Keek op de Week (5) met handhaven en.....

Datum:
 • zondag 4 februari 2018
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Dieptepunten in Hollands Kroon van week 5 van 2018 (28 jan. tot 4 febr.). 





  1. Handhaving

  Er is fantastisch gehandhaafd! (Zie memo hier) ‘Plan van aanpak adequate taakuitvoering op gebied van Omgevingsrecht’ (zonder kenmerk).

  Natuurlijk kan je goed handhaven als er nauwelijks regels over gebleven zijn en de desbetreffende ambtenaartjes er eerst dan op uit gestuurd worden als getipt is dat iets werkelijk niet door de beugel zou kunnen. In december 2017 heeft de provincie Hollands Kroon echter beoordeeld dat ‘op het gebied van handhaving en toezicht (het deel dat niet door de RUD wordt uitgevoerd), niet adequaat is. Inhoudelijk is er adequaat gehandeld, aldus de memo, maar de borging (de dingetjes die op papier staan of moeten staan/protocollen) is als niet adequaat beoordeeld.

  JAS: Uit deze memo aan de raad dd. 1 februari 2018 is het volgende te concluderen:

  1. Waarom wordt het desbetreffende schrijven van de provincie aan Hollands Kroon niet vermeld en bijgevoegd aan de memo? JAS kan immers zich niet voorstellen dat zoiets met een telefoontje of babbeltje wordt afgedaan.
  2. Hoe is vast te stellen dat er wel adequaat gehandeld is terwijl er daarentegen geen protocollen waren? Gaat de raad dat nog en plein public navragen in de komende raadsvergadering?
  3. Hoe is vastgesteld dat de RUD wel adequaat handelt in zowel procedureel als handhavend opzicht? Is de RUD hier beter dan Hollands Kroon?

  RUD liet in het najaar nog weten niet te kunnen handhaven in Hollands Kroon met een uitgeklede APV, maar zo werd vermeld de APV zou op 30 november 2017 in de raadsvergadering besproken worden. We zijn 3 maanden verder maar nog steeds niets. Onderhand kunnen we dagelijks kennis nemen van nieuwe aangespannen procedures tegen gemeente Hollands Kroon. De meeste van deze zaken kunnen op het conto geschreven worden van 'niet of niet juist' handhaven. B en W en de raad hebben hier geen aandacht aan willen besteden. Handhaven gaat al vele jaren niet goed in Hollands Kroon. Het escaleert zo ernstig dat insprekers geweigerd wordt in te spreken. Het CDA-raadslid Vriends durft na een inspreker zelfs zijn ongenoegen uitspreken over het feit, dat de voorzitter van de raad, burgemeester Nawijn, niet ingrijpt om te verbieden in te spreken, omdat het niet, aldus Vriend volgens de verordening mogelijk is. De raad ziet niet dat deze situatie is ontstaan doordat zij, nu al jaren, na vele gebeurtenissen en verstrekte informatie over de uitvoering door de ambtenaren wat betreft HANDHAVING, niets heeft gedaan.

   Afijn, Hollands Kroon moet in het najaar 2018 verbeterdocumenten opgesteld hebben bestaande uit 4 fasen: startdocumenten – omgevingsvisie – kadernota begroting & strategie  programma VTH. Zo niet dan kan de provincie vergunningsverlening, toezicht en handhaving over nemen. Kortom , een vorm van dreigende curatele. Wie is die wethouder die daarover gaat; zoiets bijzonders is een omschrijven van de taakuitvoering omgevingsrecht toch niet of heeft Nawijn dat in zijn liberale schoonmaakdrift ook afgeschaft toen Hollands Kroon bezig was de meest moderne gemeente van dit land te worden. En de raad dan? Oh ja, die had alles gedelegeerd – wat doen ze daar nog eigenlijk behalve dan de kiezers te beledigen en te minachten door onze mandaten over te dragen aan B&W?

  2. Watersport 

  JAS wacht met spanning op het moment dat het kersvers nieuwbakken raadslid Meskers (VVD) vragen gaat stellen aan de verantwoordelijke wethouder over de achterliggende plannen Den Oever op te stoten in de vaart van het toerisme en de watersport en in hoeverre de opbrengst ervan de schade aan de firma Luyt compenseert.

  Die geweldige plannen moeten toch wel zoveel extra geld op gaan brengen dat die €300.000 + de rest makkelijk door Hollands Kroon aangewend kunnen worden om Luyt te helpen/redden. Kortom, heeft de verantwoordelijke wethouder een kosten/baten analyse en hoe denkt de raad daarover? Het verdwijnen van een 50-tal banen uit Den Oever inclusief de firma Luyt kost toch al gauw aan personeel salarissen bruto 50x €40000 = €2.000.000 en voeg daarbij havenhuur, ozb. etc. etc. dan kost deze VVD grap al snel zo’n €2.5000.000 en dat is nog krap gerekend. Tel daar dan bij op dat de watersport afneemt (te duur) en dat zeiljachten alleen schutten in Den Oever om zo snel mogelijk naar Texel door te kunnen varen en dat een Waddenbelevingspunt a raison van €300.000 euro toch wel een grote investering is om de mensen gratis naar de blubber van de Waddenzee te laten kijken zonder daarvoor een entree van minimaal Rijksmuseum hoogte te vragen.

