Groen licht voor fiks hogere ozb

Datum:
 • dinsdag 15 december 2015
 • in
 • Categorie: ,
 • Schagen - Het accommodatiebeleid in Schagen wordt betaald door de ozb met 9 procent te verhogen. Het college kreeg gisteravond in de gemeenteraad een meerderheid achter dit dekkingsvoorstel.  Harry de Jong 

  Voorzieningen in stand houden via belastingverhoging 


  Het beleid op zich stond al niet meer ter discussie. Alom waren er complimenten voor wethouder en betrokken partijen voor de wijze waarop uiteindelijk een plan was opgezet waarmee (sport)accommodaties in stand kunnen worden gehouden. Heikel punt was nog wel de extra 9 procent ozb-verhoging om het plan te kunnen financieren. En het bedrag van 182.000 dat wordt gehaald uit het sociaal domein-potje voor woningaanpassingen.

  Gemeentefusie 

  Diverse fracties kwamen met voorstellen om die financiering anders dan via de ozb te realiseren. Door de voorziening voor onvoorziene kosten van de gemeentefusie extra aan te spreken bijvoorbeeld (DNA). Of door na het vertrek van wethouder André Groot nog maar een wethouder voor vijftig procent aan te stellen (Wens4U). De VVD kwam met een lijst alternatieven, waaruit het college zelf zou mogen kiezen.

  Maar zoals in eerdere commissievergaderingen al aangegeven, zag wethouder Ben Blonk geen heil in al die alternatieve dekkingsvoorstellen. „We lopen al genoeg risico met onze begroting. Het moet niet zo worden dat we onder toezicht van de provincie komen te staan doordat het met de begroting uit de hand loopt. In dat licht moet u de voorgestelde financiering ook zien."

  Geld dat via een halve wethouderspost wordt uitgespaard, kan worden gebruikt ten behoeve van het accommodatiebeleid, gaf Blonk aan. „Maar regel dat als er echt een wethouder voor vijftig procent wordt aangesteld." Daarop hield Merieke Bredewold van Wens4U  haar amendement aan.                                    

  Voor geen van de andere alternatieven was een meerderheid te vinden.
  Het college kreeg uiteindelijk naast de coalitiepartij en CDA en PvdA ook Jess en Wens4U achter zich.

  NHD

  0 reacties :

  Een reactie posten