Keek op de Week (24/25) met HVC, Nawijn en.......

Dieptepunten in Hollands Kroon 11-25 juni  van 2018 (wkn 24 en 25).
1. HVC wil maar niet dood 

De vuilnisboer is een intergemeentelijk gebeuren waar met geld van de belastingbetaler milieu utopieën in stand worden gehouden en waar ex-politici, wethouders en ambtenaren de staf uitmaken en in barre tijden een veilig (financieel) inkomen opzoeken.

Het meest bizarre voorbeeld is wel de milieufanaticus en Greenpeace lid D. Samson die, nadat hij uit de 2e kamer voor de PvdA weggebonjourd werd, met open armen ontvangen werd bij HVC omdat hij ‘zoveel’ van energie wist. Intussen is hij de spreekbuis van de anti-gas hysterie geworden en zal het niet nalaten u met volkomen onzinnige prijsstijgingen te gaan confronteren zodat hij, na bewezen diensten aan het samenwerkingsverband grootkapitaal, eco-socialisme en de fiscus, van een gouden toekomst verzekerd is. Nederland anno 2018 waarin PvdA‘ers de eigen kiezers naar hartenlust verraden en de goot intrappen!

Inmiddels blijft HVC in letterlijke zin ook nog eens volop stinken bij de opslagplaats in het Zuid      Oosten van deze gemeente en geen haan die ernaar kraait. Geen handhaver te bekennen zodat HVC afspraken  niet nakomt terwijl er volop aanleiding is tot handhaven  maar de handhavers schieten liever niet in eigen voet en bekeuren liever een nietig particuliertje wegens een niet aangemelde caravan in zijn tuintje. WAAR ZIJN DE VERHOUDINGEN GEBLEVEN?

Waarom dit alles? HVC is in handen van de gemeentes; waaronder Hollands Kroon. En die hebben er in hun ultieme dwaasheid een massa belastinggeld in gestopt en bovendien de HVC-schulden tot om en nabij de €800.000.000 op laten lopen zodat die tent onverkoopbaar is;  wie wil die club dan nog hebben? Dat onverkoopbaarheidsaspect  zal de bedoeling ook zijn geweest – zo kan je ongelimiteerd een vorm van financiële terreur opleggen aan de bevolking en garanderen dat de politieke baantjesmachine HVC volop kan blijven draaien.


2. Schadelijke stoffen bollentelers

Mooi resultaat? De genomen ‘maatregelen’ liggen zo voor de hand dat ervan gesproken kan worden dat het een schande is dat er op deze wijze zo’n vervuiling plaats heeft kunnen vinden. Het lijkt er sterk op dat de oorzaak gezocht moet worden in verregaande nalatigheid van de betrokken telers en dat bij een normaal functioneren van de toezichthoudende instanties het nooit zover had kunnen komen. Kortom, je treedt gewoon niet op en gaat dan in samenwerking met de telers naar oplossingen zoeken die ongetwijfeld gesubsidieerd zullen zijn geweest waarna je met een hosanna verhaal komt over 70% reductie vervuiling.

De grootste nalatigheid lijkt hier wel bij de staat te liggen die optreden tegen de vervuiling kennelijk niet hoog in het vaandel heeft staan tenzij die ‘vervuiling’ niet te maken heeft met de volksgezondheid maar meer een politieke mode is?!

A propos: Uit Anna Paulowna deden geen bollenkwekers  mee; zorgen de helofytenfilters inmiddels voor voldoende schoon water CDA en was toezicht in Hollands Kroon derhalve overbodig?