  Oh ja, en als Meskers (VVD) dan toch bezig is met zijn vragenuurtje laat hij dan niet vergeten naar de status van bedrijven te vragen die staan te dringen aan de poort van Kooyhaven om binnen gelaten te worden. Het was immers zijn vriend en voorganger van der Laan (PvdA) die repte over wel 1000 arbeidsplaatsen welke benodigd waren als Kooyhaven eenmaal op gang was; kortom waar is ook hier een kosten/baten analyse beschikbaar en wordt daaraan voldaan? Of misschien in Kooyhaven een extra watersporthaven aanleggen als Den Oever alle verwachtingen overtreft?


  Redactie JAS



  6 reacties :

  Anoniem zei

  Hollands Kroon wil nooit handhaven alleen als het hun uitkomt! Provincie grijpt eindelijk in!
  Zelfs bij de provincie is het nu pas doorgedrongen dat Hollands kroon al jaren koploper is en het nu wel eens tijd word om wel te moeten handhaven. Dit om de illegaliteit hier in HK. op te heffen en de wet uit te voeren waarvoor die bedoeld is, en voor gerechtigheid bij de inwoners van Hollands Kroon te zorgen en geen voorkeursposities te creëren.
  Dat komt omdat er bij de provincie zoveel klachten hierover zijn binnen gekomen en de Rechtbanken en Raad van Staten hun handen hierover vol hebben.
  Hollands Kroon moet van de provincie die nu sancties heeft opgelegd in dit voorjaar verbeterdocumenten opstellen. Zo niet dan gaat de provincie vergunningsverlening, toezicht en handhaving over nemen of te wel Hollands Kroon onder curatele stellen.
  Hollands Kroon word ontkroont!!!!
  Dan moet je als gemeente je zelf toch kapot schamen om zo in het nieuws te komen.
  Maar gelukkig dat er toch nog inwoners zijn die noodgedwongen hun beklag bij de provincie en de tweede kamer neerleggen en met succes want het gros van de gemeenteraad laat het compleet afweten zodat er nu eindelijk ingegrepen word bij de modernste gemeente Hollands Kroon.
  Bij andere gemeentes hoor je toch ook niet van zulke excessen en waarom dan alleen zo extreem in Hollands Kroon wat steeds de hele media van Nederland bereikt en nog steeds op dezelfde voet doorgaat. Je schaamt je als inwoner dat je in deze gemeente woont. Valt de naam Hollands Kroon, reageren de mensen in het land van O die gemeente waar al die zure gekken wonen, waarop je dan gemoedelijk zou moeten zeggen. “Dat door de VVD regering zo,n Zure Nawijn VVD burgemeester bij ons gedumpt word omdat niemand hem wilde hebben kunnen wij toch niets aan doen”. Dat is de man die hier in Hollands Kroon het klimaat veranderen kan, en daar zit het probleem. Het voorbeeld van hem doet het college en gemeenteraad volgen want ze hebben al hun mandaten weggegeven aan het college. Lang leve de lol en de harten van de inwoners slaan op hol en blijven zitten met de vuile was. De ambtenaren heffen het glas, doen een plas en laten zoals het was.
  Argripoort doet al de grondverkopen al voor Hollands Kroon, de provincie gaat misschien wel de vergunningsverlening, toezicht en handhaving op zich nemen, RUD de andere controles?, dan kunnen die laatste afdelingen maar ook uitbesteed en opgedoekt worden net zoals de rest al gedaan word aan vele adviesbureaus. Dan krijgen de inwoners misschien wel belasting geld terug en word Hollands Kroon waarschijnlijk wel de rijkste en eerlijkste gemeente van Nederland.
  Dan kan je Hollands Kroon ook terecht de modernste gemeente van Nederland noemen.
  We moeten dit allemaal nog mee maken in deze zo veel besproken gemeente maar het houd de gemoederen wel elke dag bezig en dat is het ergste en er gebeurd niets uit hun eigen.
  Het is een maar zielige vertoning allemaal bij Hollands Kroon.


