Voorlopige Voorziening om naleving uitspraak 'Grote Sloot 158'

Datum:
 • woensdag 1 mei 2013
 • in
 • Categorie: ,
 • Sint Maartensbrug - Ina Vonk heeft gemeente Schagen een bezwaarschrift gestuurd op het heroverwegingsbesluit handhaving Grote Sloot 158.
  Tevens heeft zij een Voorlopige Voorziening aangevraagd om naleving door gemeente Schagen van de uitspraak  van Rechtbank Alkmaar van 7 maart 2013 .

  ______________________________________________________________________

                                                                                 Sint Maartensbrug, 22 april 2013
  Aan het college van B&W
  van de gemeente
  Schagen
  Betreft: Bezwaarschrift.
  Geacht college,
  Hierbij doe ik u mijn bezwaarschrift toekomen n.a.v. uw heroverwegingsbesluit handhaving d.d. 2 april 2013 die ik op 19 april ontving. Een papieren afdruk daarvan krijgt u over de post.
  De 2de Bijlage is een kopie van mijn verzoek om een Voorlopige Voorziening te treffen, welke ik
  (eveneens vandaag) aan de rechtbank Noord-Holland heb gestuurd.
  Met vriendelijke groeten,
  Ina Vonk
  2 bijlagen — Alle bijlagen downloaden  
  Bezwaarschrift B&W Schagen (22-4-13).docBezwaarschrift B&W Schagen (22-4-13).doc
  12 kB   Weergeven   Downloaden  
  Aanvraag Voorlopige voorziening (22-4-13).docAanvraag Voorlopige voorziening (22-4-13).doc
  13 kB   Weergeven   Downloaden  


  _________________________________________________________________________


  1752 JP Sint Maartensbrug, 22 april 2013.
  Grote Sloot 156

  Aan het college van burgemeester en wethouders
  van de gemeente
  Schagen.

  Betreft: Bezwaarschrift inzake heroverwegingsbesluit handhaving, kenmerk: 8802,
  m.b.t. windturbine Grote Sloot 156.

  Geacht college,

  Bij dezen teken ik bezwaar aan tegen bovengenoemd besluit d.d. 2 april 2013,
  ontvangen d.d. 19 april 2013.

  De reden van mijn bezwaar is:

  U wenst in genoemd besluit niet te voldoen aan de uitspraak d.d. 7 maart 2013 van de meervoudige
  kamer van de rechtbank Alkmaar, in mijn beroepszaak (zaaknr. AWB 12/39).

  Hierdoor heb ik mij genoodzaakt gevoeld om een Voorlopige Voorziening aan te vragen. Daarvan
  doe ik u hierbij een afschrift toekomen.

  Hoogachtend,

  Ina Vonk

  Bijlage: Verzoek om Voorlopige Voorziening, rechtbank Noord-Holland.


  __________________________________________________________________________

  1752 JP Sint Maartensbrug, 22 april 2013
  Grote Sloot 156

  Aan de Voorzieningenrechter
  van de rechtbank Noord-Holland,
  Postbus 251,
  1800 BG Alkmaar.

  Betreft: Verzoek om Voorlopige Voorziening, inzake weigering gemeente Schagen recht te doen
  aan uitspraak 7 maart 2013, mbt overlast windturbine Grote Sloot 158 .

  Geachte heer, mevrouw,

  Op 7 maart jl verklaarde de meervoudige kamer van de rechtbank Alkmaar mijn beroep tegen het
  college van B&W van de (voormalige) gemeente Zijpe geheel gegrond (zaaknr. AWB 12/39).

  Het college van de (inmiddels geheten) gemeente Schagen weigert de uitspraak echter uit te voeren.
  Men volstaat met het 'in het vooruitzicht stellen van handhavend optreden', hetgeen de rechtbank
  echter juist en 'met nadruk' heeft verboden (zie punt 13 van de uitspraak).
  Men weigert bovendien de voorschriften uit de milieuvergunning als maatwerk te benoemen en
  zoals in de uitspraak bedoeld, deze na te leven door daarop te handhaven (zie punt 5, 6, 8.2, 8.3, 9.3,
  9.4, 9.5, 10, 12 en 14).

  In plaats te handhaven heeft de gemeente op 17 april jl hoger beroep aangetekend bij de Raad van
  State. Navraag bij de RvS leert dat een zitting pas in de loop van 2014 te verwachten is.

  'k Ben niet de jongste meer, en al 7 jaar bezig mijn normale nachtrust en woongenot weer zien terug
  te krijgen. Nòg langer al die aanslagen (dag en nacht) op mijn gezondheid te moeten verduren, trek
  ik eenvoudig niet meer!
  Ik verzoek u dan ook vriendelijk doch zeer dringend met spoed een voorlopige voorziening te
  treffen.

  In afwachting van uw antwoord, teken ik,

  hoogachtend,
  met vriendelijke groeten,
  Ina Vonk

  Bijlage: Bezwaarschrift aan de gemeente Schagen.

  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________

  0 reacties :

  Een reactie posten