Keek op de Week (35) met handhaven, burgemeester en .....

Datum:
 • maandag 4 september 2017
 • in
 • Categorie: , , , ,
 • Holland Kroon - Hoogte- en dieptepunten van week 35 van 2017 (26 aug. tot 2 sept.) in Hollands Kroon.

  Plaats 1

  Handhaven

  Handhaven was nooit erg in, is thans niet in en zal nooit ‘in’ zijn in Hollands Kroon; niet voor niets is onder de bezielende leiding van Nawijn en een slapende gemeenteraad de vroegere APV grotendeels teniet gedaan zodat handhavers, voor zover niet uitgestorven in HK, geen poot meer hebben om op te staan. Voeg daarbij dat de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) kantoor houdt in Hoorn, dat handhavers in geval van noodzaak tot handhaving aangewezen worden door HK en dat HK binnenkort digitaal is, zodat binnenkort de chaos compleet is.

  Nu het circus ‘houtrookoverlast’: Een inwoner van Wieringerwaard wil de gemeente HK dwingen tot handhaving in een proces dd. 02-09-2017 bij de rechtbank te Alkmaar maar de rechter maakt duidelijk dat er geen referenties/wetten zijn op basis waarvan uitspraken gedaan kunnen worden.

  Vreemd daarentegen is dat er op het platteland geen open vuurtje gestookt mag worden en dat stoken met houtkachels ongelimiteerd zijn gang mag gaan.

  Opm. JAS: Er is een groot verschil tussen de zgn. ‘allesbrander’ en een houtkachel; de laatsten zijn specifiek technisch ingericht voor uitsluitend hout en van een technisch/kwalitatief hogere standaard.

  Evenwel is de vraag waar het uiteindelijk om draait de wijze van stoken – het wel of geen allesbrander of houtkachels stoken is van een tweede orde. Het opstoken van en kachel dient altijd snel en heftig te gebeuren; met relatieve kleine houtjes die goed droog zijn en die snel vlam kunnen vatten dient de vuurhaard van de kachel zo snel mogelijk opgewarmd te worden zodat, als die houtjes opgebrand zijn, de grotere blokken in het vuur geworpen kunnen worden die door de aanwezige restwarmte van de vuurhaard snel beginnen te ontgassen waarna het verbrandingsproces zijn loop kan hervatten. Volgt men deze methode niet of stookt U op met te kleinen houtjes die bovendien nat zijn en/of gooit u de grotere blokken meteen op de aanmaakhoutjes dan garandeert U een moeizame opstookfase met een aanvankelijk smeulend/rokend vuurtje waarbij de kachel langzaam op temperatuur komt met een navenante langdurige onvolkomen verbranding.

  Het is jammer dat rechters totaal geen inzicht in welke richting van techniek dan ook hebben en zich beroepen op wat er in een wet of regeltje staat; in dit geval is dat het feit dat er geen regels zijn en er dus 'niets aan de hand' is. Daartegenover staat dat wanneer een gebruiksvoorwerp (in dit geval een houtkachel of allesbrander?) niet volgens de voor die techniek gebruikelijke methoden onderhouden wordt, er sprake is van oneigenlijk gebruik. Want als u slecht stookt bent u namelijk niet aan het verbranden maar aan het verontreinigen, waardoor overlast voor de omwonenden ontstaat. De gemeente moet hier op handhaven en dat is iets waarover een rechter wel uitspraken kan doen. Echter om de overlast te kunnen vaststellen zijn bekwame handhavers nodig en dit is volgens JAS het grote probleem bij Hollands Kroon/RUD.
  In deze 'houtrookzaak' oordeelde zelfs de commissie beroep- en bezwaarschriften dat er onvoldoende onderzoek zou zijn verricht. Het college volgde echter het advies van de commissie niet op.


  Plaats 2

  Burgemeester

  Nawijn, aangewezen en zwaar genoeg voor het etablissement maar door de bevolking te licht bevonden, probeert er na zijn 65e nog een zestal jaartjes aan vast te knopen in HK. Zuiver idealisme, het gaat hem niet om de centen. Weliswaar houdt hij een arbeidsplaats bezet voor een jonger iemand maar ook Nawijn heeft een hypotheek en na levenslang ambtenaar te zijn geweest is het vast best schrikken voor hem als je plotseling niet meer ‘belangrijk’ bent.

  Intussen wil in Den Haag gluiperd Peggold (D’66) het raadgevend referendum inruilen voor het gekozen burgemeesterschap, hiermee bevestigend dat politiek ordinaire ruilhandel is over de ruggen van de bevolking, zodat na ruim 40 jaar D’66 gehannes de gekozen burgemeester in het verschiet zou kunnen liggen. Over de wijze waarop en wanneer is niets bekend maar JAS denkt dat het raadgevend referendum eerder foetsie is dan wanneer die ‘vrije’ burgemeester keuze in een politiek gewenste vorm ingevoerd is. Uiteindelijk zal en moet de bevolking van Nederland als een kleuterklasje behandeld kunnen blijven zodat het gezwam uit Den Haag serieus genomen blijft worden. Tot zover het verraad van D’66 en andere coalitiepartners waarvan met name de VVD.

  Hoe het gekozen burgemeesterschap in HK zou uitpakken is duidelijk: Nawijn zou acuut de laan uitvliegen want niet alleen het kiezen van een burgemeester door de bevolking moet voorop staan maar eveneens het tussentijds verwijderen van deze beambte moet mogelijk worden. Stelt u zich eens voor dat een gekozen burgemeester, net als Nawijn in de gevallen Tonneman en Lombaard/Bleijerveld, zou gaan opereren. Zo’n man moet weggestuurd worden want een zulk optreden kenmerkt eerder een standaard bestuurdersaanpak dan een toevallige incidenten samenloop zodat voornoemde gevallen als het topje van een ijsberg beschouwd moeten worden.

  Het afschaffen van het raadgevend referendum ten behoeve van de Eurofielen club in Den Haag en verderop en het invoeren van het gekozen burgemeesterschap in een nog nader te bepalen politieke vorm zal uiteindelijk een dikke MIN opleveren voor de democratie in dit land. Afschaffen is zo gebeurd waardoor de druiloren in Brussel/Den Haag nog ongeremder hun gang kunnen gaan zonder ook maar enige rekening met de bevolking te houden en het invoeren van een gekozen burgemeester als compensatie daarvoor is een schraal doekje voor het bloeden omdat over de wijze en voorwaarden waarop die burgemeester gekozen zal worden, jarenlang gemarchandeerd en gemanipuleerd gaat worden van wege al die te verdelen baantjes voor ex-politici die de laan uitvliegen. Kijkt U maar naar de baantjes-carousel voor ex-kamerleden PvdA waarvan er een zelfs zonder ook maar enige notie van de stad Arnhem te hebben, er burgemeester van wordt.

  Nee, de democratie moet in de PLUS; dus niet alleen het gekozen burgemeesterschap maar tevens de ontslagmogelijkheid van deze functionaris behoort in handen van de bevolking te zijn en geen afschaffing van het raadgevend referendum maar het invoeren van een BINDEND referendum.

  Redactie JAS
  0 reacties :

  Een reactie posten