Persbericht SP, Ouderenpartij en PvdA uitbreiding Royal ZAP Van Ewijcksluis

Datum:
 • dinsdag 1 november 2016
 • in
 • Categorie: , ,


 • Noord-Holland -  SP, Ouderenpartij Noord-Holland en PvdA stellen vragen over plannen van  ZAP te Van Ewijcksluis  om uit te breiden.
                                                 
                                           P E R S B E R I C H T

                                                      
  Schriftelijke vragen over uitbreiding Royal ZAP Van Ewijcksluis Anna Paulowna

  SP, Ouderenpartij Noord-Holland en PvdA hebben aan gedeputeerde staten schriftelijke vragen gesteld over de uitbreidingsplannen van Royal ZAP aan de Binnenhaven Van Ewijcksluis. De Coöperatieve Zaaizaad- en Pootgoedtelersvereniging Anna Paulowna Royal ZAP, de gemeente Hollands Kroon en de provincie hebben jarenlang overlegd over verplaatsing van het bedrijf naar buiten de bebouwde kom. De drie statenfracties willen nu weten waarom dit niets heeft opgeleverd. Omwonenden kampen al vele jaren met geluid-, stof- en verkeersoverlast van de bedrijvigheid van Royal ZAP.

  Gedeputeerde staten hebben in 2009 en nogmaals in 2011 gezegd dat zij uitbreiding van ZAP op de huidige locatie onwenselijk vinden. Zij beloofden er op toe te zien dat hiervoor geen vergunningen zouden worden verleend. Maar omwonenden kwamen er onlangs achter dat ZAP een milieumelding heeft gedaan voor uitbreiding met een aantal loodsen aan de Binnenhaven. Vervolgens bleek daarvoor ook een bouwvergunning te zijn aangevraagd. SP, ONH en PvdA willen nu van gedeputeerde staten weten of zij vinden dat verplaatsing van het bedrijf dus niet meer nodig is.

  Royal ZAP is vermoedelijk niets te verwijten. Naar verluidt heeft het bedrijf aan de Kerkweg in Anna Paulowna grond gekocht waarheen het bedrijf verplaatst zou kunnen worden. SP, ONH en PvdA willen van gedeputeerde staten weten of de provincie verhuizing naar de Kerkweg heeft tegengewerkt. Ook willen zij weten welke stappen gedeputeerde staten nu gaan zetten om alsnog hun belofte na te komen dat ZAP aan de Binnenhaven Van Ewijcksluis niet mag uitbreiden en wordt verplaatst naar elders.


  Voor meer informatie:

  Marnix Bruggeman, statenlid SP Noord-Holland,  tel. 020 - 624 64 22 / 06 53 36 82 86
  Jeff Leever, statenlid Ouderenpartij Noord-Holland, tel. 06 50 24 36 66 / 0227 - 60 26 39
  Lars Voskuil, duo-statenlid PvdA Noord-Holland, tel.  06 24 26 08 74

  ____________________________________________________________________

  3 reacties :

  Anoniem zei
  Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
  Anoniem zei

  ZAP is helemaal niet Royal, althans volgens de richtlijnen van het Koninklijk Huis zelf:

  https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/onderscheidingen/inhoud/predicaat-koninklijk/aanvragen

  Beschrijving onderneming

  "De onderneming moet wat betreft aard, omvang en betrouwbaarheid aanzien hebben en op zijn gebied in Nederland een eerste of een zeer vooraanstaande plaats innemen, bij voorkeur met een internationale uitstraling. Hierbij wordt mede rekening gehouden met de grootte van het bedrijf, het aantal werknemers en de omzet; als richtlijn geldt dat het bedrijf minstens honderd werknemers in dienst heeft. De bedrijfsvoering dient onberispelijk te zijn. De onderneming, en ook de bestuursleden en commissarissen, moeten te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.

  Hoe moet dit worden uitgelegd?

  1 Het bedrijf heeft lang geen 100 werknemers in dienst, het zijn er ongeveer 6, afhankelijk van het seizoen.
  2 Het bedrijf heeft een slechte reputatie op het gebied van overlast en dit al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw.

  De aanvraag dient te geschieden bij de burgemeester. Nawijn is VVD en heeft een slechte reputatie, vervolgens wordt de aanvraag door gestuurd naar de Commissaris van de Koning van Noord Holland Remkes(een vriendje van Nawijn), ook VVD en ook een niet al te beste reputatie. De stempel uit Den Haag is een formaliteit want ook VVD.

  Met een beetje list en bedrog en het kennen van de juiste mensen is het verkrijgen van het predicaat Koninklijk een peulenschil, zelfs voor een bedrijf met verpauperde gebouwen en een gedeeltelijk verboden bedrijfsvoering, althans volgens het vigerende bestemmingsplan, maar ook volgens enkele ambtenaren.

  Anoniem zei

  Even buiten de box om:

  Theo werd 12 jaar geleden uit het leven geschoten en afgeslacht.

  Ja, door een moslim.

  Een reactie posten