Geen steun voor wegsturen burgemeester Den Helder

Datum:
 • dinsdag 9 augustus 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • DEN HELDER - Een motie van treurnis, een motie van afkeuring tegen het college en zelfs een motie van wantrouwen tegen de burgemeester.


   Door Ronald den Boer r.den.boer@hollandmediacombinatie.nl - 9-8-2016,

  Oppositiepartijen in de gemeenteraad hadden zwaar geschut achter de hand in de discussie rond de gedeeltelijke verplaatsing van cardiologie vanuit het ziekenhuis Den Helder naar Alkmaar. Toch werd geen van de moties ingediend, bij gebrek aan voldoende politieke steun.

  Bestuurscrisis 

   De Stadspartij, die kritisch is over de wijze waarop burgemeester Koen Schuiling tot dusver in deze kwestie opereerde, vond het geen bestuurscrisis waard. ,,Stuur je een burgemeester weg... en dan? Lossen we daarmee het probleem met het ziekenhuis op? Want daar gaat het voor onze bevolking toch om: dat we een goed ziekenhuis in stand houden waar je voor zoveel mogelijk behandelingen terecht kunt’’, aldus fractievoorzitter Peter Reenders.

  Bovendien voorziet hij dat commissaris der koning Johan Remkes de vele bestuurscrises in de marinestad inmiddels zó zat is, dat hij ’geen gemakkelijke’ waarnemend burgemeester zou neerzetten als opvolger van Schuiling. ,,Maar onze belangrijkste overweging is toch dat je met een motie van wantrouwen, of van treurnis, of van afkeuring, niets opschiet. Een gezamenlijke motie van de héle gemeenteraad, waarin we burgemeester en wethouders opdragen alles in het werk te stellen om het ziekenhuis te houden aan de afspraken uit 2014 en waarin we willen dat het college de gemeenteraad voortaan beter informeert, heeft meer nut. En die motie is dus unaniem aangenomen.’’

   Reenders weerspreekt geruchten, als zouden binnen zijn fractie leden bereid zijn geweest een motie van wantrouwen tegen de burgemeester te steunen. ,,Natuurlijk was er discussie, maar van enige verdeeldheid is geen sprake. We zitten hierin met z’n allen op één lijn.’’

  Lapzwansen 

   Voor Tjitske Biersteker (ChristenUnie) was het gebrek aan brede steun in de gemeenteraad in elk geval reden om geen motie van afkeuring in te dienen, zoals ze eerst overwoog. ,,Een deel van de oppositie wilde een politieke afrekening met de burgemeester, maar daar had ik geen zin in. Daar red je het ziekenhuis ook niet mee. Ik vind het héle college in deze kwestie een stel lapzwansen. Mijn motie ging over het college, niet alleen over de burgemeester. De Stadspartij wilde echter zijn eigen wethouders uit de wind houden. Uiteindelijk kreeg ik te weinig steun. Dat de raad unaniem die andere motie aannam vind ik ook een belangrijker signaal.’’

  Noordhollands Dagblad
  2 reacties :

  Anoniem zei

  Opvallend is dat geen enkel lid van de raad zich verbaasd over het uitblijven van enige solidariteit van de omliggende gemeenten. Immers het patiëntenbestand betreft niet alleen patiënten van Den Helder. Opvallend ook is dat vanuit deze omringende gemeenten geen enkel teken is bespeurd. Zeker niet van de wethouders met de portefeuille sociale zaken.

  Anoniem zei

  Had je anders verwacht dan, ze maken zich echt niet druk voor de inwoners door wie ze gekozen zijn om voor hun belangen op te komen.
  Dit is nu al zoveel keer bewezen zelfs de rechter moet er aan te pas komen om deze zgn. bestuurders tot de orde te roepen.Ook in dit geval is het ieder voor zich en god voor ons allen waar iedere keer een groep zwakkeren en hulpbehoevenden de dupe worden.

  Een reactie posten