Keek op de Week (15) met financiële perikelen.....

Datum:
 • maandag 16 april 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Hoogte-  en dieptepunten in week 15 van 2018 (7- 14 maart) in Hollands Kroon.
  Een leninkje van € 25.000.000.

  In het NHD van 11 april j.l. staat een artikel over een Hollands Kroon-leninkje van €25.000.000 bij de BNG. Die lening zou nodig zijn omdat HK een bepaalde periode van rood staan overschreden heeft en door deze lening af te sluiten wordt weer voldaan aan de eisen die een gemeente zou hebben inzake liquiditeit.

  Aangrenzende gemeentes als Texel, Den Helder en Schagen hebben evenwel ook leningen afgesloten zodat de conclusie getrokken kan worden dat de financiële toestand in de kop van Noord Holland bij de gemeentes verre van rooskleurig is, zo niet tekenen vertoont van wanbeheer. Waarom wanbeheer? Om de eenvoudige reden dat als gemeentes er budgettair niet uitkomen er maar op los geleend wordt; men ziet niet af van bepaalde plannen; de voor het blok gezette gemeenteraden geven hun fiat omdat zij voorheen instemden met de plannen en de politiek zal het voorts een zorg zijn omdat de burgers toch opdraaien voor de kosten.

  Onderstaande geeft de schuldenlast bij de Noordkop-gemeentes weer:

   Texel heeft een schuld van € 26.000.000 op begroting van € 58.000.000 bij een aantal inwoners van ongeveer 13600 - schuld/inwoner: € 1900.

  Den Helder: schuld €120.000.000, begroting €194.000.000, aantal inwoners 55700 -
  schuld/inwoner : € 2150.

  Schagen: schuld € 45.000.000, begroting € 121.000.000, aantal inwoners 46000 -
  schuld/inwoner : € 980.

  Hollands Kroon schuld € 38.000.000, begroting € 101.000.000, aantal inwoners 47500 - schuld/inwoner: € 800.

  Stichting JAS is niet bekend met de door de overige 3 gemeentes af te sluiten leningen met uitzondering dan van Hollands Kroon die zoals bekend €25.000.000 bij gaat lenen. Waarmee de totale schuld van HK op 38 + 25 miljoen Euro komt = € 63.000.000 waardoor de schuld/inwoner van €800 in een keer stijgt met het bizarre percentage van 60% tot € 1325.

  Stel nu dat Den Helder € 30.000.000 bij leent (waarschijnlijk is het veel meer), dan wordt de Helderse schuld €150.000.000 waardoor de schuld per inwoner op bijna €2700 komt. Zou men daarna fusieplannen doorzetten dan zou met deze gegevens de totale schuld van Den Helder en HOllands Kroon op €213.000.000 komen bij 103200 inwoners wat op €2060/inwoner uitkomt; een per kop daling voor de Heldersen van € 640 en voor de HK bewoners op een stijging van € 675 + € 525 van nu zodat binnen een korte periode de totaal schuldenlast per inwoner van HK ongeveer €1200 stijgt.

  Wat heeft binnen een periode van 4 jaar van 2014-2018, onder de oude Hollands Kroon-coalitie (VVD,CDA,LADA en SHK), de noodzaak doen ontstaan thans een lening af te moeten sluiten van €25.000.000?

  Stichting JAS heeft daartoe het volgende rijtje voor U opgesteld:

  1. De miskleun uitbreiding ‘De Ontmoeting’ (= gemeentehuis). Nadat tekeningen klaar waren, de aannemer geselecteerd was, bleek na een proces van omwonenden tegen gemeente, dat de geplande locatie voor deze aanbouw niet door kon gaan. De aannemer werd schadeloos gesteld door het oude gemeentehuis van Anna Paulowna weer geschikt te mogen maken; een gebouw wat nota bene ‘afgekeurd’ was omdat het niet voldeed aan de ARBO regels en dus een nieuw gemeentehuis rechtvaardigde. Kosten verbouwing oude gemeentehuis €3.500.000.

  2. Korte tijd later werd het oude gemeentehuis weer verbouwd zodat die €3.500.000 daarmee vernietigd werd en er extra verbouwkosten van €2.400.000 opgehoest moesten worden. De kosten voor ITC waren twee maal zo hoog als gemeente Schagen en had men daarboven nog
  1 miljoen ICT-kosten meer nodig.

  3. Nog later bleek de Ontmoeting totaal niet te voldoen en een schip van bijleg te zijn, en werd de raadszaal omgebouwd (€750.000) en werd er een gezondheidscentrum gevestigd; kosten €7.500.000.

