Keek op de Week (48) met eed voor ambtenaren, ZAP en.....

Datum:
 • maandag 4 december 2017
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Hollands Kroon - Dieptepunten in gemeente Hollands Kroon van week 48 van 2017 (26 nov. tot 3 dec.).

  1. Nogmaals ZAP ( in raadsvergadering 30-11) 

  Naast het ZAP terrein aan de Binnenhaven 4 staat een schuur van een particulier maar de grond is van de gemeente. De grond is in erfpacht omdat, schrikt U niet, deze grond vervuild zou zijn met o.a.  asbest. Deze vervuiling is tientallen jaren oud en er is alleen in 2005 het zichtbare asbest opgeruimd.
  De gemeente heeft een bedrag van €45.000 vrijgemaakt om de vervuiling op te ruimen na inspecties van het terrein door overheidsinstanties.

  De opruiming wordt omschreven als een lichte sanering, d.w.z. de toplaag wordt afgegraven en daarvoor in de plaats komt verse grond. Een lichte sanering is mogelijk omdat het hier om een bedrijventerrein gaat en niet om een plek waar huizen komen.

  JAS: Het blijft vreemd om uit oogpunt van volksgezondheid op deze plaats onderscheid te maken tussen bedrijven en huizen. Alsof in bedrijven geen mensen vertoeven, er loopt een weggetje naar de manege toe, er tegenover is een jachthaven vol bootjes waarop vooral in de zomer veel mensen zich ophouden en dat alles op een afstand van een meter of 10. En dan maar blijven kletsen over bedrijventerreinen waarvoor lichtere milieu eisen zouden gelden; temeer deze situatie al tientallen jaren moedwillig met medeweten van de gemeente bestaat.

  JAS kan zich dan ook niet voorstellen dat de wetgever de zuiver politiek/juridische interpretatie van Groot (wethouder CDA) en de coalitie (VVD, CDA, LADA en Senioren) voor deze locatie en in dit geval zo bedoeld heeft. En dan wil JAS het nog niet hebben over de asbest daken van de ZAP loodsen waarvan het fijnstof, door de overwegend zuidwestelijke winden, zich nagenoeg het hele jaar door verspreiden kan over het bewoonde gebied van van Ewijcksluis.
  Tevens heeft een projectontwikkelaar te kennen gegeven, als ZAP besluit te gaan verhuizen, hier zomerwoningen te willen bouwen en heeft JAS laten weten hier ook al met de gemeente over in gesprek te zijn. Wethouder Groot liet hier niets over los. Dan immers blijft het geen bedrijventerrein en is een lichte sanering niet mogelijk.


  2. Het nieuwe werken

  In de ambtelijke werkruimtes van HK staan pingpongtafels en rieten hangstoelen ter ontspanning en respectievelijk opdoen van goddelijke inspiratie door de ambtenarij. Eigen verantwoordelijkheid zonder controle van derden, eigen budgetbeheer zonder controle van derden, zelf bepalen wanneer je werkt en welke informatie en op welk tijdstip dat doorgegeven wordt naar de hogere echelons; een uiterst prettige paradijselijke, Zonnekoning-achtige werksfeer zonder bemoeienis en inmenging van bazen en het gepeupel die uiteindelijk hun broodheer zijn.
  Het trio dat deze catastrofe, met volle medewerking en medeweten van B&W + Raad, in werking gezet heeft, Arthur Cremers, Wim van Twuijver en het typje Anja van der Horst, de scheppers van de bestuurlijke wanorde, zijn inmiddels weggestuurd/vertrokken. Zij hadden dezelfde werkwijze als hun leerlingen; lekker broeden op de eieren en niet doorgeven of ze uitkomen.

  Het resultaat is bekend: forse budgettaire overschrijdingen van bouwwerkzaamheden en het veel te laat informeren van de politieke budget verantwoordelijken. Overigens, deze budget verantwoordelijken (VVD-Meskers en LADA-Westerkamp – van die partij die zo graag mee wilde sturen) zijn lekker op hun kont blijven zitten en hebben gewoon afgewacht. Oh gut, we hebben budget overschrijdingen. Toen de politiek dat niet leek te pikken zijn zij voortijdig, geheel uit vrije wil, opgestapt zonder strijdend ten onder te willen gaan in een voor hen desastreus te verlopen raadsvergadering. Ze zijn gevlucht om de ondervraging door de Raad te voorkomen en haas Meskers is weer VVD-lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hoezo democratie?


  3. Geen eed voor gemeenteambtenaren nodig in Hollands Kroon 

  Bij de laatste raadsvergadering dd. 30 november kwam de CDA-fractie met een motie over het onderwerp ‘eed afleggen door ambtenaren’. Het bleek dat de zelfsturende ambtenaren tevens het afleggen van de eed afgeschaft hebben. Raadslid Vriends (CDA) stelde dat zulks niet kon maar mannetje Nawijn was het daar niet mee eens. Volgens hem hadden ook de raadsleden hiermee ingestemd. Uiteindelijk bleek dat Vriends gelijk had; eed afleggen is verplicht! Het is een algemeen verbindend voorschrift. De hele raad stemde voor de motie, uiteraard.  Nawijn evenwel deed daarop de volgende, zichzelf belachelijk makende en zijn positie niet waardige, opmerking in de trant van: Dan hebben we met de kerst een leuk feestje met het eed afleggen. (Luister hier bij 2.40 uur)

