Waarom is De Ontmoeting gebouwd?

Datum:
 • zaterdag 10 oktober 2015
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Raadsvergadering 24 september 2015. De coalitie LADA, Seniorenpartij, VVD en CDA stemmen in met 7,6 miljoen euro voor herhuisvesting zorgcluster en gemeentelijke organisatie,

  Waarvoor is het MFA, de Ontmoeting, gebouwd? Hoofdzaak als gemeentehuis, omdat het oude gemeentehuis niet meer aan de ARBO-normen voldeed. Het gemeentehuis De Ontmoeting, MFA, zou als middelpunt worden van een geheel vol gebouwd gedeelte van Anna Paulowna.

  Maar ja vooruitzien is altijd moeilijk en zo ook hier, er is heel wat verkeerd gegaan. Nu er ruimte genoeg is in De Ontmoeting, bibliotheek weg, scholen ingekrompen, zou je zeggen dat de hele gemeentelijke organisatie nu op één plek wordt gehuisvest. Raadsvergaderzaal, balie, college en alle ambtenaren, de gehele gemeentelijke organisatie in één gebouw. Geen kosten of slechts kosten alleen voor aanpassingen.

  Nee, nu gaat het bestuur 5 miljoen investeren om het nieuwe gemeentehuis De Ontmoeting/ MFA geschikt te maken om te verhuren. En daarbij is ook nog 2,6 miljoen nodig voor de verbouw voor het oude gemeentehuis, omdat daar nu alle ambtenaren in gehuisvest moeten worden.
  Het ABC-projectbureau adviseerde de gemeente in 2010 het oude gemeentehuis niet te verbouwen wegens de staat van het gebouw.

  Het agendapunt 6 van de raadsagenda van 24 september 2015 vermeldt: Herhuisvesting scholen, zorgcluster en gemeentelijke organisatie.

  Een inspreker, die verbaasd was over dit voorstel, wees de gemeente erop dat de 7,6 miljoen euro gemeenschapsgeld is en dat de inwoners dat moeten opbrengen. En deze inwoners zien hun omgeving in onderhoud ieder jaar achter uit gaan. 

  Voor de raadsvergadering werd 'een besloten raadsvergadering' over dit agendapunt gehouden en dat zal de reden zijn geweest, dat geen partij zich afvroeg, waarom het gemeentehuis niet gewoon gemeentehuis blijft nu er ruimte genoeg is. En merkwaardig in het agendapunt stond: ‘In bijlage 5 treft u de uitgebreide financiële paragraaf’. En hier was stichting JAS vooral in geïnteresseerd, omdat als je zo snel na de bouw het pand voor een groot deel verlaat heeft dat consequenties. Maar stichting JAS kreeg te horen dat deze bijlage ‘nog steeds vertrouwelijk’ is.

  Voor Herhuisvesting scholen, zorgcluster en gemeentelijke organisatie  is totaal een krediet van€7.500.000 t.b.v aanpassingen MFA De Ontmoeting en aanpassingen oude gemeentehuis A.P. (= nu kroondomein).

                                                 De Ontmoeting


  Om enig inzicht in de geschiedenis van het uitgegeven belastinggeld over de laatste 10 jaar zoals besteed aan ambtenaren huisvesting in A.P. geeft JAS het volgende overzichtje:

  Overzicht 

  19 december 2005 : Gemeenteraad besluit tot bouw nieuw gemeentehuis (lees : MFA De Ontmoeting) Anna Paulowna . Reden volgens CDA wethoudster Franken: het gebouw voldoet niet meer aan de ARBO eisen – de raad slikt dit zonder commentaar.

  December 2007 : Start bouw nieuw gemeentehuis; de aanneemsom voor het gebouw is 9,2 miljoen euro. De eerste paal wordt snel voor de jaarwisseling geslagen omdat men anders geen subsidie voor de bouw zou ontvangen. Later blijkt, dat de eerste paal niet juist is geslagen, om alles recht te zetten is meer dan €100.000 nodig.

  Voorjaar 2008 krijgt de raad een bericht; inventarisatie investeringen afronding ‘De Ontmoeting’ en blijkt het totaal met buitenruimte op bijna 14 miljoen euro te komen.

  Februari 2009: Technische oplevering gemeentehuis.

  In de loop van 2009 Ingebruikname gemeentehuis; 2500 m2 voor de ambtenarij en rest voor scholen/bibliotheek. OL School de Meerpaal trekt zich terug van vestiging in MFA.

  2010: Er blijkt een grote kostenoverschrijding te zijn ontstaan; het wordt ruim €18.000.000. met alle bijkomende kosten van de buitenterreinen en ICT.
  Op de bouw/voortgang/planning/financiële vergaderingen van het projectbureau ABC blijkt gemeentevertegenwoordiger E. niet present te zijn geweest en dus ook niet gerapporteerd kan hebben aan B&W. Wethouder Franken – CDA, laat een notitie schrijven zodat dit in de toekomst NOOIT weer gebeuren kan. Raad stemt hier mee in.

