Schagen schenkt clubs zonnepanelen op dak

Datum:
 • zaterdag 12 mei 2018
 • in
 • Categorie: ,
 • Schagen - De gemeente Schagen voorziet alle verenigingsgebouwen gratis van zonnepanelen.
  Ed Dekker 11-5-2018

  Dit geldt ook voor kantines van sportclubs. Het nieuwe college van b en w trekt er een half miljoen euro voor uit. De gehele operatie moet binnen vier jaar zijn voltooid.
  De maatregel staat genoemd in het nieuwe coalitieakkoord van Schagen. CDA, PvdA en JESS presenteren op 29 mei in de raadsvergadering het definitieve akkoord. Hierin melden de wethouders Kruit (JESS), Heddes (PvdA), Van der Veek en Beemsterboer (beiden CDA) wat zij van plan zijn tot in maart 2022.
  Schagen wil ’vooroplopen in verduurzaming’. Ze ziet de actie ook als steun aan verenigingen om sporten en andere activiteiten betaalbaar te houden. En als motivatie voor leden om milieuvriendelijk te handelen.
  B en W maken een ’warmteplan’ om stapsgewijs gasaansluitingen in bestaande wijken te vervangen. Bij nieuwbouw wordt ’gasloos’ opgelegd. Vanaf 2020 moeten alle nieuwe woningen energieneutraal zijn: het verbruik moet zelf zijn opgewekt.

  Energiecoöperaties

  De coalitie stimuleert de oprichting van particuliere energiecoöperaties. Bewoners nemen daarin zelf het heft in handen om duurzame energie op te wekken.
  Op diverse terreinen wil het college burgers meer ruimte geven. Zoals met het ’Right to Challenge’. Inwoners krijgen het recht om taken van de gemeente over te nemen als zij die met een groep beter en goedkoper kunnen uitvoeren.
  Dorpsraden en wijkpanels krijgen elk jaar twee euro per inwoner. Zij kunnen dat geld vrij besteden aan activiteiten. De gemeente hoeft geen verantwoording. Om te horen wat er speelt, bezoeken B en W eens in de twee jaar elk dorp en elke wijk.

  Jongerenraad

  Ook met jongeren wil het college meer contact, vooral om hen sterker bij de politiek te betrekken. Er komen gesprekken met leerlingenraden van mbo-scholen. Nu gebeurt dat alleen in het voortgezet onderwijs. Doel is een jongerenraad, ook bestemd voor jonge werkenden.
  Bij ’welbevinden’ wordt een onderzoek aangekondigd naar beperkte thuisteelt van medicinale cannabis. Voorwaarde voor teelt is sowieso een doktersverklaring.

  Noordhollands Dagblad  0 reacties :

  Een reactie posten