  JAS: Gezien de absurditeit en het min of meer bespotten van de wettelijke ambtelijke verantwoordelijkheid wat in het afleggen van de eed vervat is, zou op grond van deze uitspraak waarmee Nawijn in een keer de gehele gemeente HK en de eigen burgemeester functie voor schut zet en bovendien zijn eigen onkunde in het openbaar aan het daglicht komt, de Raad krachtig moeten overwegen Nawijn voortijdig af te zetten en niet te wachten tot september 2018. Hij zou immers, het zijn de eigen woorden van Nawijn, tot september 2018 zich vol blijven inzetten voor HK. Als hij deze puberpraat uitspraak beschouwd als ‘vol inzetten’ – wat doet hij hier dan nog?


  4. Nieuwe topambtenaar 

  Nadat de laatste tijd nog 3 andere topambtenaren, w.o. de griffier, vertrokken zijn is er een slachtoffer gevonden om het ontspoorde ambtenaren apparaat weer op de rails te zetten. Het is de heer Wim Eppinga, boventallig geworden door een gemeentelijke herindeling in Friesland en de functie van interim-secretaris gaat vervullen. Stichting JAS wenst hem veel sterkte toe maar, omdat lijfstraffen afgeschaft zijn, geven wij hem niet veel kans. Raadzaam is het rapport van bureau Greep, waarin staat dat het gehele ambtenaren apparaat ontslagen en ververst had moeten worden, eens te lezen. Wil met bestuurlijk iets bereiken dan zal vooral in de oude ex-gemeente Anna Paulowna kliek met de botte bijl rondgegaan moeten worden. Andere methoden zijn er niet!

  Redactie JAS  3 reacties :

  Sam Kooy zei

  Die wethouder Groot is al even verrot en onbetrouwbaar als zijn vertrokken maten Meskers en Westerkamp. Her en der panische berichten bij asbestvervuiling in den lande maar in Hollandskroon - aldus Groot - is niks aan de hand. Getuige de maatregel die Groot voorstaat. Een laagje zand erover en weg is de troep. € 45.000 door de gemeente (dat is het college van BenW) vrijgemaakt opdat de ellende zo goedkoop mogelijk aan het oog kan worden onttrokken. Deze vervuiling heeft onze vriend moeten weten. Elke draai daar omheen is een grove leugen. Ook deze heer bedriegt en bedriegt. Zie bijv. de afgifte van de bouwvergunning aan de ZAP direkteur. Waarvan de raad geen enkele weet had. Totdat Groot op de daaropvolgende raadsvergadering er niet meer onderuit kon. Zie de toestanden met Tonneman waarbij ook Groot was betrokken. Of was het wellicht een burenruzie. Beiden immers inwoners van de Wieringermeer ! Voorbeelden te over. Feitelijk blijft alleen nog van Gent over kijkend naar de kwaliteit van de nu bekende bestuurders. Maar ook aan van Gent is zeker het nodige op te merken en niet in de meest positieve zin. Conclusie: in dit verhaal lijkt Nawijn de enig juiste op de juiste plek. Evenwel, we weten allen hoe het hem de laatste 8 jaar is vergaan. De discussie is daarmee dus helder.

  P.v.d.Munnik zei

  Mijnheer Kooy, in 2013 heb ik wethouder Franken aangeschreven met het verzoek wat aan de asbestverontreiniging te doen.
  Na veel gezeur kreeg ik eindelijk bericht dat ze het doorgegeven had aan de RUD. Ondanks diverse rapporten in het bezit van Gemeente en RUD wist de RUD me schriftelijk mee te delen dat er geen sprake was van (asbest)vervuiling.
  Het hele gebied is zwaar vervuild, niet alleen met asbest, maar ook met PAK en kwik. Als burger sta je machteloos want politiek en ambtenarij blijven ontkennen, ook al zijn er documenten en foto's van de vervuiling en wethouder Groot is net zo betrouwbaar als het weer, vreemd dat bijna alle raadsleden dat pikken.

  Sam Kooy zei

  Gemeente Hollandskroon, of het nu de raadsleden zijn of BenW, luisteren(t) niet naar zijn burgers. Is óók de ervaring van dhr v.d. Munnik. Klopt 100%. Ook ik kreeg geen antwoord op brieven en moest er zelf achteraan omdat volhoudendheid één van mijn trekjes is. En toch blijven volhouden van bijv. ambtenaar Kerssens, de projectleider onder Meskers. Om tonnen en tonnen uit te geven daar waar het zal gaan leiden tot ellende. En dan doel ik bijv. op het strandje voor vakantievierende mensen aan de Hofmanshaven in Den Oever alsmede een uitkijkpunt midden in het vaarwater van een vissershaven alsook de toegang daarheen ! Alles wordt glashard ontkend. Omdat hij of zij een ambtenaar is van een gemeente die geen enkele kritiek duldt en geen enkele bemoeienis pikt van de 'normale' burger. Gemeenteambtenaar Kerssens heeft derhalve volgens zijn eigen en unieke maatstaven altijd gelijk. Zoals burger en oud rijksambtenaar Sam Kooy ook vaak gelijk hebben. .

  Een reactie posten