’Hollands Kroon moét veranderen’

Datum:
 • vrijdag 15 december 2017
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Zover is het dus al in Hollands Kroon. De politieke partij Progressief Hollands Kroon schaamt zich voor haar naam. 
  Ed Dekker 15-12-2017  Vanwege alle hommeles in deze gemeente, en meer. De partij gaat onder een ander naam de komende verkiezingen in. Enig raadslid en lijsttrekker Dorien Sijbenga-van den Outenaar (63) uit Middenmeer - met bijna vijftien jaar ervaring in de politiek - vertelt waarom.

  ’Progressief’ wil niet meer worden geassocieerd met de eigen gemeente. Een verkiezingsstunt?
  ,,Nee, nee, nee. De situatie is daar te ernstig voor. Als ik terugkijk op de afgelopen vier jaar, geneer ik mij voor Hollands Kroon. Ik wil trots zijn op mijn gemeente. Dat staat los van resultaten. Het gaat mij om respect, gelijkwaardigheid en begrip. Een gemeente behoort dat uit te stralen naar haar burgers.”
  Heeft Hollands Kroon daar geen boodschap aan?
  ,,Burgers zijn hier ondergeschikt geraakt, worden in een hoek gedrukt. Zo ervaar ik dat als raadslid en als burger. Ik neem het op voor vijf particulieren en ondernemers die in de clinch liggen met de gemeente. Zij dreigen te worden vermorzeld.
  Gezinnen gaan eraan ten onder. Bij één familie zijn de advocaatskosten al opgelopen tot 60.000 euro. Zover mag je het niet laten komen als gemeente. Dat staat los van de vraag wie in zijn recht staat.”
  Waarom laat de raad dat toe?
  ,,In Hollands Kroon staat de raad feitelijk buitenspel. Door de macht van het getal is de democratie hier eigenlijk buiten de deur gezet. 21 tegen acht in de raad, die uitslag is voorspelbaar. De coalitie heeft geen boodschap aan de oppositie. Er wordt niet gediscussieerd in de raad, sparren is er niet bij. Ik voel mij mislukt als raadslid van deze jonge fusiegemeente, waar bestuurlijk en ambtelijk anders moest.”
  Deze raadsperiode voel je je ’mislukt’ als raadslid. Wat verwijt je jezelf?
  ,,Niks. Steeds hamerde ik op het belang van de burger. Vaak pleitte ik voor terugkeer van commissievergaderingen waarin burgers de ruimte krijgen om hun zegje te doen en waarin ambtenaren en wethouders met informatie kwamen.
  Nu krijgen insprekers maximaal vijf minuten de tijd. Het onderwerp wordt daarmee afgedaan. Geen reacties, geen gelegenheid voor vragen. Vaak dacht ik in het gemeentehuis: wat doe ik hier?”
  Toch doen je partij en jij weer mee aan de verkiezingen.
  ,,We stonden op het punt om te stoppen en de partij op te heffen. Iedereen binnen Progressief Hollands Kroon voelde zich murw geslagen. Teleurgesteld over de afstandelijke aanpak, teleurgesteld over enorme financiële missers, teleurgesteld over het besmet raken van de naam Hollands Kroon.”
  Wat was de ommekeer?
  ,,Enkele nieuwe mensen hebben de partij versterkt, dat geeft hoop. En we willen onze achterban niet in de steek laten. Ik wil mij nog één keer vier jaar inzetten, nog één keer vier jaar. Vooral om de kwesties met de vijf particulieren ondernemers toch tot een goed eind te brengen.”
  Wat moet er anders in Hollands Kroon?
  ,,De burger serieus nemen, dat vooral. Dan zouden er veel minder rechtszaken zijn. Die zijn er nu bij de vleet. Net als WOB-verzoeken, een beroep doen op de Wet openbaarheid bestuur om informatie van de gemeente af te dwingen.
  Bij de gemeentelijke fusie had Hollands Kroon de mond vol van ’burgerparticipatie’. Dat blijkt dus een holle kreet te zijn. En door de fusie zou alles efficiënter en goedkoper worden. Niet dus.”
  Ook privé lig jij overhoop met de gemeente.
  ,,Mijn man en ik strijden tegen een crossbaan op vijfhonderd meter afstand van ons bedrijf aan de Groetweg. Deze strijd houd ik strikt gescheiden van het raadslidmaatschap. Als raadslid bemoei ik mij niet met dit onderwerp.”
  Noordhollands Dagblad

  6 reacties :

  Jervin Tonneman zei

  Nee dit is absoluut geen verkiezingsstunt en ik kan dat weten, zij heeft zich sterk gemaakt voor ons en meerdere partijen.
  Wat ik wel weet is dat die smerige afgedankte Nawijn haar meerdere malen de grond in trapte.
  Zij mocht niets zeggen over feiten die volgens dat zwijn onder de rechter lag, terwijl er nog niets onder de rechter lag kreeg zij een spreekverbod.
  Had zij dat wel gedaan dan werd zijn uit de raad gezet.
  En die advocaat kosten dat zijn overigens mijn kosten, daar komt nog eens € 14.000,= bij in de schadestaatprocedure.
  Hoe bizar is dat om weer naar die rechtbank te moeten om je geld te krijgen.