3. Van Agriport naar Dataport

Op het oorspronkelijk Agriport, wat ten doel had een strategisch centrum voor de Hollands Kroon landbouw te worden, vestigen zich inmiddels, na de dakdekkers, ook megabyte producenten. Deze firma’s komen uit het niets vallen en vinden het leuk de landbouwgrond in Hollands Kroon te bezetten om daar een een grootverbruiker van energie te worden. Het stroomverbruik benadert dat van een middelgrote stad van 147.000 inwoners en JAS vraagt zich af of er een MER rapportage is opgesteld voor deze energievreters. Die stroom moet toch ergens vandaan komen en van de wind kun je geen stroom maken (wel geld) en dat weet iedereen intussen. Het kan niet anders of dit is een een-tweetje tussen Den Haag/Brussel en Washington waar de cowboys gezegd hebben : We want datacenters in the Wieringermeerpolder and YOU fix it. Waarna Meskers nederig naar de States ging om in zijn Breezandse steenkolenamerikaans de Yanken te woord te staan en om hen te vragen of zij nog meer wensen hadden.

Zou het trafostation in ‘t Veld (en die bij Middenmeer) hiermee te maken kunnen hebben? Heeft die aardige wethouder/professor (PvdA)  U destijds, a raison van 30.000 euro  op kosten van de belastingbetaler,  verteld beste en bedrogen inwoners van ‘t Veld, dat het energieverbruik  voor de datacenters gelijk was aan 147.000 huishoudens en dat het aantal ‘gewone’ huishoudens in Hollands Kroon rond de 20.000 ligt, beste inwoners van ‘t Veld? Tja, voor een zevenvoud aan stroom extra heb je wel een extra snoertje nodig en daar laat je naar goed Hollands koopmansgebruik de mensen voor lijden

4. Nawijn alweer nog niet weg

De vertrouwenscommissie bepaalt? Remkes neemt het rapport in ontvangst en komt meteen met de kreet dat er een absoluut integer figuur op de burgemeesterspost te Hollands Kroon moet komen. Tegelijkertijd ziet hij er geen been in om Nawijn aan te laten (met instemming van ALLE fractievoorzitters). Vreemd, die zou je als eerste per 1 september moeten laten vertrekken want als er een niet voldoet aan de profielschets dan is Nawijn dat wel. Is er niemand die Nawijn eventjes voor een paar maanden kan vervangen of moeten er nog wat onzalig makende zaken door gejast worden? Wanneer komt de raad uit zijn verdoving?


5. Lachende Nawijn op het VNG congres met aanslag op Telegraaf

Een van de heulende lachers was Japie maar die geeft de schuld zoals gewoonlijk aan anderen en in dit geval  aan de ophitser Wieringa en het skrapuul Twan Huys. Kun je nagaan waar het VNG en burgemeesters op af komen en wat hun politieke belevenis is en welk een anti-democratische inteelt zooi zich daar gevormd heeft. En zo kennen wij ook Nawijn weer; verheven boven het volk en alles van zich afschuivend. Van Japie en vele andere burgemeesters mag de Telegraaf kapot; anders lach je niet om zoiets.

Het is een bedreiging voor de vrijheid in dit land dat zo'n  grote groep burgemeesters  en wethouders (50%) deze opmerking van Wieringa over de aanslagen op Panorama en De Telegraaf leuk vonden.
De anti-democratische bevolking hatende 5e colonne is hiermee doorgedrongen tot het bestuur want dit gebeuren tekent overduidelijk de mentaliteit van dit zooitje verraderlijke bestuurders en minachting voor het anders denkende/lezende deel van de bevolking.
Wel Japie, en al die andere boven ons gestelde en niet gekozen opvreters, als de Telegraaf kapot moet dan belanden wij in een tijd gelijk aan ‘40 – ‘45 en daar heb jij om gelachen en geklapt en sta je er klaarblijkelijk achter.

Redactie JAS
2 reacties :

Sam Kooy zei

Onmiddellijk opzouten Nawijn . Terug naar Hasselt of in die omgeving, en never ooit weer terug. Zie Heemskerk. Maar ja: de CvdK Remkes heeft het toch te vetellen ? Wat hewb ik dan nog te zeggen ? NIKS !

Sam Kooy zei

Excuses voor de tikfouten. Oorzaak nu: mijn psyche !!!

Een reactie posten