Experimenteren met democratie

Datum:
 • zaterdag 9 januari 2016
 • in
 • Categorie: ,
 • Haarlem - De Noord-Hollandse commissaris van de Koning Johan Remkes vindt dat meer moet worden geluisterd naar minderheidsstandpunten. Dit om te voorkomen dat nog meer mensen zich niet vertegenwoordigd voelen in onze huidige democratie. 
  Roel van Leeuwen r.vangeuwen@hollandmediacombinatie.n1

  In zijn traditionele nieuwjaarstoespraak ging Remkes in op de democratische legitimiteit van politieke bestuurders. Die is volgens hem tanend. Allereerst omdat de opkomst bij verkiezingen laag is. Bij de laatste Statenverkiezingen - die gecombineerd werden met de waterschapsverkiezingen - kwam nog niet de helft van de stemgerechtigde kiezers opdagen.

  Maar Remkes wees ook op het totale ledental van de landelijke politieke partijen. „Dat is inmiddels gedaald tot beneden de 300.000. Dat betekent dus dat de recruteringsbasis voor onze volksvertegenwoordigende organen de laatste jaren steeds smaller is geworden."
  _______________________________________________________

  Remkes wil vaker luisteren naar minderheden

  _____________________________________

  Hij pleit voor een 'grondige discussie' over de toekomstige inrichting van ons democratisch bestel. Ook vindt hij dat meer dan ooit in de politiek gekozen organen moeten beseffen dat de regel 'de meerderheid beslist' gepaard dient te gaan met de tweede regel: 'de meerderheid houdt rekening met minderheden'.

  Op lokaal en regionaal niveau zal volgens Remkes meer en meer ruimte moeten worden gemaakt voor experimentele vormen van democratie. „Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: mensen als eigenaar van belangrijke processen als de vorming van bijvoorbeeld buurtzorgcollectieven, energiecollectieven en in de kernen leefbaarheidscollectieven."

  In zijn toespraak ging hij ook in op de decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten en provincies en de kritiek van landelijke politici over hoe deze taken worden uitgevoerd. Volgens Remkes leidt decentralisatie per definitie tot lokale en regionale verschillen in uitvoering en is niet te voorkomen dat 25 procent rijkskorting pijnloos blijft. „Wie dat niet wil, had niet moeten.decentraliseren. Spijt hebben met terugwerkende kracht is erg goedkoop."

  4 reacties :

  h.oldeboom zei

  VVD baasje Remkes leutert erop los en is maar al te blij dat Nederland geen democratie meer is onder leiding van vrindje Rutte maar uitsluitend belangengroepen die op het geld en de macht uit zijn. Want politiek is inmiddels verworden tot volop liegen richting burger en bijna alle partijen doen daaraan mee - niks geen burgerbelang of echt (nuttig) algemeen belang - uitsluitend partijbelang en als wij dan onder de hoede van Brussel verworden tot een dictatuur zal ze dat een zorg zijn. En als U het er niet mee eens bent wordt er wel weer ergens een informatieavond belegd, waar u op middels Uw belastingcenten getrakteerd wordt op koffie (gezellig niet?) en waar U vervolgens door een bevlogen politiek beambte de zaak nog eens 'uitgelegd' wordt. Oh, is dat zo? Nou dat wist ik niet, reageert de in zijn schulp kruipende burger die vervolgens met een ongemakkelijk gevoel naar huis gaat. Want daar zot hem nu de kneep; U kunt niet tegen die leugenrobots uit de politiek op want zo zijn zij nu eenmaal afgesteld. Wat wij wel kunnen doen is de batterij uit hun achterste halen door of niet, of tegen die kliek te stemmen.

  Sam Kooy zei

  hr. Oldeboom, voor 100% met u eens. Zie overigens ook het vriendje van Remkes, onze "vriend" Nawijn, de "grote leider" van Hollandskroon. Ook schijt aan het laaste stukje democratie.

  Johan Zillig zei

  Weet u wanneer de democratie ophoudt:" NA HET TELLEN VAN DE UITGEBRACHTE STEMMEN". Dan gaat de gekozene verder met zijn eigen hobby, VERDEEL EN HEERS en smijten met geld van anderen.

  Sam Kooy zei

  Over onder andere datzelfde "verdeel en heers" verzond ik van mijn hand op 9 jan. 2016 een stuk toe aan alle raadsleden alsmede aan de burgemeester en de wethouders van Hollandskroon. We zijn echter, naar ik veronderstel, roependen in de woestijn. Ze gaan helaas gewoon door tot aan de volgende stemronde.

  Een reactie posten