LADA stelt vragen over sollicitatieprocedures

Datum:
 • zondag 6 januari 2013
 • in
 • Categorie: ,
 •                                              PERSBERICHT LADA

  N.a.v. berichten in de media en reacties van betrokkenen over de gevolgde sollicitatieprocedures in Hollands Kroon heeft LADA de volgende vragen aan het college gesteld:
  HOLLANDS KROON

  1. Wilt u ons het complete projectplan ter inzage geven.

     Voor zover onderstaande punten daarin niet terug te vinden zijn: graag informatie over de volgende
     zaken toegevoegd:

   - de totale kosten van het project
   - het onderdeel of de onderdelen van de begroting waaruit het project gedekt is of gedekt zal worden
     (begrotingsnrs. en bedragen)
   - de locaties waar het project uitgevoerd zal worden en uitgevoerd is
   - de procedure die gevolgd is bij de tot standkoming van het project
   - de alternatieven die overwogen zijn om het gestelde doel te realiseren en de kosten daarvan
   - wie is verantwoordelijk voor het project, zowel ambtelijk als politiek
   - het tijdstip van de besluitvorming, zowel ambtelijk als in het college .

     De werkwijze roept veel maatschappelijke vragen en weerstand op, zo is ons de afgelopen tijd gebleken.  
     Vragen in dit verband:
  2. Hoe bent u van plan om de burger nader te informeren over dit project?
  3. Welk vervolg krijgt dit project, gelet op de reactie van de burger en van Talpa?
  4. Overweegt u nog andere (organisatorische, procedurele) stappen n.a.v. de reacties? Zo ja, welke?

  Gelet op het actuele karakter van deze kwestie verzoeken wij u z.s.m. antwoord op bovenstaande vragen. Mocht een enkele vraag tot vertraging leiden dan verzoeken wij u terwille van de snelheid deze na te leveren.

  Met vriendelijke groet, namens LADA,

   Rob Ravensteijn, fractievoorzitter

   Peter Couwenhoven, secretaris


  3 reacties :

  Anoniem zei

  In Schagen worden vanwege het fuseren met andere Gemeentes een kwart van de ambtenaren ontslagen.

  De suggestie werd gewekt door Anna Paulowna voor de fusie, dat ook na de fusie tot Hollands Kroon ambtenaren boventallig zouden zijn en ontslag zouden krijgen.
  Vandaar ook het doel van de fusie, enkel en alleen om economischer te kunnen werken vanwege de schaalvergroting en daardoor te kunnen bezuinigen op de kosten(voor de burger).

  Volgens de berichtgeving is er tot op heden geen ambtenaar ontslagen, sterker nog,volgens dit artikel worden er gewoon weer ambtenaren aangenomen.
  Hoe moeten we dat noemen, VOLKSVERLAKKERIJ?????

  Anoniem zei

  Is LADA de ENIGE die hier vragen over heeft?

  Anoniem zei

  Helaas bestaat de raad, op een enkele positieve uitzondering na, uit een stel onbenullige ja-knikkers die het geen klap interesseert hoe het college de burger manipuleert en in de maling neemt. De raadsleden ontvangen een forse vergoeding en eigenlijk staat daar helemaal niets tegenover.

  Een reactie posten