Raad Hollands Kroon heeft het moeilijk

Datum:
 • dinsdag 9 december 2014
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Hollands Kroon - Hoogtepunten uit de raadsvergadering van 28-11-2014

  Als u eens een keertje niet al te duur met Uw vrouw wilt uitgaan dan raden wij U aan eens een variété voorstelling van de Gemeenteraad in het Praethuys van Hollands Kroon te bezoeken. Entree, garderobe en koffie zijn gratis; lachen en ergernis gegarandeerd en het wordt niet te laat.

  Hoogtepunten uit de voorstelling............

  1. waarin raadslid mevr. Buczynski (PvdA) met een treintje over de Afsluitdijk gaat rijden.
  2. waarin Leever (Seniorenpartij) door Visser (CDA) gezien wordt als vertegenwoordiger/mol van Gedeputeerde Staten Noord Holland.
  3. waarin genomen besluiten van de vroegere gemeenteraden Wieringen, Wieringermeer en Nieuwe Niedorp teniet worden gedaan door Hollands Kroon.
  4. waarin de raad de delegatiebevoegdheid niet teruggevorderd heeft van B&W ondanks de rechterlijke uitspraak dd. 26/11/2014 over deze kwestie als zou zulks onwettig zijn.


   AGENDA:

  1. Het treintje van Buczynski

   Raadsvergadering agendapunt 5. Samenwerkingsovereenkomst Nieuwe Afsluitdijk (ophoging dijk wegens politieke zeespiegelstijging).

  Heel in het kort: Diverse overheden in NH en Friesland kunnen secundaire voorstellen doen bij het project Nieuwe Afsluitdijk, zodat deze voorstellen eventueel in het grote project meegenomen kunnen worden. Er is een deelnamebedrag van €200.000 nodig van Hollands Kroon; althans volgens Meskers (VVD wethouder). Men wil de gelden onttrekken uit de rentepost van de afkoopsom van de haven van Wieringen (Den Oever). Volgens raadslid Leever (Senioren) was dit geld onder de gemeente Wieringen geoormerkt (vastgelegd voor een specifiek doel). Volgens Meskers is dit geld intussen naar de Algemene Reserve overgeboekt en bruikbaar voor het Afsluitdijk projectje van Hollands Kroon.

  Waaruit bestaat nu dit Hollands Kroon projectje? Men wil een aansluiting/doorgang voor wandelaars en fietsers bij de Wieringer aansluiting Afsluitdijk en heeft daar €150.000/200.000 voor nodig; te spreiden over 5 jaar. Evenwel leek de aanleg van het wandel- en fietspadje te bekrompen voor onze ruimdenkende raad en met name mevrouw Buczynski (PvdA) leek het een goed idee in het grote Afsluitdijkproject een spoorlijn te integreren. Als klap op de vuurpijl stelde zij ook nog eventjes voor de rest van de beschikbare ruimte te gebruiken voor plaatsing van zonnecellen. Het voorstel werd dan ook nagenoeg eenstemmig door de raad overgenomen.

  JAS: Stichting JAS vindt dit voorstel niet compleet en ver genoeg gaan, want het had zoveel mooier gekund! Stichting JAS heeft het volgende voor de Raad om bij de komende vergadering naar voren te brengen: Laat de Hollands Clown trein op de stroom van de zonnecellen rijden! De 30.000 meter zonnecel met een opbrengst van 100 W/m leveren maximaal 3 MW; daar kan dus precies 1 trein op rijden en wel tussen 1 uur na zonsopkomst en 1 uur voor zonsondergang (waarom, raadsleden?). Laat maar zeggen, een natuurlijke en hyper modern ecologisch duurzaam verantwoorde vorm van transport voor reizigers met een uit de jaren ’20 vorige eeuw stammende uiterst gezonde “met de kippen op stok” leefwijze. Raad, breng dit voorstel naar voren: terug naar eenvoud en natuur!

   2. De mol in de Raad 

  Raadsvergadering agendapunt 6. De visvijver.
  Het raadslid Leever maakt zich sterk voor een vissenvijver in de Wieringermeer; deze vijver is bedoeld als kweekvijver voor dat verschrikkelijk teruglopende vissenbestand in de Waddenzee en zou bekostigd gaan worden uit het Waddenfonds (Waddenzeeclub/Greenpeace). Oevers zouden op natuurlijke wijze aangelegd worden door het HHNK en de boeren moeten maar wat opschikken. Een raadslid merkte op dat dit dan een schitterende natuurlijke fourageplaats voor aalschovers gaat worden, maar dat deerde Leever niet. Er werd door Leever (Senioren) geschermd met Ecologische Hoofdstructuur, met Brussel en niet te vergeten de PROVINCIE. Dat laatste deed Visser (CDA) de uitspraak ontlokken of Leever hier als raadslid fungeerde of als gedeputeerde van De Provinciale Staten van NH het woord voerde. Er ontstond vervolgens een hilarische spraakverwarrende discussie waarin de raadsleden in verschillende volgordes van belangrijkheid de begrippen “ waterberging, ecologie, natuur, duurzaam, waterkwaliteit, waterzuivering “ in wollige zinnen bezigden en elkaar na-papagaaiden; al die schone voornemens worden gecombineerd in een ondiepe plas van 10 hectare. Overigens  het besluit de vissenvijver WEL aan te leggen is destijds genomen door de raad van de ex-gemeente Wieringermeer. Of men nu voor of tegen dit onzinnige besluit is, kunnen vroegere besluiten teruggedraaid worden door de nieuwe gemeente Hollands Kroon?


  3. Teniet doen raadsbesluiten van de vroegere gemeenten Wieringermeer, Wieringen en 
       Nieuwe Niedorp .

  Stichting JAS: Zowel het oormerken van de gelden voor onderhoud van de Oeverse haven uit  JAS1 als het niet-aanleggen van de vissenvijver uit punt 2 zijn besluiten van vroegere raden; Hollands Kroon zet deze besluiten weer op de agenda en/of neemt geeft er een andere bestemming aan. Hebben wij met deze voorbeelden met een structurele aanpak van HK te maken en liggen hier wederom zaken voor de Raad van State in het verschiet tegen de gemeente? In hoeverre heeft de overgangscommissie (o.a. Anja ter Horst) bij de introductie en acceptatie/stemming door de verschillende vroegere 4 raden bij de fusie tot Hollands Kroon dit soort kwesties voldoende onder de aandacht gebracht c.q. op de agenda geplaatst?

  4. Terugvorderen delegatiebevoegdheid

  In een memo aan de Raad dd. 2-10-2014 brengt wethouder Meskers (VVD) het risico onder de aandacht dat op basis van Raad van State uitspraak 201310261 dd. 27-08-2014 (gemeente Smallingerland) de delegatiebevoegdheid van B&W zoals toegepast en gehanteerd in Hollands Kroon, tegen de wettelijke bepalingen van het bestuursrecht in zou gaan.
  Heel in het kort: Een raad hoort hier te beslissen en niet B & W. Nu heeft de Rechtbank op 26-11-2014, twee dagen voor de Hollands Clown raadsvergadering van 28-11-2014, zich uitgesproken over de soortgelijke kwestie in Hollands Kroon, het trafostation. De Rechtbank heeft zich over de bestuurlijke handelswijze “delegatiebevoegdheid B &W van HK” negatief uitgesproken. Tijdens de raadsvergadering lijkt de uitslag van de rechterlijke uitspraak dd. 26-11-2014 nog niet doorgedrongen te zijn en gaat men over een grondgebiedszaak gewoon op de oude voet door met de delegatie aan B & W en het indienen van zienswijzen door de raadspartijen.  Redactie JAS
  3 reacties :

  Anoniem zei

  Beslissingen in HK worden genomen door personen die hebben laten blijken geen enkele kennis van zaken te hebben. Het is een trieste constatering maar dat is in het hele land het geval, met als triest dieptepunt een regering die het hele land om zeep helpt en dan met name onze ouderen.

  h.oldeboom zei

  De aanleg van de Betuwe spoorlijn kostte ongeveer €30.000.000 per kilometer; slaat men deze rekenkundige eenheid over op de volgens Buczcynski aan te leggen spoorlijn over de Nieuwe Afsluitdijk komen wij al gauw op €1.000.000.000. voor een ecologisch verantwoorde spoorverbinding, welk bedrag hoger is dan het ophogen van de gehele dijk inclusief kunstwerken. Er zal dus een stevige verhoging van de OZB in Hollands Kroon noodzakelijk zijn alvorens dit door de PvdA aangedragen voorstel ten uitvoer gebracht zal kunnen worden.

  Anoniem zei

  Mijnheer Oldeboom, uw berekening geeft de onbenulligheid van de politiek in HK precies weer. De politici kennende zullen ze echter gewoon doorgaan met hun gewauwel en oeverloze gezwets, de burger betaalt de kosten wel.

  Een reactie posten