Meer kaderuimte nodig voor windbedrijven

Datum:
 • vrijdag 11 september 2015
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Den Helder - Er zijn nog geen testgegevens openbaar gemaakt van de Bluewater-getijdencentrale die dit jaar in het Marsdiep geplaatst is. De installatie met wieken en turbine die onder water in beweging wordt gebracht door de stroming van eb en vloed heeft enkele weken op de Helderse kade gestaan alvorens dit voorjaar in zee te worden verankerd ter hoogte van het Imares-laboratorium op Texel.


  Arie Booy

  Het drijvende platform steekt slechts twee meter boven de waterspiegel uit en is dus niet goed zichtbaar vanaf de kant. Aangezien de rotorbladen ongeveer twintig omwentelingen per minuut maken, wordt geen schade voor het leven in de Waddenzee verwacht. De presentatie van het innovatieve platform was een mooie gelegenheid voor havenbedrijf Port of Den Helder om zich in de kijker te spelen als locatie voor milieuvriendelijke technieken en het opwekken van energie in of op zee.

  Kooyhaven 


  Na een relatief lange periode van stilte kwam deze week de aanleg van de Kooyhaven weer ter sprake. Voor de Helderse haven is de aanleg van dit nieuwe bedrijventerrein met kade belangrijk om een rol te kunnen gaan spelen op het terrein van onderhoud van windmolens op zee. Aan de overkant van het IJsselmeer werkt concurrent Eemshaven immers hard door aan de nieuwe Beatrixhaven waar bedrijven in de windsector zich vestigen. „Er is gebaggerd om de haven op diepte te hebben", meldt woordvoerder Marie-Lou Gregoire van Eemshaven. „De 220 meter lange westkade is ontwikkeld  om extra zware lading, zoals onderdelen van windturbines, over te slaan."
  __________________________________

  Rosebank 

  Bluewater heeft een grote opdracht gekregen. 
  Het bedrijf bouwt mee aan een drijvend systeem
  voor opslag en transport van olie en gas bij Schotland. 

  ___________________________________


  Den Helder liep de kans mis om een soortgelijke verstevigde kade aan te leggen toen Defensie besloot om het plan voor een tien miljoen euro vergende Doormankade te schrappen. Het was een mooie gelegenheid voor de civiel-militaire samenwerking om de Helderse kade ook voor het onderhoud van windmolens te gaan gebruiken. Vroeger konden wieken van een windturbine op een ongebruikt stuk kade worden gelegd, tegenwoordig vragen de grote turbines om op gewicht ingerichte kaderuimte. In Eemshaven wordt 25 miljoen euro geïnvesteerd. Diverse windmolenbedrijven gaan erheen.


   NHD
  0 reacties :

  Een reactie posten