worden, er werd zelfs over Hippolytushoef gesproken.  
  Er kwam beslist niet in naar voren dat de Autoscooter niet meer mocht staan terwijl er wel naar gevraagd werd door de penningmeester van de SBNK, Marcel Verschuren gaf in ditzelfde overleg aan dat de burgemeester zeker debet is aan deze ellende.
  Terwijl bij de uitnodiging van de vergadering o.l.v. A. Groot van 29 januari j.l. op de betreffende uitnodiging op was genomen dat de autoscooter niet op deze locatie mochten staan en bij de opening van het gesprek mocht er overal over gesproken worden maar niet over de autoscooterlocatie. Want dat was blijkbaar door de Gemeente HK al besloten. In dit zelfde gesprek werd er deelgenomen door twee Raadsleden welke per juli hun functie hebben neergelegd dat waren Ada de Haan en Marinus Hovius. Ze kwamen toen met geweldige voorstellen, de kermis compleet verplaatsen naar het buitengebied of de hele kermis weg en plaats maken voor een nostalgische kermis. Of naar het Aldi-terrein, dit terrein is direct getoetst maar deze wilde absoluut niet.                                                                                                                                                                         
  Dit jaar is er eerst een ongewijzigde tekening ingeleverd waarbij een aantal huizen onbereikbaar bleken te zijn voor hulpdiensten. Per 22 mei 2018 is er een gewijzigde tekening ingediend, met als afstand 4,20 meter van belendende gebouwen af. De herziende geldende norm van de Veiligheidsregio Noord per december 2017 is dat er 2 meter van belendende gebouwen mag worden geplaatst. En nog even voor alle duidelijkheid de fa. Jonker-Blokker is niet op zoek naar “maatschappelijke onrust” maar naar eerlijkheid en de waarheid.  
  Degene welke verantwoordelijk is voor deze “maatschappelijke onrust is de heer Nawijn zelf, met zijn uitspraken over de geschiedenis van Enschede, Volendam en monstertruckverhaal van Haaksbergen. Sterker nog, deze gebeurtenissen hebben zelfs geen invloed gehad op de regelgeving van de kermis.
  Er wordt daarom nu campagne gevoerd omdat de waarheid onder ogen gezien moet worden, en dat niet de zinspelingen van Jaap Nawijn nageleefd moeten worden.
  De publieke opinie heeft recht op de waarheid, daar komt bij dat er per 2018 helemaal géén advies is ingeroepen van de Veiligheidsregio Noord door de gemeente met de gewijzigde tekening van 22 mei 2018, vreemd om na een wijziging van de afstanden op de plattegrond geen advies te vragen aan de Veiligheidsregio Noord.
  Nu blijven de geruchten gonzen dat de vergunning voor deze locatie niet werd verleend doordat niet voldaan zou zijn aan de brandweerregels en dat is onjuist.
  Het zou wat anders zijn als dat de burgemeester het tegen zou houden omdat de woningen en panden niet bereikbaar zouden zijn voor hulp diensten.
  Ook heeft de firma Jonker-Blokker een Brandoverslagberekening en hebben ze geen brandoverslag en met de herziende plattegrond zijn ook de woningen bereikbaar.
  Nogmaals de brandweer heeft de firma destijds een reactie gegeven dat zij het niet met Jaap Nawijn eens zouden zijn.
  De panden zijn bereikbaar met een doorrijroute van 4,20 meter, gelijkend aan Anna Paulowna, daar staan ze op dezelfde afstand van het gemeentehuis af en daar mag het wel.
  Wie nu nog durft te beweren dat het “Nepnieuws” zou zijn mag ook zeker bij zich zelf te raden gaan.
  Er is niets gelogen de enige welke continue zijn tekst verdraait en te berde brengt is Jaap Nawijn! Voor zover mogelijk is alles openbaar gemaakt, dan zou je toch mogen verwachten dat raadsleden die strijden voor de bevolking dit ook naar eer en geweten in de openbaarheid brengen. Net zoals ik/wij dat hebben gedaan en zoals eerder al is gezegd degene welke verantwoordelijk is voor deze “maatschappelijke onrust” is de heer Nawijn zelf en niemand anders. 

  Theo Moras,
  Criticaster Hollands Kroon.   9 reacties :

  Sam Kooy zei

  Niet meer dan machtsuitstraling van Nawijn. Burgervader ? Niet in Heemskerk en al helemaal niet in Hollandskroon.

  Th Moras. zei

  Heb de exploitant om uitleg gevraagd en opheldering over deze kwestie gevraagd.Die blijven bij hun standpunt dat de burgemeester de oorzaak is van deze soap.Ik ben daarom zeer benieuwd naar de uitspraak van de rechter in deze vervelende kwestie die alleen maar verliezers kent..

  Anoniem zei

  Rechtszaken tegen de gemeente HK kent meestal alleen maar verliezers en ik denk dat de rechter wel een weg weet te vinden om Nawijn gelijk te geven, zo is tegenwoordig de kromspraak in Nederland.

  Anoniem zei

  De leefbaarheid verdwijnt waar Na-wijn verschijnt. Nieuw Nederlands spreekwoord ingebracht door inwoners van alle gemeenten waar deze man door het VVD netwerk als burger-meester is gepositioneerd. Het is wel duidelijk dat Na-wijn de kwaliteiten als burger-meester om midden in de samen-leving te staan nooit gehad heeft. Laat hem alsjeblieft met pensioen gaan Johan Remkes, de inwoners van Hollands Kroon zitten niet te wachten op nog meer ellende voor het volk.

  Anoniem zei

  Het kan ook zo zijn dat Nawijn weliswaar een waardeloze burgemeester is, maar wat de veiligheid van de kermis betreft toch gelijk heeft. Heeft iemand daar al aan gedacht?

  Anoniem zei

  Ja natuurlijk gewoon alle kermissen zo aanpakken dan is de veiligheid overal verzekerd.
  Althans wat de kermissen betreft maar zijn de inwoners nog niet verlost van deze arrogante waardeloze burgemeester waar ze ook nog zowat een halfjaar langer mee opgezadeld worden.Al is dit overigens wel uit financiële overweging geweest.

  Anoniem zei

  Ben benieuwd naar de festiviteiten als Japie opzout.

  Anoniem zei

  Mijn gevoel zegt dat ook op deze uitgebreide uiteenzetting door niemand op wordt gereageerd.Zowel burgemeester Nawijn als de raadsleden hebben er waarschijnlijk voor gekozen om de afgang in deze kwestie niet nog meer te verergeren. Deze feiten zeggen boekdelen en kunnen de gemeente Hollands Kroon alleen nog meer in verlegenheid brengen.

  Anoniem zei

  In 2019 een nieuwe start met gewoon weer de botauto's op de vaste plaats. Er is geen probleem. Nawijn heeft het probleem gemaakt omwille van zijn eigen agenda. Nu het probleem vertrekt is alles opgelost. Of is hij zo rancuneus dat hij het voor 2019 vooraf in zijn resterende periode nogmaals het plezier van de jeugd van 10 tot 18 jaar op deze kermis weet weg te halen? Een ieder heeft nu wel door hoe de hazen lopen, en bepaalde hazen in Nederland daar mag de grote jacht op beginnen om terug te keren naar een democratische vreedzame samenleving zonder autoritaire figuren en hun netwerkjes die de leefbaarheid tot de grond aan toe hebben afgebroken in dit land.

  Een reactie posten