Noodzaak kernreactor voor isotopen betwist

Datum:
 • dinsdag 4 juni 2013
 • in
 • Categorie: ,
 • Haarlem - Provinciale Staten van Noord-Holland willen informatie van deskundigen welke methode de voorkeur geniet voor de productie van nucleaire isotopen voor medisch gebruik.
  Kees van der Malen 

  De Staten besloten gisteren hiervoor een openbare informatiebijeenkomst te organiseren. Dat gebeurde op initiatief van de SP-fractie. Die fractie betwijfelt met enkele andere Statenfracties (GroenLinks en Partij voor de Dieren) of een nieuwe kernreactor in Petten nog wel de aangewezen productievorm is. Zij wijzen hierbij op een wereldwijde ontwikkeling om isotopen te produceren via andere — kleinschalige — methodes.

  De overgrote meerderheid van de Noord-Hollandse Staten houdt op dit moment wel vast aan de ontwikkeling van een nieuwe kernreactor in Petten. D66-fractievoorzitter Flip de Groot gaf tegelijk aan dat de Staten 'de ogen open moeten houden voor nieuwe ontwikkelingen'.

  Tegenstanders van kernenergie zien in verschuivingen in de productie van medische isotopen een argument om de bouw van een nieuwe kernreactor in Petten te heroverwegen. Andere fracties willen zich via een hoorzitting voorlopig alleen informeren over nieuwe ontwikkelingen.

  Gedeputeerde Jan van Run gaf aan dat de provincie de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe kern- reactor onveranderd doorzet. Hij benadrukte echter dat er - zoals steeds is gezegd - nog geen onornkeerbare besluiten zijn genornen. De discussie in de Staten werd gisteren gevoerd bij de tussenstap om een stichting in het leven te roepen die voorbereidingen moet treffen voor de bouw van een nieuwe reactor. In deze stichting zijn de provincie, het Rijk en de NRG de toekomstige eigenaar van de nieuwe kernreactor, partij.

  Provincie en Rijk reserveerden elk 40 miIjoen euro voor de voorbereidingsfase (ontwerp, aanbesteding en vergunningprocedure).

  Provinciale staten stemden met grote meerderheid een idee af van de PVV, die Nederlandse bouwvakkers voorrang wilde geven bij de bouw van een nieuwe centrale. Het idee werd 'ongewenst' en 'protectionistisch' genoemd.

  _____________________________________________________


  Hoorzitting 

  Een commissie uit Provinciale Staten van Noord-Holland
   moet de afgesproken hoorzitting over de productie van
   medische isotopen organiseren. Zij krijgt daarvoor 
  bijstand van Gedeputeerde Staten. Alle partijen willen
   'de top' van de markt naar Haarlem halen. 
  _____________________________________________  NHD

  _____________________________________________________

  0 reacties :

  Een reactie posten