  Theo Moras. zei

  De raadsfracties van Hollands Kroon weten allemaal donders-goed over wat voor onmenselijke kwesties het met de vijf particulieren ondernemers gaat.Maar ook deze burgers worden door de fracties die "denken" het voor het zeggen te hebben in de kou blijven staan. Stam Tonneman en Lombaard worden schijnbaar door de raad ook als Zure Gekken aangezien ondanks die motie van afkeuring destijds.Nee ze laten ze in hun sop gaarkoken, deze mensen worden tot op het bot vernederd door deze ambtelijke gezagdragers en met jarenlange recht zaken moeten ze hun gelijk proberen te halen. Het staat dit raadslid te prijzen dat zij zich nog eens vier jaar opoffert om deze mensen te helpen omdat nagenoeg alle raadsleden verdommen hun werk als raadslid naar behoren te doen. Schandalig om zo met je inwoners om te gaan, mensonterend.

  Bakker zei

  Deelnemen aan een criminele organisatie is strafbaar. We kunnen zo langzamerhand stellen dat HK een criminele organisatie is die haar eigen burgers (financieel)benadeeld.
  Geen rechter in Nederland die dit soort criminaliteit een strobreed in de weg zal leggen. Als het in Zuid Amerika gebeurt dan noemen we het een bananenrepubliek en hier lopen een aantal onnozelen nog achter de witte boorden criminelen aan en stemmen er zelfs op.

  Anoniem zei

  Nawijn = Meskers = Remkes = Rutte = VVD = mensenhaters

  Anoniem zei

  Respect voor dit raadslid die politieke integriteit de juiste toonzetting geeft. Geen onderbuik gevoelens, geen wollig taalgebruik maar recht toe recht aan. Van de andere partijen zal een dergelijke uitspraak niet komen.

  Theo Moras zei

  Ook bij de raadsvergadering van donderdag 29 dec. toonde mevrouw Sijbenga haar ware gezicht. Maar werd ook nu door haar collega raadsleden in de steek gelaten door te zwijgen als het graf.

  Recht van inspreken!

  CDA Hollands Kroon komt met plan om insprekers bij raadsvergaderingen dwingende regels op te leggen.
  Inspreken is dus alleen mogelijk om zoete broodjes te bakken en geen ordinaire feiten en fouten op tafel te leggen.
  Onfatsoenlijk gedrag van B&W en andere overheidsdienaren mogen bij het inspreken niet meer door burgers e/o inwoners aan de orde gesteld worden.
  Ook niet als er door de betreffende personen al jaren naar fatsoenlijke oplossingen en regelingen is gestreefd en door de beleidsbepalers zijn genegeerd waardoor de rechter en advocaten een oordeel vellen.
  Mede een gevolg van een aangenomen motie van het CDA in de vorige raadsvergadering nadat beide wethouders al afgetreden waren en dus zonder verantwoording afteleggen aan de raad en de aanwezigen van het strijd toneel konden vertrekken.
  Of dit plan eraan toe bijdragen zal dat er door het College en de gemeenteraad op een normale en democratische wijze wordt bestuurd valt echter zeer te betwijfelen.
  En wordt er geen gehoor gegeven aan het dringende verzoek van CvK dhr. Johan Remkes niet lang geleden aan het College is gedaan.
  Een werkgroep bestuurlijke vernieuwing is dit momenteel aan het onderzoeken maar er is nog niets besloten hoe of dat vormgegeven zal worden.
  Nu werd er ingesproken en de complete raad laad het wederom afweten behalve dhr. Vriend met z’n opmerking en Dorien Sijbenga die een poging waagt maar door de rest van de raad in der hemd wordt gezet.
  Deze mensen wilden ook als mens worden behandeld lieten ze donderdagavond bij het inspreken weten en wat doet de gemeenteraad van Hollands Kroon helemaal niets, geen enkele vraag waarom zij hun gal kwamen spugen bij de raad.
  Nee een werkgroep van de raad gaat met de voorzitter van de raad dhr. Nawijn een ander plan bekokstoven dat ze doorkunnen gaan op de weg die nu bewandeld wordt.
  Waarschijnlijk wordt er gedacht dat Remkes zoiets voor ogen had, maar het tegendeel is het geval zo ga je niet met je inwoners om, dat is onmenselijk.

  Een reactie posten