  2011: Wegens de komende fusie met Nieuwe Niedorp, Wieringermeer en Wieringen is een uitbreiding van het gemeentehuis noodzakelijk. Omwonenden spannen een rechtszaak aan tegen dit uitbreidingsplan en winnen dit. De bouw wordt afgeblazen.
  De aannemer uit Vroomshoop die de aanbouw zou doen wordt ‘schadeloos’ gesteld door nu het oude, op ARBO politieke gronden afgekeurde gemeentehuis van Anna Paulowna te mogen verbouwen ad, €3.500.000

  2012: Anna Paulowna wordt na de fusie hoofdstad van Hollands Kroon.
           
  1/1/2014: Leegstand in MFA: Bibliotheek verdwijnt uit MFA De Ontmoeting/gemeentehuis wegens stopzetting subsidie ad. €1,300.000. Krimp op de scholen en er ontstaan lege gedeelten.

  augustus 2014: Gemeente laat weten dat het op voorhand niet uitgesloten is dat de gemeente zich uit het eigen pand terugtrekt. Zelfs of het gebouw de functie van gemeentehuis behoudt, staat ter discussie.

  2015: EHBO/GGD/Politie krijgen een post in MFA De Ontmoeting/gemeentehuis.

  24 sept 2015: De raad LADA – CDA - Senioren Partij - VVD ‘besluit’ een krediet van €7.500.000 beschikbaar te stellen voor :
   A, een verbouwing van het Kroondomein (= oude gemeentehuis Anna Paulowna t.b.v huisvesting ambtenaren ad. €2.400.000.
  B, aanpassingen voor toekomstige onderhuurders ( bijna €5.000.000 ) en aanpassen collegeplaatsen en raadzaal in MFA De Ontmoeting (Deelbedrag ad.750.000 euro). Over deze laatste post van € 750.000 werd een amendement aangenomen om hier nader naar te kijken

  JAS: Het lijkt er sterk op dat de gemeente optreedt als projectontwikkelaar, d.w.z. in dit geval als bouwer en verhuurder naar derden als zorgaanbieders en scholen; dit zijn gemeente oneigenlijke taken . Alleen de huisvesting van ambtenaren is HIER een gemeente taak; de rest hoort bij het particulier initiatief maar nu treed de gemeente op als projectontwikkelaar middels de meest veilige methode voor verkrijging van de benodigde financiën en dat is die der belastinginning!

  Kunt U alles nog volgen? Wij niet, maar U kunt er vertrouwen in hebben dat er gewoon verder geprutst wordt met uw belastinggeld.

  Het CDA bepleitte de laatste nieuw- ver- op- of afbraakbouw van 24 sept. 2015 vooral SOBER te houden en de PvdA bepleitte heel groenlinkserig het aspect DUURZAAMHEID. Wel, die duurzaamheid is zeker gewaarborgd als de gemiddelde gebruiksduur van die aan- en verbouwingen niet meer dan 3 jaar is; dat houden de bakstenen wel uit.

  Bovendien werd onder agendapunt 5 (voorafgaand aan gemeentehuis etc. pt. 6) . heel ZORGVULDIG en LANGDURIG en DUURZAAM door de Raad gesproken over een bezuiniging van €70.000 op de voor- en vroegschoolse educatie t.b. v. 70 kinderen. U kunt dus gerust zijn; deze Raad houdt de vinger aan de pols en weet prioriteiten krachtig te formuleren.

  Slaap, raadje slaap en welterusten!


  Redactie JAS  3 reacties :

  Anoniem zei

  Het is te triest voor woorden dat een stelletje ongelooflijke onbenullen, ook wel politici genoemd, zo met ons belasting geld kunnen smijten en er keer op keer mee wegkomen.
  Ieder normaal opgevoed mens zou zich rot schamen als hij raadslid zou zijn in deze gemeente, maar veel raadsleden denken in de toekomst ook nog wel een graantje mee te kunnen pikken daarom grijpen ze niet in. Gewoon gebrek aan een fatsoenlijke opvoeding voor de leden van College en Raad.

  Sam Kooy zei

  Ik vraag me af of de betrokken verantwoordelijke partijen - de raadsleden dus - de begroting hebben kunnen begrijpen en lezen. Zie mijn brief aan wethouder Westerkamp. Oók van Lada. De enorme verkwisting blijkt nog véél erger dan ik ooit vermoedde.

  Anoniem zei

  Om er 800 vluchtelingen in te duwen.

  Een reactie posten