De Grote Windleugen

Datum:
 • maandag 21 juli 2014
 • in
 • Categorie:
 • Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler.

  Geplaatst door Hans Labohm op 21 juli, 2014 - 16:30

  Wij mogen ons weer verheugen in een PR–campagne van de wind-groenteboeren om hun verflenste sla te venten bij het sluiten van de markt. Tja, het is een klus om de Grote Windleugen uit te venten als een zegening.
  Een bekend psychologisch en door PR-bureaus gebruikt mechanisme over het verkopen van een ideologie of een krop sla, hoe onjuist of verrot deze ook moge zijn komt globaal hierop neer:
  De grootte van een leugen heeft altijd een positieve invloed op haar geloofwaardigheid, omdat de brede massa eerder in een grote dan in een kleine leugen wil geloven. Hoe vaak vertellen wij niet zelf een kleine leugen? En hoe vertrouwd is daarom de kleine leugen? Maar hoe groter de leugen des te verder staat deze van de kleine af en des te moeilijker kan men zich voorstellen dat een, opkomende, leider glashard een dergelijke grote leugen verkondigt. Vooral als deze keer op keer wordt herhaald met het aplomb alsof het een feit is. Gevoelsmatig kiest men dan altijd voor de weg van de minste weerstand: er zal vast wel een kern van waarheid in zitten zonder dieper te graven naar de feitelijke juistheid ervan.
  Tim Ball wijst in zijn boek, 'The deliberate corruption of climate science', op dit verschijnsel, waarvan hij een indringend voorbeeld geeft. Ook Jan Paul van Soest gaat in zijn boek, 'De twijfelbrigade', in op de kracht van PR en dit psychologische mechanisme.
  Laat ik een paar dingen duidelijk maken. Er is om fysische reden geen grond om te beweren dat hernieuwbare energie ook maar ooit in de verste verte in de buurt kan komen van elke ander energiebron. Dit uit zich ook in de opwekkingskosten van elektriciteit. Elektriciteit is overigens slechts 13% van het Nederlandse energiegebruik. Wie het tegendeel propageert, gelooft in een mythe of is kwaadwillend.
  De promotie van de imaginaire noodzaak tot hernieuwbare energie is voortgekomen uit de anti– westerse en anti–industriële koker van met name Maurice Strong van de Club van Rome. Het vervolg via de WMO naar het IPCC was slechts een legitimering om diens indoctrinatie uit te venten door er een quasi–wetenschappelijk cachet aan te geven d.m.v. corrumperende subsidieverstrekking aan protagonisten en verkettering van critici. Het resultaat leidde tot een incestueuze relatie tussen een kliek van 43 paleoklimatologen rond Mann ('hockeystick') en het CRU ('Climatic Research Unit' van de Universiteit van East Anglia, bekend van Climategate I en II) die tot op de dag van vandaag bestaat.
  Het mandaat van het IPCC alleen al, is anti–wetenschappelijk omdat a priori de nulhypothese buiten spel werd gezet. De nulhypothese gaar er vanuit dat klimaatverandering door natuurlijke factoren wordt bepaald. Maar de invloed van deze factoren werd aan de poort buitengesloten. Het mandaat luidt: 'vindt het bewijs voor de menselijke invloed op opwarming'. Dit uitgangspunt impliceerde vooringenomenheid, lees: uitsluiting van de nulhypothese.
  Hoe diep kan men moreel zinken om een dergelijke leugen uit te durven venten? Och, keer op keer is het dictators gelukt. En ja, ook in onze moderne tijd is de mythe van de grote leugen klaarblijkelijk nog springlevend.
  In de reacties op het bovengenoemd artikel (zie link boven) mogen wij ons verheugen in een staaltje van wensrekenen door ene 'Edgar' over de zegeningen van windmolens die het nu echt (zonder subsidie? Ik vraag het maar even ...) gaan maken. Fantastisch, die bouwwerken op zee waar de kustbewoners tot op meer dan 40 kilometer (een geoefend zeemansoog ziet ze al op bijna 60 kilometer) horizonvervuiling van hebben als je op duintoppen woont. Dat zal me een gigantische claim opleveren aan waardedaling. Och, als rechtgeaard Bolsjewist zal het je een rotzorg zijn, die kapitalisten. En de vissers? Vooralsnog staan die molens ca. 900 meter uit elkaar.
  De wensrekenaar had ook nog een staaltje van verturving van de denkpap in petto. Wind is gratis. Dus is het geen probleem dat je wind energetisch niet verder dan 59% kan benutten (Wet van Betz). Kijk meneer de wensrekenaar, kolen, olie, gas, uranium en thorium zijn net zo gratis als wind en zon. Of heb ik de factuur van Moeder Aarde aan het IPCC over het hoofd gezien? Ik beveel de geachte wensrekenaar dit rapport aan voor fatsoenlijk relativerend rekenwerk over de nefaste economische gevolgen van het Nationaal Energieakkoord.
  Ik hecht aan objectiviteit en correcte wetenschapsbeoefening. Bij al het PR-geweld van de zijde van het IPCC, Al Gore, de Lysenkoïstische indoctrinatie van schoolkinderen en burgers, is elke vorm van objectiviteit en fatsoenlijke wetenschapsbeoefening met voeten getreden. Er is geen twijfel mogelijk dat de door en door (wetenschappelijk) corrupte AGW–brigade door de feiten aan de kaak gesteld zal worden en zijn Waterloo zal beleven. Het is een kwestie van tijd, geduld en gezond verstand van de burger die ten onrechte door de redders van Moeder Aarde als onmondig stemvee wordt beschouwd. Hoe kortzichtig kun je zijn in je zelfgenoegzaamheid?
  Aldus Jeroen Hetzler.


  0 reacties :

  Een reactie posten