Ina Vonk wint rechtzaak Windturbine Grote Sloot 158

Datum:
 • vrijdag 8 maart 2013
 • in
 • Categorie: , , ,


 • Gemeente Schagen moet nu handhaven!


  Met haar verzoek om handhaving beoogt Ina Vonk te bewerkstelligen dat de gemeente de geluidsvoorschriften die golden op grond van de milieuvergunning, op grond van het overgangsrecht uit het Barim gedurende drie jaar aanmerkt als maatwerkvoorschriften en vervolgens handhavend optreedt wegens overtreding van die maatwerkvoorschriften.  Gemeente Zijpe liet zich in de procedure vertegenwoordigen door de Milieudienst Kop van Noord Holland. De Milieudienst blijkt nu in alle opzichten geen gelijk te krijgen.

  Zo stelde de Milieudienst dat maatwerk niet mogelijk is, omdat een maatwerkvoorschrift in een geluidsnorm wordt gesteld met een waarde in een andere eenheid dan dB Lden en dB Lnight, zoals dB(a).

  De rechtbank oordeelt dat de mogelijkheid om geluidsvoorschriften met normen in een andere waarde vast te stellen dan de standaardwaarden juist aansluit bij de in het artikellid geboden mogelijkheid om voor een concreet en specifiek geval, in verband bijzondere lokale omstandigheden, maatwerkvoorschriften vast te stellen.

   Ook stelde de Milieudienst dat er geen sprake is van een bijzondere lokale omstandigheid. Een aanzienlijk lager dan gemiddeld achtergrondgeluidsniveau kan niet worden aangemerkt als een bijzondere lokale omstandigheid.

  Aangezien de gemeente in de milieuvergunning rekening heeft gehouden met het lage achtergrond-geluidsniveau en in haar Windbeleid is bepaald het achtergrondgeluidsniveau als grenswaarde aan te houden, is de rechtbank van oordeel dat het lage achtergrondgeluidsniveau in dit geval moet worden aangemerkt als een bijzondere lokale omstandigheid.

  De geluidsvoorschriften van de milieuvergunning vallen binnen de bevoegdheid van de gemeente tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Dit betekent dat het overgangsrecht van toepassing is. De geluidsvoorschriften van de milieuvergunning gelden dus gedurende drie jaar na 1 januari 2011 als maatwerkvoorschriften.

  Omdat de windturbine in werking is met inachtneming van de op grond van het Barim geldende algemene geluidsnormen en niet wordt voldaan aan de strengere geluidsnormen uit de milieuvergunning, is de gemeente bevoegd handhavend op te treden.

  De rechtbank is niet gebleken van feiten of omstandigheden op grond waarvan in dit geval van handhavend optreden zou moeten worden afgezien.

   De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard.
  Het bestreden besluit wordt vernietigd en de gemeente wordt opgedragen binnen 4 weken een nieuw besluit te nemen op het bezwaar met inachtneming van de uitspraak.

   De gehele uitspraak: Rechtbank Alkmaar LJN: BZ3549
   .

  Redactie JAS

  7 reacties :

  Anoniem zei

  Zo, de eerste klap is binnen.

  Anoniem zei

  Burgers die de mening zijn toegedaan dat de Milieudienst een onafhankelijke dienst is waar burgers met hun klachten terecht kunnen, moeten zich nog maar eens achter de oren krabben, want hoe is het mogelijk dat een "onafhankelijke"milieudienst op alle punten in het ongelijk wordt gesteld.
  Deze milieudienst is slechts de trekpop van de wethouders en dat kan ook niet anders als bekend is dat wethouders de bestuursleden van deze dienst zijn en als voorzitter van de milieudienst fungeert wethouder Lia Franken.
  De milioeudienst is een uiterst dubieuze instelling waar de waarheid wel eens geweld wordt aangedaan en burgers die met deze dienst te maken krijgen doen er goed aan alles na te rekenen, alles na te meten en alle verslagen op te vragen en zich zeker niet te laten intimideren.

  Anoniem zei

  Bewoners die te maken hebben met de milieudienst of met ze te maken hebben gehad en de zaak niet vertrouwen en daar is alle reden toe, doen er goed aan een klacht in te dienen bij diezelfde milieudienst.
  Natuurlijk zal de milieudienst de klachten ontkennen, maar dat is te vewachten.
  Daarna kunnen bewoners een gemotiveerde klacht indienen bij de Nationale Ombudsman en die kijkt anders tegen de zaak aan als de slagers van de milieudienst die hun eigen vlees mogen keuren.

  Anoniem zei

  De milieudienst moet nu ondanks dat ze Ina Vonk lange tijd hebben tegengewerkt van de rechter gaan handhaven.
  Zou er iemand zijn die gelooft dat dat deze falende ambtenaren ook maar de geringste aanstalten zullen maken?
  Een gang naar de rechter door Ina Vonk zal hier weer het gevolg van zijn, tenminste als de gemeente/milieudienst niet in beroep tegen de beslissing van de rechtbank gaat, natuurlijk op kosten van de gemeenschap.
  Geweldig he zo'n stelletje ambtenaren die op onze kosten tot in het oneindige kunnen procederen?
  Op staande voet ontslag is de enige juiste straf voor zo'n stelletje.

  Anoniem zei

  Milieudienst. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahaha.

  Vooral mevrouw Brouwer die net doet alsof er geen burgers bestaan.

  Daar zitten ze dan boven in het gemeentehuis van Schagen. De burgers uit te lachten.
  Het is niet anders. En dat allemaal van onze centen. De milieudienst is er alleen maar voor zichzelf. En betaald door de burger. Hoe is het allemaal godsmogelijk?

  Anoniem zei

  We moeten niet vergeten dat de ambtenaren van de milieudienst, hoe discutabel ze zich ook gedragen, in opdracht handelen.
  Ze zullen echt niet uit zichzelf de kluit belazeren, de opdrachtgevers zijn zeer waarschijnlijk de door ons gekozen politici.
  Googel maar eens op "bestuurleden milieudienst kop van noord-holland", dan wordt alles duidelijk.

  Anoniem zei

  de milieudienst poept op de burgers.
  Hahahahahha maar nu....eat this milieudienst!
  Eindelijk gerechtigheid

  Een reactie posten