Vaak corruptie ambtenaren

Datum:
 • vrijdag 25 april 2014
 • in
 • Categorie:
 • Den Haag - Onderzoek: kwart schuldig aan misstanden


  Annemieke van Dongen 

   Bijna een kwart van de Nederlandse ambtenaren signaleertbij collega's praktijken die niet door de beugel kunnen. In 15 procent van de misdragingen gaat het om fraude of corruptie.

  Dat blijkt uit enquêtes onder 7.315 overheidsmedewerkers in opdracht van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS). Voorbeelden variëren van overheidsdienaren die feesten gaven en snoepreisjes maakten op kosten van de belastingbetaler tot ambtenaren die tijd rekken om een avondmaaltijd te kunnen declareren. Vijftig medewerkers van onderwijsinstellingen meldden misbruik van bevoegdheden. Zij verdenken collega's ervan leerlingen onterecht hogere cijfers of zelfs diploma's te geven om hun eigen resultaten of die van de school op te krikken.

  Dat zoveel overheidsdienaren recent getuige zeiden te zijn geweest van integriteitsschendingen hadden de onderzoekers niet verwacht. Onderzoeker Gjalt de Graaf van de Vrije Universiteit: „We wisten dat integriteitsschendingen voorkomen, maar niet op deze schaal."

  Hij benadrukt dat niet alle 2.042 meldingen even ernstig zijn. 'Slechts' 15 procent viel in de categorie fraude en corruptie. Het klassieke beeld van corruptie — ambtenaar verleent diensten in ruil voor een envelop met geld — gaat in Nederland niet op. De Graaf: „Corruptie in de polder draait om vrieidjespolitiek en belangenverstrengeling: een neefje ergens benoemen, een opdracht gunnen aan een kennis." In veertien gevallen leek echter wel degelijk sprake van omkoping. Zo meldde een ambtenaar dat een topmanager een week in de VS doorbracht op kosten van een leverancier, die vervolgens een miljopenopdracht kreeg.

  De meest genoemde misstanden zijn ongewenste omgangsvormen, zoals intimidatie en pesten.


  NHD

  2 reacties :

  Anoniem zei

  Slechts het topje van de ijsberg.
  Gelukkig hebben we in Hollands Kroon alleen maar integere ambtenaren. Ze zijn speciaal daarop geselecteerd door uitsluitend integere politici, zoals bijvoorbeeld wethouder Franken, ex wethouder V.d.Laan en ex burgemeester Den Ouden ook een zeer integer mens, en natuurlijk niet te vergeten onze huidige burgemeester Nawijn.

  Anoniem zei

  "Zeer bekwaam".

  Een reactie posten