Politiek en media brengen ons in groot gevaar

Datum:
 • woensdag 2 december 2015
 • in
 • Categorie: , • Als ik het nieuws op internet volg en daarna de reguliere nieuwsmedia bekijk is het alsof ik in twee verschillende werelden tegelijk leef. Twee werelden die elkaar onderling uitsluiten.


  Op internet zien we video na video van duizenden agressieve jonge mannen, die Europa binnenmarcheren, onderwijl stenen gooiend naar grenspolitie en eisend dat ze een TV, een huis en een auto krijgen van de landen waar ze met geweld binnendringen. Als ik dan de kranten en televisie bekijk zie ik echter enkele huilende vrouwen met kinderen die angstig in de camera kijken en wereldvreemde figuren die morele oproepen doen om alle “vluchtelingen” van de wereld onderdak te verlenen.
  Op internet is te zien hoe een Russische bommenwerper van achteren door een Turkse straaljager  wordt neergehaald, waarna de piloten aan hun parachutes als levende kleiduiven worden beschoten door klaarstaande militanten. Op Twitter en vele weblogs wordt er gesproken over hoe gevaarlijk deze situatie is voor de wereldvrede. Maar de reguliere media gooien ons dood met een absurde propagandacampagne over een dreigende opwarming van het klimaat. Dat de aarde al 15 jaar geen opwarming vertoont is ook overal op internet te lezen, maar in de reguliere media worden critici weggezet als levensgevaarlijke “klimaatontkenners”.
  President Putin wordt door de westerse reguliere media al jaren gedemoniseerd, zodanig dat het lijkt alsof we klaargestoomd worden voor een isolering en uiteindelijk een oorlog tegen Rusland. Maar op internet ging er een zucht van verlichting en hoop rond, toen Rusland op uitnodiging van Assad de strijd aanbond tegen de gewapende opstandelingen die Syrië in een hel op aarde hebben veranderd.
  Als ik de computer aanzet en het nieuws tot me wil nemen, ben ik via Twitter na 15 minuten op de hoogte van het wereldnieuws en heb ik 10 tabs openstaan om verder te lezen en me op de hoogte te stellen van analyses van over de hele wereld, maar als ik de site van De Telegraaf bekijk, dan betreft 90% van de artikelen onderwerpen als de griep van een hoog(!)zwangere Kim Kardashian (wie?) of de verkoop van een huis door ene Frans Molenaar (wie?). De onderwerpen die er wel toe doen zijn of al een dag of meerdere dagen achterhaald, of ze zijn hopeloos eenzijdig, met weglating van elementaire feiten, of het zijn klinkklare leugens.
  Maar niet alleen de reguliere media. Ook de huidige politici lijken in een alternatief universum te te leven. Iedereen die even op internet rondsurft kan zien dat President Erdogan van Turkije journalisten gevangen zet, handjeklap speelt met ISIS en andere terroristen en lachend honderdduizenden “vluchtelingen” naar Europa laat gaan. En wat doet de EU? Onder leiding van Angela Merkel geeft Brussel (van ons belastinggeld) miljarden aan Turkije en staat toe, dat per 1 januari 80 miljoen Turken vrij reizen door Europa krijgen. Dit is een volk, dat tijdens een voetbalwedstrijd de 1 minuut stilte voor de slachtoffers van Parijs schofterig verbrak met gejoel, geschreeuw en het roepen van Allahoe Akbar. En dat moet bij de EU komen?
  Ik zou zo nog uren door kunnen gaan. In Israël worden bijna dagelijks joodse burgers door gehersenspoelde arabieren neergestoken, maar in de media zijn dit hooguit artikeltjes in de marge. Pas als Israël maatregelen gaat nemen hiertegen, zal er een storm van hypocriete verontwaardiging opsteken. In Oekraïne heerst nog steeds een burgeroorlog, met overdag wapenstilstand (voor de bühne) en ‘s nachts beschietingen door het Oekraïense leger. Geen woord hierover in kranten of op TV.
  Ook lijken onze regeringsleiders het steeds beter te kunnen vinden met dictators, terroristen en oorlogsmisdadigers, getuige de bezoeken van Abbas en Poroshenko aan Nederland en onze vele bezoeken aan Saoedi-Arabië, Qatar en andere (oliehoudende) godsdienstwaanzinnige regimes. Iedereen die op internet rondkijkt kan zien hoe fout deze figuren en landen zijn.
  De lijst is eindeloos. De lezer kan het zelf aanvullen.Over Zwarte Piet wil ik het niet eens hebben, maar weet u, dat qua percentage de zoekwoorden met betrekking tot sport en voetbal op Google nauwelijks een rol spelen? De kranten en de televisie storten echter dagelijks een diarree van sportprogramma’s over ons uit onder het mom van dat de mensen dit willen.