  Anoniem zei

  Niet alleen VVD Burgemeester Jaap Nawijn komt wede maal onder druk te staan, maar ook wn.Burgemeester Jan Hoekema van gemeente Langedijk heeft daar een zelfde probleem.
  NH,dagblad schreef op 6 februari dat D66-er Jan Hoekema zwaar onder druk komt te staan door zijn eigen partij D66 om per direct zijn functie neer te leggen als burgemeester. Dit omdat Hoekema 17.800 euro opstreek bij zijn vertrek in de gemeente Wassenaar bovenop zijn wachtgeld. Na vragen van de media stortte Hoekema het geld spoedig terug.( zoals oa.ook bij de woonboot affaire Nawijn in HK!) Maar volgens de Langedijke gemeente raad is er “te veel ruis” en commotie ontstaan. Wn.Burgemeester Hoekema moet volgens Dirk Boonstra van Hart voor Langedijk/D66 “gewoon wegwezen”.
  5 februari heeft de delegatie van de gemeente raad van Langedijk met de commissaris van de koning Johan Remkes de zaak besproken. Jan Hoekema en PvdA vrouw en echtgenoot van Hoekema Marleen Barth die ook enorm onder vuur ligt en met vakantie gaat ondanks haar Donor kamer debat waar zij volop in zit en daarom allebei geen reactie konden geven.
  Kijk dit voorbeeld van de gemeenteraad van Langedijk had de raad van Hollands Kroon ook zo moeten volgen met al jaren voortdurende problemen met onze burgemeester J.Nawijn en de z.g.n. genomen moties van wantrouwen en treurnissen tegen onze burgemeester wat op een spelletje uitdraaide en de problemen nog gewoon doorgaan. En waar is nu onze partij “Hart van Hollands Kroon”!!!!
  Er is zo veel en te lang onrust en “te veel ruis” in Hollands Kroon wat nooit adequaat opgelost word dat dit bij de inwoners onrust en verzet veroorzaakt. En dat is mede veroorzaakt omdat de gemeente raad niet opkomt voor haar kiezers en hun werk niet uitvoeren waarvoor zij gekozen zijn. Of alleen nu even met beloftes net voor de verkiezingen wakker worden uit hun winterslaap?? Net zoals andere inwoners/kiezers al eerder schreven “ de gemeente raadsleden blijven continu in een winter en zomer slaap “ en komen waarschijnlijk alleen maar voor het geld. Er komen uit de gemeenteraad helemaal geen initiatieven meer op tafel op een paar partijen na, ( ja over statiegeld op blikjes en busdiensten en zo) en kunnen dan wel thuis blijven en laten ook nog alle mandaten aan het college over die daar verschrikkelijk misbruik van maken met de gevolgen van dien. Zelf verrijking misschien?
  Ook hier veel ruis en problemen in Hollands Kroon. Allemaal wegwezen inclusief de burgemeester en meteen met een nieuwe lei beginnen anders blijft dit door etteren. Dat geeft de praktijk wel aan.

  En dit resulteert dat zelfs nu de provincie ook nog moet ingrijpen over oa.de handhavingen en een paar jaar geleden over de financiën van Hollands Kroon. Daarvan was de redding van Agriport (particuliere ondernemers!)een welkom geschenk voor Hollands Kroon, anders ????????
  Dit moeten en kun kiezers niet toelaten en geef daar alstublieft op de as.verkiezingsdag 21 Maart antwoord op.
  Het is wel zeker het nadenken waard, want Hollands Kroon zit met een oude inboedel wat snel vernieuwt moet worden en nadien dan werkelijk zonder smoes de modernste en oprechte gemeente van Nederland kan worden.
  Maar het antwoord ligt bij de kiezer anders verandert er niets!

  Anoniem zei


  Johan Remkes vind dat de 'Raad weg moet bij wanprestatie'!
  Datum: Archief zaterdag 3 oktober 2015 in Categorie: Noord- Holland , Remkes
  Haarlem - Johan Remkes vindt dat gemeenteraden ontbonden moeten kunnen worden als er sprake is van taakverwaarlozing of wanprestatie. Ook zou het mogelijk moeten zijn een regeringscommissaris aan te stellen om orde op zaken te stellen.
  Roel van Leeuwen

  De commissaris van de Koning in Noord-Holland deed enkele stevige uitspraken tijdens een toespraak ter gelegenheid van het najaarscongres van het Nederlands genootschap voor burgemeesters.
  Nou Johan je woord is je woord en je daad is je daad.
  We zullen zeggen,ga aan de slag want het word nu toch wel tijd.

  Mr. X zei

  Wat is een wanprestatie? Een raad die de bevelen van Den Haag/Haarlem niet op zou volgen, zou dan ook weg moeten?
  Levensgevaarlijk; de bevolking zou eerder, en zeker in het chaosgeval HK, B&W weg moeten kunnen sturen en moeten kunnen verhinderen dat lieden als Meskers ooit nog wethouder zouden kunnen worden.

  Anoniem zei

  Wanprestatie? Toen de raad gewillig onder druk van Remkes Nawijn op HK losliet was er zeker geen sprake van wanprestatie? Nee, dat kwam Remkes goed uit om die suffe HK raad te manipuleren en later Ravensteijn (LADA)door Nawijn op te laten ruimen. Wanprestaties zijn geleverd door Remkes (VVD) Nawijn(VVD) en een door de VVD gemanipuleerde raad ; alles weg, inclusief Remkes.

  Anoniem zei

  Vorige 2 schrijvers vertellen de werkelijkheid, de bal ligt 21 Maart echt bij de stemmers.
  Doe het nu "ÄNDERS" en stem niet meer op de slapende bedriegertjes en laat ze eens weten om niet meer op die partij te stemmen! Dat het nu een keer "ANDERS MOET" want het geduld op is! Dit schaad Hollands Kroon, en ons en de economie zo enorm. Kappen die boel,tijd genoeg gehad.

  Een reactie posten