  4. Vrindje Meskers laat een haventje bouwen waar Hollands Kroon opdraait voor vermoedelijk minstens €1.000.000 kosten welke haven bovendien leeg is en waar geen schepen noch bedrijven komen en dus geen werkgelegenheid biedt, wat de bedoeling was (1000 banen verwacht).
  Vrindje Meskers strooit met geld (met mandaat) richting Den Helder bij Sail 2017 want Hollands Kroon profiteert ook van Sail. Hoezo?
  Opm.: In de huidige politiek is het inmiddels zo vervallen dat als men iets vermoedt, het ook daadwerkelijk zo is en dus bewezen is. Denkt u maar eens aan de uitlatingen van VVD-vrindje
  Rutte inzake de bombardementen in Syrië. Als zodanig meent Stichting JAS dat met de opmerking 'vermoedelijk' dat de kosten van de aanleg bewezen zijn.

  5. Collegaatje van Gent gaat mee in een samenwerking systeem inzake ambtelijk zorgbeheer met Schagen; binnen 2 jaar botert het niet tussen de ambtenaren en stapt uit de samenwerking, kosten bedragen €2.200.000; later heeft de nieuwe zorgclub Incluzio ook nog eens een tekortje van €1.200.000.

  6. VVD raadslid op de Weegh krijgt het voor elkaar €5.000.000 uit te trekken voor de aanleg van een inmiddels technisch achterhaald breedband systeem in de achtergebleven gebieden van Hollands Kroon. Om belangenverstrengeling te voorkomen treedt Op de Weegh vervolgens af als raadslid.
  Oh, oh, oh, wat een nette man is die Op de Weegh toch.

  Tellen wij deze bedraagjes bij elkaar op, komen wij uit op zo’n slordige € 17.000.000, inclusief de €2.400.000 overschrijding bouwkosten en niet melden daarvan om welks reden Meskers eind 2017 voortijdig en geheel vrijwillig aftrad om een ondervraging door de raad te voorkomen.

  7. Kosten voor verplaatsing zoals bij Luijt worden door JAS geheel buiten beschouwing gelaten.
  Meskers blijkt met zijn toezeggingen in 'zijn Waddenpoort' deze niet te willen nakomen (procedures).

  Kennelijk was de ophanden zijnde noodzakelijke lening van €25.000.000 niet bekend of werd angstvallig uit de publiciteit gehouden tot na de verkiezingen want anders zou blijken welk een absolute puinzooi het op financiën in Hollands Kroon was – en dat nu zou slecht geweest kunnen zijn voor de verkiezingsuitslag want de oppositie had er optimaal gebruik van kunnen maken maar 'erger' nog; het zou een terugkeer van Meskers onmogelijk gemaakt hebben.

  Nu houden VVD, CDA en Senioren het op een geselecteerd detailfoutje van €2.400.000 en kunnen zij ongestoord voortmodderen in de komende raadsperiode van 2018 - 2022. Dat kan allemaal in Hollands Kroon!

  Begrijpt u nu waarom die lening van € 25.000.00 nodig is? Misschien is die lening wel onvoldoende gezien de te verwachten (en daarmee dus bewezen) kwaliteit van de aanstaande wethouders.
  Nu al blijft er van de lening niet veel over:  €25.000.000 - €17.000.000 = €8.000.000.

  Redactie JAS

  3 reacties :

  Anoniem zei

  Hollands Kroon steelt op grote schaal geld van haar inwoners. Kinderen leren niet te stelen en te liegen. Hollands Kroon doet beide in overvloed. Het is tijd dat er strafrechtelijke procedures opgestart worden om ambtenaren die hiervoor verantwoordelijk zijn, inclusief B&W, te vervolgen en persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de gelden van burgers die gestolen zijn. Diefstal blijft diefstal, punt uit.

  Anoniem zei

  De verantwoordelijke thuiswerkende ambtenaren maar mopperen dat ze te weinig verdienen voor het fantastische werk wat ze doen, tenminste dat vinden ze zelf. Enige zelfreflectie bij ambtenaren is niet aanwezig, ook niet bij de stelende wethouders en burgemeester.

  Anoniem zei

  Onze burgervader Nawijn is genegen zijn diensttijd in Hollands Kroon flink te verlengen ondanks alle missers.
  Zijn appartement in Hypolitushoef is inmiddels verkocht dus de burgemeester heeft het weer voor elkaar, hij hoeft hier weer niet te wonen en hij kan nu met een gerust gevoel iedere nacht achter de gebreide broek van zijn vriendje liggen, de reiskosten en andere kosten kunnen nu legaal opgevoerd worden zodat hij nu legaal de boel kan belazeren. Het is weliswaar een druppel op de groeiende schuldenlast van HK maar alle beetjes helpen zullen we maar denken.

  Een reactie posten