Keek op de Week (46) met ......

Datum:
 • maandag 20 november 2017
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - Dieptepunten in Hollands Kroon in week 46 van 2017 (12 nov. -19 nov.).
   

  1. Dan er maar een parkeerplaats van gemaakt?

  De tot nu toe onbekende woordvoerder Ben Bruins van Hollands Kroon deelt in een artikel in het NHD dd. 15/11/17 mee dat bij de interne beraadslagingen over de kwestie Lombaard door de ambtenarij geopperd is het pand van Bleijerveld aan te kopen door Hollands Kroon. Het pand zou evenwel onbewoonbaar worden in geval van aankoop omdat de buren (welke?) toch weer ruzie zouden gaan maken met de nieuwe bewoners zodat het huis beter gesloopt zou kunnen gaan worden en op de vrijgekomen grond een parkeerplaats ingericht gaan worden.

  Van gemeentewege zouden aantoonbaar fouten gemaakt zijn bij de aanpak van wat de gemeente noemt ‘burenruzie’ en voorts zou door het ontstane domino effect (JAS: kettingreactie) niet meer te achterhalen zijn waar precies de fout ligt. Vandaar het voorstel tot aankoop van het pand en daarvoor €600.000 uit te trekken; overigens werd het voorstel direct van tafel geveegd aldus Bruin.

  JAS: Blijft merkwaardig dat op vileine wijze de buren (welke?) alsnog er hypothetisch van beschuldigd worden toch weer ruzie te zullen gaan maken met de potentiĆ«le nieuwe bewoners van het aan te kopen pand door Hollands Kroon? Beetje, erg heel veel vals, en niet gericht op daadwerkelijke oplossing van de problematiek. Nawijn heeft zich destijds in de kwestie ten voordele van Bleijerveld gemengd; kan dit iets te maken gehad hebben met dit weinig doordachte voorstel van de zelfsturende ambtenarij? En als er onzinnige voorstellen zijn in het ‘systeem’ die kansloos van tafel geveegd worden dan praat je er toch niet over en zet het in de krant of is aan dit voorstel soms maandenlang zelfsturend en in overleg met partijen gewerkt zonder kennisgeving aan de leiding en/of is het voorstel ergens vastgelopen en daarom alsnog demonstratief weggeveegd van tafel toen men inzag wat de consequenties van zo’n wanhoopsprong zijn? (Zie reacties in week 45)

  2. Misbruik machtspositie 

  Het is bekend dat Nawijn & Groot een dispuut gehad hebben met Hr. Tonneman over het verkopen van een stuk grond door HK aan Tonneman waarover hij evenwel niet de beschikking kreeg omdat iemand anders het bewuste stukje grond in gebruik genomen had. Tonneman is later door de rechter in het gelijkgesteld en vooralsnog dreigt er een oplossing te zijn buiten de schade die Tonneman geleden heeft. Evenwel hebben Nawijn & Groot Tonneman destijds gedreigd met een opmerking in de zin van: Als je niet meewerkt dan krijg je geen werk meer in een poging de grondverkoopproblematiek op deze manier op te lossen. Tonneman heeft immers ook een betonreparatiebedrijf en deze firma krijgt tot op heden inderdaad geen werk meer van HK hoewel op de kwaliteit e.d. van het al jarenlang geleverde werk nooit commentaar geweest is.

  JAS: Nu zijn zakelijk ruzies heel normaal en als de gemeente hierover een contractprobleem had gehad met Tonneman’s betonreparatiebedrijf dan kan besloten worden, indien de gemeente contractueel in zijn recht staat, zo’n firma geen werk meer aan te leveren. Hier ligt de zaak anders; de kwestie betrof de aankoop van grond voor een door Tonneman in te richten camping en had dus niets met zijn betonbedrijf te doen. Interessanter wordt het als blijkt dat de beide firma’s gescheiden zijn in bijvoorbeeld BV’s; in dat geval zal de gemeente voor een rechtbank volledig bakzeil moeten halen en ook nog eens op moet draaien voor mogelijk geleden schade door Tonneman.

  3. Weer die windmolens of liever geld dan wind 

  De boeren in de Wieringermeer hebben eieren voor hun geld gekozen of realistischer gezegd: Zij kozen geld voor wind! Plotseling blijkt investeren in wind een risico aldus de boerenwoordvoerder en daarom hebben de boeren hun rechten in het Windpark Wieringermeer verkocht aan Nuon. Klinkende munt zonder ook maar enig risico te lopen; wie wil dat niet?

  JAS: Er is bepaald dat wanneer het windpark in bedrijf komt en de revenuen dan richting boeren stromen, zij hun solitaire windmolens moeten afbreken. Dus au moment dat het geld stroomt – weg met die solitaire molens. Thans lijkt de situatie ogenschijnlijk anders te liggen maar de financiĆ«le bepalingen, waar alles om draait, zijn precies dezelfde. Zij hebben hun rechten verkocht en op het moment dat zij daarvoor geld vangen zal de bepaling dat zij hun solitaire windmolens moeten afbreken, in kracht moeten treden. Natuurlijk zullen de boeren trachten dit te voorkomen; maar de uiterste datum blijft het moment dat het park in bedrijf komt. Vanaf dat moment zullen zij hun molens zeker moeten afbreken omdat op dat tijdstip zij oorspronkelijk hun opbrengsten uit de Wieringermeerpark hadden verkregen.

  Samenvattend: Ook al duurt het nog jaren voordat Wieringermeer in bedrijf is, op het moment dat de rechten verkocht en de boeren daarvoor gedeeltelijk of in het geheel hun geld vangen, zullen de boeren hun solitaire molens moeten afbreken. Interessant voor mensen die al jarenlang lijden onder deze solitaire molens en werk voor de handhavers en B&W/raad hierop controle uit te oefenen.

  Redactie JAS


  0 reacties :

  Een reactie posten