'Knoop doorhakken in 2014'

Datum:
 • woensdag 24 oktober 2012
 • in
 • Categorie: , , , ,

 • Windplan Wieringermeer vergt investering van zo'n 500 miljoen
  DOOR WILLEMIEN SCHENKEVELD

  WIERINGERMEER 

  Er is zowel goed als slecht nieuws voor het Windplan Wieringermeer. Het gaat waarschijnlijk lukken om het zweefvliegveld uit het westen van de polder weg te halen, zodat dit het Windplan niet meer in de weg zit.
  Maar de geplande turbines in de buurt van Agriport moeten worden geschrapt.

  „Het gaat wel lukken om het zweefvliegveld te verplaatsen", voorspelt John Dekker, die voor de gemeente Hollands Kroon het Windplan Wieringermeer leidt. Dat is belangrijk, want verplaat­sing van het vliegveld is absoluut nodig. Anders kan de belangrijkste 'bong' van tientallen windturbines in het westen van de polder er niet in zijn geheel komen en vallen er langs de Kleitocht ook een aantal turbines af.

  Een tegenvaller is echter ook al genoteerd. De vijf molens die na­bij Agriport waren gepland, moeten worden geschrapt. Ze zijn niet haalbaar, door de aan­wezigheid van vele gasleidingen bij dit glastuinbouwterrein.

  Ook is onzeker hoeveel turbines er in het Robbenoordbos kannen worden geplaatst. In principe heeft Staatsbosbeheer een positieve grondhouding. Zij zoeken naar een nieuwe manie­r om geld te verdienen, en daar kunnen windturbines aan bij­dragen. Maar er loopt nog een onderzoek naar de ecologische gevolgen van de plaatsing van drie of vier turbines.

  Het Windplan Wieringermeer gaat uit van totaal ongeveer 100 nieuwe grote windturbines, die 84 kleinere turbines moeten gaan vervangen, inclusief 11 nieu­we windturbines voor de uitbrei­ding van het ECN-windturbine­testcentrum. Dat aantal van 100 lijkt ongeveer haalbaar, maar dat is ook echt nodig, zegt Dekker.' De deelnemers in het project -Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer — gaan uit van een minimumaantal posities. „Anders is het voor hen niet in­teressant om te investeren."

  Ondertussen is de economi­sche haalbaarheid van bet plan, nog altijd onzeker. Pas halverwe­ge 2014 zal Windkracht Wierin­germeer - het consortium waarin Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer zich hebben ver­enigd - de knoop doorhakken of het de naar schatting benodigde 500 miljoen voor het gehele pro­ject wil investeren. Dit hangt met name af van de ontwikkelin'gen van de elektriciteitsprijs, de kostprijs van de turbines, de ren­te en de subsidiering.

  Spannend

  Hoe lager de elektriciteitsprijs, hoe minder geld de nieuwe tur­bines zullen opbrengen. Een da­ling van de elektriciteitsprijs is dus geen gunstig teken voor het Windplan. Ook is spannend wat het nieuwe kabinet gaat beslui­ten rond subsidiering van wind­energie. Maar de wil is groot, zegt Dekker, zowel bij de inves­teerders als bij de overheid. „Niet voor niets is er deze zomer een Green Deal met de rijksover­heid gesloten."

  ______________________________________________

  Nieuwe plek gezocht
  voor zweefvliegveld

  Zweefvliegclub Den Helder kan mogelijk naar een plek er­gens in het gebied tussen Wie­ringerwaard en Schagen. Dat zegt voorzitter Wim Jacobs.
  „Er is nog niets concreet, maar alle partijen die bij het Windplan betrokken zijn, denken heel hard mee om een oplossing te vinden", zegt hij. „We hebben zelfs een overleg gehad op het ministerie."

  Volgens hem wordt er onder meer gekeken naar terreinen ten zuiden van Wieringer­waard. Gemakkelijk is het niet: het moet een flink terrein zijn, de afstand tot bestaande objecten dient groot genoeg te zijn en er moet worden vol­daan aan de eisen voor lucht­verkeer.
  __________________________________________________________


  0 reacties :

  Een reactie posten