  Waren vroeger de kranten hooguit ietwat politiek gekleurd, heden ten dage zijn het absurde, maar levensgevaarlijke propagandisten geworden. Dit is een onhoudbare situatie. Deze kloof tussen media en internet en tussen politici en de burgers is levensgroot en schijnt steeds groter te worden. Mensen die de consensus van media en politiek tegenspreken worden racisten, rechts-extremisten en neo-nazi’s genoemd, waarmee er bewust een scheuring in de maatschappij wordt veroorzaakt. Er wordt verdeeldheid en haait gezaaid. Niet de critici of Geert Wilders doen dat: het is de congsi van politiek en media die dit bewerkstelligen, met alle catastrofale gevolgen van dien. Door deze houding worden de kiemen gelegd voor een burgeroorlog. Immers: men kan de mensen maar tot zover voorliegen en misbruiken. Men kan maar tot zover gaan om iedere burger tot de laatste cent uit te knijpen, terwijl de miljarden over de plinten klotsen, in de richting van oligarchen, dictators en grootbankiers.
  En als dit niet de kiemen legt voor burgeroorlogen, dan creëert dit politieke en journalistieke klimaat wel de voedingsbodem voor een mondiale oorlog  tegen Rusland en diens bondgenoten. Een oorlog die kan uitmonden in de totale vernietiging van de planeet. Dit is de richting die we opgaan bij de huidige ontwikkelingen.
  Kan dit gevaar gekeerd worden? Ik zie het somber in. Ik had hoop, dat na de aanslagen in Parijs de mensen eindelijk wakker zouden worden (waarschuwen de alternatieve media al niet meer dan tien jaar tegen deze dingen?), maar nee: de moslims zijn de werkelijke slachtoffers. Ze jammeren dat zij er misschien op aangekeken worden en wentelen zich weer in zelfmedelijden. President Obama lacht u in uw gezicht uit en roept, dat het tegengaan van CO2-uitstoot het beste middel is tegen het moslimterrorisme. Oeps, zei ik moslimterrorisme? duizendmaal excuses.
  Toch is er denk ik langzaam iets aan het veranderen. In de peilingen staat de PVV op een recordhoogte van 40 zetels. Het internet dringt in steeds meer huiskamers binnen. De kranten verliezen in rap tempo abonnees en de NPO kijkers. Een site als GeenStijl is veranderd van een opgeschoten pubersite in een serieuze kritische kracht. Aan de reacties op verschillende nieuws- en opiniesites is te merken, dat het merendeel van de reageerders positief staat tegenover (de ideeën van) Wilders en negatief tegen de politieke en journalistieke lijn in Nederland (en andere westerse landen). De reguliere media zijn zichzelf irrelevant aan het maken en de politici zweven op het randje van hoogverraad of zijn er al overheen. Maar of dit genoeg is om de zaken op een vreedzame manier op te lossen is niet zeker, want de meeste mensen geloven nog, dat de huidige politieke kaste het beste met u voorheeft en dat de reguliere media het echte nieuws brengen. Zelfs mensen die beseffen hoe leugenachtig er gewerkt wordt, zitten vast in het frame waarbinnen de opgelegde discussie wordt gevoerd. Het is bijna onmogelijk hieruit te ontsnappen.
  De introductie van de drukpers betekende een einde van het monopolie op kennis door de Roomse kerk en gaf de aanzet tot de renaissance en plaveide de weg voor de wetenschap en de Verlichting, waardoor de mensheid in een volkomen nieuwe fase terechtkwam. Maar dit proces ging gepaard met grote schokken en turbulentie. Het internet in deze tijd is daarmee vergelijkbaar en heeft vergelijkbare gevolgen. De reguliere media zijn als de roomse clerus met hun religie van postmodernisme, politieke correctheid, multiculturalisme en klimaatalarmisme. Maar zelfs de Katholieke kerk liet dit niet uitmonden in een collectieve zelfmoord.
  We staan op een kruispunt in de geschiedenis. linksaf leidt naar ondergang, onwetendheid, leugen,  tirannie en  terugkeer naar barbaarse tijden. Rechtsaf leidt naar een verandering in mentaliteit en een terugkeer naar het gezonde verstand.  Welke kant zal het worden? Ik zie het somber in, maar heb de moed zeker niet verloren. Mocht dit alles ten goede keren, dan kan daaruit alleen maar een nieuwe renaissance en een nieuwe Verlichting komen. De vraag is welke prijs dit zal hebben.

  4 reacties :

  h.oldboom zei

  Iedereen kan er iets aan doen; begin met opzeggen van de krant en abonnement op een der vele kluchtomroepen die dit land telt. Voor leugens betaal je toch niet; als bij Appie Hein in een kil suiker opeens 900 gram zit schreeuwt iedereen moord en brand en als de media ons voortdurend levensbedreigende leugens voorschotelen pikken wij dat wel?r

  Anoniem zei

  Het klap/ stemvee is te dom om dit alles te begrijpen.
  Jammer.

  Anoniem zei

  Veel mensen hebben geen enkel benul van wat er speelt. Ze komen vaak niet verder dan luisteren/kijken naar de publieke omroepen en nemen alles voor waar aan en wat van die berichtgeving waar is weten we zo langzamerhand wel: heel weinig.

  Anoniem zei

  Zolang de mensen nog naar Paul de Leeuw kijken is het ernstig.

  Een reactie posten