Hollands Kroon 'groen en veilig'

Datum:
 • dinsdag 25 oktober 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Hollands Kroon - Anna Paulowna - Begroting toont ambities - Gemeente wil werken aan 'aangename leefomgeving' - Aanpak jongerenoverlast 


   Mike Deutekom m.deutekom@hollandmediacombinatie.n1   De gemeenteraad van Hollands Kroon wordt vanavond gevraagd de begroting voor 2017 vast te stellen. Daarmee legt de raad vast wat er allemaal gedaan moet worden met het budget van circa honderd miljoen euro dat Hollands Kroon tot zijn beschikking heeft. Het college van burgemeester en wethouders stelt onder meer voor in te zetten op het verbeteren van de veiligheid en de kwaliteit van de woonomgeving.


  ______________________________________

  Tevredenheid

  Hollands Kroon wil meer tevreden en betrokken burgers bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk beleid.

  __________________________________________

  Hollands Kroon wil onder meer dat het aantal straatroven en inbraken (in ambtenarentaal: fysieke geweldsincidenten) met tien procent afneemt ten opzichte van dit jaar. De cijfers van de politie zijn daarbij leidend. De gemeenten wil dat er een nauwe samenwerking tussen horeca, politie en gemeente wordt opgezet om overlast en drankmisbruik te voorkomen. Ook moet er voor 1 juni 2017 een plan van  aanpak liggen om de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren. Daarnaast hoopt Hollands Kroon via preventief toezicht alle evenementen 'veilig en ordelijk' te laten verlopen. Ook zet de gemeente in op de aanpak van jeugdcriminaliteit en - overlast. Doel is bijvoorbeeld dat er vijf procent minder inwoners overlast wordt ervaren van jongeren in vergelijking met 2016.

  Afglijden 

  Hollands Kroon wil dat het aantal strafbare feiten, gepleegd door jongeren onder achttien het komende jaar in elk geval niet verder stijgt. Het jongerenwerk wordt daarvoor ingeschakeld. De gemeente hoopt barrières op te kunnen werpen om te voorkomen dat probleemjongeren verder kunnen afglijden. Verder streeft de gemeente hennepkwekerij vrij te zijn. Door het opvoeren van controles hoopt het college de teelt van hennep de kop in te kunnen drukken.

  Naast veiligheid is een ander belangrijk punt de leefbaarheid binnen de kernen. Om dat te meten, houdt Hollands Kroon elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek. Dit jaar kreeg de gemeente een 6,8 van haar inwoners, het streven is een zeven of hoger als rapportcijfer.

  Hollands Kroon wil dat bereiken door extra aandacht te geven aan de top vijf van problemen die uit het belevingsonderzoek naar voren kwamen. In totaal wordt er ruim 750.000 euro uitgetrokken voor het groenbeheer, is er een ton beschikbaar voor de aanplant van bomen en een kleine vier ton voor onkruidbestrijding.

  Ook op milieugebied heeft het college een aantal voorstellen. Zo is het streven om het hergebruik van materialen uit huisvuil te verhogen naar 75 procent in 2020.

  Noordhollands Dagblad  2 reacties :

  Bakker zei

  "Hollands Kroon wil meer tevreden en betrokken burgers bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk beleid".
  En dat doet de gemeente door tegen diezelfde burgers te gaan procederen. Hollands Kroon is al lang niet meer serieus te nemen, maar het vervelende is dat de ambtenaren en politici de burgers niet serieus nemen, daar schort het aan.

  h.oldeboom zei

  Ook schort het eraan dat teveel burgers de ambtenaren en politici nog serieus nemen. Het zijn gewoon lieden van een bepaald slag met eigen belangen, vaak tegengesteld aan de functies waarvoor zij ingehuurd zijn en als je ze in hun blote bast zou kunnen zien blijft er weinig over om van onder de indruk te raken.

  Een reactie posten