’Scheve’ illegale windturbine Grote Sloot 158 weer voor rechter

Datum:
 • woensdag 29 augustus 2012
 • in
 • Categorie: ,

 • Mevr. Brouwer (Milieudienst) wekt woede bij publiek


  Een merkwaardige zitting op vrijdagmiddag 24 augustus met veel belangstellenden. Een illegale turbine, waarover een zitting over scheefstand wordt gehouden. Legalisering zal niet gebeuren, Gedeputeerde Staten heeft besloten geen ’verklaring van geen bezwaar’ af te geven. Gemeente Zijpe gaat echter onverstoord door met procederen.

  Een turbine, die nu al 6 jaren de omwonenden grote overlast bezorgd. Gezondheidsklachten door deze windturbine worden steeds ernstiger, door o.a. laagfrequent geluid, niet hoorbaar maar wel op het lichaam inwerkend. En dan een waardedaling van de dichtstbijzijnde woningen van 50%. Je huis is dus onverkoopbaar. Maar dit is allemaal gewoon om de agrariër aan een extra inkomen te helpen. Kun je het nog gekker maken.

  De gemeente gebruikt deze turbine zelfs als afschrikwekkend voorbeeld in hun windmolenbeleid 2010.

  Omwonende mevrouw Ina Vonk had een Voorlopige Voorziening gevraagd omdat ze van de gemeente niets had gehoord na een klacht over de scheefstand van de turbine Grote Sloot 158. Haar woning staat zo dicht bij de windturbine, dat zij zelfs trillingen in haar bed voelt. Zij kan al tijden niet slapen hierdoor. Haar gezondheid lijdt al jaren onder de gevolgen van de overlastgevende turbine. Bij een mogelijk verband met het lopende beroep tegen de geluidsoverlast van de turbine had de rechter ook de scheefstand hierin meegenomen. Maar dan moet het verband scheefstand en geluid duidelijk zijn en daarbij de spoedeisendheid van een Voorlopige Voorziening.

  Mevrouw Vonk mocht haar pleitnota voor de beroepzaak ook voorlezen. Zij vroeg zich in haar pleitnota af of deze situatie voor haar, zo dicht bij, niet veel te gevaarlijk wordt en vroeg om maatwerkwerkvoorschriften, strengere eisen aan de geluidsproductie van de turbine. Een gerenommeerd bedrijf heeft in opdracht van Mevr. Vonk metingen verricht en die heeft wel degelijk scheefstand gemeten. Mevr. Brouwer (gemeente Zijpe) weigerde echter op verzoek van de rechter om dit stuk alsnog toe te voegen aan de ingebrachte stukken door mevr. Vonk.

  De gemeente Zijpe werd vertegenwoordigd door mevr. Brouwer van de Milieudienst kop van Noord Holland. Niet ontvankelijk, was haar verzoek aan de rechter. Een klacht is een klacht en geen verzoek om handhaving.

  Geen geluidsoverschrijding, geen scheefstand, niet in die zin. Gezondheid staat niet in de wet. De rechter vroeg haar nog of de klacht niet als verzoek om handhaving kon worden gezien, maar daar deed de Milieudienst niet aan. Een klacht is een klacht. Over overgangsrecht en maatwerkvoorschriften was mevrouw Brouwer duidelijk; Overgangsrecht kan niet omdat de nieuwe normen in Lden en Lnight worden uitgedrukt en deze over een heel jaar worden uitgesmeerd. Maatwerkvoorschriften moeten in Db(A). Daarom viel de windturbine Grote Sloot 158 per 1-1-2011, (ingang nieuwe normen) direct onder de nieuwe normen en vervielen de speciale voorschriften. Deze speciale voorschriften waren opgelegd o.a. doordat het een gebied is met een zeer laag achtergrondgeluid. Mevr. Brouwer wilde niets van maatwerkvoorschriften weten, want zij beweerde, dat dit gebied een productiegebied is, geen bijzondere lokale omstandigheden. Overigens komen overgangsrecht en maatvoorschriften ook aan bod in de beroepzaak.

  Mevr. Brouwer meldde nog dat de gemeente terughoudend moet zijn met maatwerkwerk-voorschriften omdat anders de doelstelling van Nederland, realisatie van 6000 megawatt, een Europese eis, niet kan worden gehaald.

  Het hele optreden van mevrouw Brouwer ,- een volkomen negeren van de ernstige gevolgen voor de omwonenden door de nu al jaren voortslepende zaak-, veroorzaakte dat aanwezigen hun kwaadheid hierover uitten. Dit had tot gevolg dat de rechter dreigde de zaal te ontruimen.

  Na afloop dacht mevrouw Brouwer zelfs dat ze aangevallen werd, toen een aanwezige haar een vraag stelde.

  De rechter doet over twee weken uitspraak.


  0 reacties :

  Een reactie posten