Eerst nadenken over zonneweides in de polder

Datum:
 • vrijdag 15 december 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Schagen - Annemarie Lootsma (51) is een van de twintig omwonenden die bezwaar maken tegen het plan voor een zonneweide in de Zijpe.
  Annemarie Lootsma 15-12-2017
  Een agrariër wil op 1,7 hectare weiland 7500 panelen aanleggen. In deze bijdrage licht Lootsma als gastschrijver de bedenkingen toe. Zij is ondernemer en woont sinds 2001 in Sint Maartensbrug.
  De slepende kwestie ’Molen Grote Sloot 158’ in Sint Maartensbrug is veelvuldig in de regionale en landelijke pers gekomen. De omstreden turbine haalde ook het tv-programma Kanniewaarzijn.
  Nu de windmolen vorig jaar is gesloopt - omdat er geen geldige vergunning voor was - wil de gemeente Schagen op dezelfde locatie een groot zonneveld toestaan. Op landbouwgrond, nabij de monumentale Westfriese Omringdijk.

  ’Deal’

  De gemeente heeft toegezegd dat een andere, nog steeds geldige vergunning voor een windturbine van de betrokken agrariër wordt ingetrokken. Er lijkt sprake te zijn van een deal tussen de gemeente en de aanvrager, de heer B. Schuijt, Deze ’overeenkomst’ is nergens vastgelegd.
  Bij de gemeente zijn meer aanvragen ingediend voor vergelijkbare zonnevelden. Ook familie van milieuwethouder Sigge van der Veek wil zo’n weide, aan de Belkmerweg in Burgerbrug.

  Herhaling?

  Herhaalt de geschiedenis van ’Molen 158’ zich? Velen weten welke ellende deze affaire veroorzaakte. Met vele rechtszaken.
  Wij als directe omwonenden verzetten ons nu vooral tegen de manier waarop deze omvangrijke projecten worden vergund.

  Geen visie

  De gemeente heeft nog geen visie en beleid geformuleerd hoe om te gaan met grootschalige zonne-energieprojecten. Schagen verwijst naar de provincie. Die heeft richtlijnen, maar worstelt met verdere detaillering. Toch stelt het college van b en w dat de vergunning valt binnen het bestemmingsplan. Volgens ons is de vergunning wel in strijd met het bestemmingsplan.
  Kies eerst voor een zorgvuldige afweging en brede maatschappelijke discussie, dat bepleiten wij.

  Onduidelijk

  Voor velen is het totaal onduidelijk wat de impact is van een energiecentrale op de omgeving. Ook landbouworganisatie LTO heeft bedenkingen over zonnevelden op agrarische gronden. Zij stelt dat er nog daken genoeg zijn voor panelen en dat er geen kostbare landbouwpercelen moeten worden opgeofferd.
  Er is geen eenduidig beleid, dat weegt voor ons zwaar. Overal en nergens kunnen nu in de gemeente Schagen zonneweides worden aangelegd, zo lijkt het. Verlies van het open landschap dreigt.

  Draagvlak

  Ook is er geen enkel draagvlak voor het plan aan de Grote Sloot, mede door de handelwijze van de gemeente. Draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor de provincie om dergelijke projecten toe te staan. Er is wel steun voor zonne-energie. Maar dan eerst op de daken in plaats van op vruchtbare landbouwgrond.
  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten