Haringhuizen/ Moerbeek vraagtekens procedure trafostation

Datum:
 • vrijdag 27 september 2013
 • in
 • Categorie:
 • Dorpsraad Haringhuizen /Moerbeek stelt vraagtekens bij de gevolgde procedure rond de plannen voor een trafostation in zoekgebied B.

  Persbericht 26 september 2013  Kiest de politiek in plaats van zorgvuldigheid nu voor de weg van de minste weerstand ?

  Tijdens de presentatie aan de bewoners op 16 september van de Gemeente Hollands Kroon, Tennet en Liander over de locatie voor een trafostation in zoekgebied B ( tussen de Hartweg en Haringhuizen) is gebleken dat de Gemeente nu haast wil maken met het besluitvormingsproces. Het lijkt er op dat dit gebied ook de beoogde locatie voor het Trafostation gaat worden. Op 1 oktober wordt de vergunningsaanvraag van Tennet en Liander verwacht en op 22 oktober hoopt B&W een besluit te nemen.

  De Dorpsraad Haringhuizen/ Moerbeek stelt vraagtekens bij het gevolgde proces.

  Kan het zijn dat,als er maar genoeg bewoners over een voorgenomen locatie (De Weel) protesteren, er dan maar een andere locatie moet worden aangewezen, waar precies dezelfde bezwaren aan de orde zijn ? Ook als de eerdere locatie door Tennet en Liander als de beste locatie is aangewezen ? Waarom krijgen bewoners nu maar heel kort de tijd om de plannen tot zich te laten doordringen, terwijl bij de vorige locaties het proces bijna twee jaar heeft geduurd? Hoe kan het zijn dat de gemeenteraad, als hoogste democratische orgaan binnen de de gemeente, haar handen inmiddels van deze kwestie heeft afgetrokken, door B&W het volledige mandaat te geven voor alle beslissingen rondom de voorgenomen locatie ? Zij heeft zich zelf hiermee buiten spel gezet. Dit komt (zo vlak voor de verkiezingen) laf over en getuigt niet van een waarachtige behartiging van de belangen van alle bewoners. De bewoners voelen zich hierdoor in de steek gelaten.

  B&W suggereren dat alle zoeklocaties gelijk worden gewogen en dat het zoekgebied is uitgebreid, terwijl in werkelijkheid het nu nog alleen maar over locaties in zoekgebied B gaat. Vorige geschikte locaties zijn niet meer aan de orde, tenzij (zeer theoretisch) het zoekgebied B geen goede locatie oplevert. Ongemerkt is dus nu alle aandacht naar één gebied gegaan, zonder dat de andere locaties inhoudelijk minder zijn ! Een eerlijke vergelijking is hiermede niet tot stand gekomen.

  De dorpsraad heeft overlegd met de directe bewoners over de plannen. Zo'n 60 bewoners kwamen op de dorpsraadvergadering en uitten hun ongerustheid, niet alleen over de procedures maar ook over de inhoud van de plannen.

  De dorpsraad heeft het gesprek met de wethouder aangevraagd om haar er van te kunnen overtuigen dat de weg die B&W nu in gaat, niet zal leiden tot een goede oplossing. De bewoners zullen acties gaan ondernemen. Niemand wil het trafostation in de achtertuin, maar als zo'n ding er dan toch moet komen, laten we dan wel met z'n allen er voor zorgen dat de procedures correct, transparant en rechtvaardig worden toegepast. Een proces waarin bewoners het gevoel krijgen dat zij voldoende hun invloed hebben kunnen uitoefenen en een bijdrage hebben kunnen leveren. Snelle stappen betekenen niet altijd snel thuis ........


  Dorpsraad Haringhuizen/Moerbeek
  www.dorpsraadharinghuizen-moerbeek.nl
  Hans van Wijk, voorzitter, tel. 0651507757  Overzicht Trafostation

  0 reacties :

  Een reactie posten