Vragen van statenfracties over nieuwbouw coöperatie ZAP

Datum:
 • dinsdag 1 november 2016
 • in
 • Categorie: , ,
 • Hollands Kroon - VAN EWIJCKSLUIS - Drie fracties in Provinciale Staten hebben vragen gesteld over het plan van coöperatie ZAP voor uitbreiding op het eigen terrein aan de Binnenhaven in Van Ewijcksluis. Bij de gemeente is vergunning gevraagd voor twee loodsen van samen 1900 vierkante meter.

  Door Ed Dekker - 1-11-2016,

  SP, Ouderenpartij en PvdA verbaasd over plan voor twee loodsen
  D
  irecteur Gerard de Geus verwacht volgend jaar te kunnen bouwen. Het college van b en w van Hollands Kroon steunt het plan. Volgens wethouder Theo Groot laat het gemeentelijk bestemmingsplan de uitbreiding toe. Hij verwacht dat de provincie nu wel akkoord gaat.
  Eerder, in 2009 en 2011, kondigde de provincie aan bedrijfsuitbreiding in het dorp te weigeren wegens verwachte overlast voor bewoners. Later hield de provincie verhuizing van het bedrijf naar het open gebied langs de Kerkweg in Anna Paulowna tegen.
  Verplaatsing naar bedrijventerrein Kruiswijk in Anna Paulowna wees de zaaizaad- en pootgoedtelersvereniging zelf, vanwege de decentrale ligging. Groot: ,,Het bedrijf moet toch verder kunnen. De provincie kan nu niet anders dan ’ja’ zeggen.”
  ZAP wil snel gaan bouwen. De Geus: ,,Al meer dan tien jaar zijn wij er mee bezig.”
  Vervangen
  Ook wil hij een deel van de bestaande bebouwing verbeteren. Een loods wordt vervangen, van een andere loods wordt het dak vernieuwd.
  De statenfracties van SP, Ouderenpartij en PvdA wijzen in hun vragen aan Gedeputeerde Staten op de eerdere afwijzing van uitbreiding in de dorpskern en op de belofte om mee te werken aan verplaatsing.
  Zij zijn verbaasd over het nieuwe plan van ZAP. Marnix Bruggeman van de SP: „Zo’n bedrijf hoort niet meer thuis in een woonomgeving. Wij zetten in op vestiging aan de Kerkweg.”
  Verkoop
  Voor ZAP is die plek een gepasseerd station. Als de nieuwbouw aan de Binnenhaven er staat, wordt de tien hectare aan de Kerkweg verkocht.
  De gemeente wil de bouwvergunning verlenen, aldus wethouder Groot. De vergunning ligt nog niet ter inzage. „Wij wachten nu op een advies van de provincie. Daarna wordt de vergunning verleend en begint de inspraakprocedure”, zegt woordvoerder Noortje Slot van Hollands Kroon.
  De provincie moet ontheffing verlenen voor het slaan van een damwand aan de rand van het Lage Oude Veer, vlak langs het terrein van ZAP. Het Lage Oude Veer is een aardkundig monument. De damwand is volgens De Geus nodig vanwege afkalving van de oever.
  De directeur verwacht geen bezwaren tegen het bouwplan. „Met de nieuwbouw kunnen wij alles binnen laden. En de lawaaierige schoningsmachine komt straks meer naar achter te staan.”

  Noordhollands Dagblad

  _____________________________________________________

  Zie ook:  Dossier ZAP

  4 reacties :

  p.v.d.Munnik zei

  Wethouder Groot is waarschijnlijk niet op de hoogte van het feit dat Coöperatie ZAP een klasse 4 inrichting is geworden na de uitbreiding in de jaren 80 en derhalve op 200 m. van woningen behoort te zijn gelegen. De gemeente en ZAP, maar ook de milieudienst blijven hameren op het bestemmingsplan, maar in het verleden is al gesuggereerd dat vanwege de volstrekt ontoereikende infrastructuur een dergelijk bedrijf niet meer in de dorpskern thuis hoort. Voorheen was het industrieterreintje waarop ZAP gelegen is klasse 1,2 maar na er door bewoners op gewezen te zijn dat een dergelijk bedrijf na de uitbreiding in de jaren 80 met een graanloods plus drogerij en andere overlast gevende handelingen, niet binnen het vigerende bestemmingsplan paste heeft de gemeente in 2012 het bestemmingsplan opgeschaald naar klasse 3 om ZAP ter wille te zijn. Ondanks de opschaling past het bedrijf nog steeds niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Opschalen naar klasse 4 is normaal gesproken onmogelijk vanwege de dichtbij gelegen woningen en de bedroevende infrastructuur, maar gezegd dient te worden dat wetten en regels als het vrienden betreft geen prioriteit meer hebben in Hollands Kroon.

  Anoniem zei

  Als ZAP centraal wil liggen moet het naar het bedrijventerrein Wieringerwerf verhuizen want dan ligt het centraal ook voor de bedrijven uit de Wieringermeer en de bedrijven uit Slootdorp en omstreken. Het argument van de Geus dat Kruiswijk geen optie is slaat werkelijk nergens op.

  Anoniem zei

  Nadat de gemeente AP de plannen van ZAP in 2009 en 2011 afgeblazen heeft na zienswijze van de Waddenvereniging en Milieufederatie ziet ZAP nu zijn kans schoon met de huidige wethouder. Wethouder Groot is zelf agrariër dus die legt zijn vrienden geen strobreed in de weg en als er iets geritseld moet worden zorgt hij daarvoor, want zo werkt dat onder agrariërs.
  Groot moet weten dat de plannen van ZAP niet binnen het bestemmingsplan passen zoals dat ook al in 2009 en 2011 het geval was.

  Anoniem zei

  En de lawaaierige schoningsmachine komt straks meer naar achter te staan.” aldus de Geus.
  Tientallen jaren hebben omwonenden geklaagd over o.a.het kabaal van de schonings en drooginstallatie.
  De directeur geeft nu zelf aan dat het een lawaaiige installatie(lawaaiige installaties zijn) is maar kan iemand van de gemeente of milieudienst uitleggen hoe het kan dat ondanks de vele klachten en ondanks belastende rapporten van deskundigen, ook die van de milieudienst zelf, ambtenaren van gemeente en milieudienst om het hardst stonden te verklaren voor de rechtbank dat er helemaal geen lawaai overlast was?
  Dit is niet alleen verontrustend voor de gang van zaken binnen de gemeente maar nog veel erger is dat de rechtsstaat ondermijnd wordt door dit soort getuigenissen.

  Een reactie posten