GEVOELIGE NEDERLAAG COLLEGE HOLLANDS KROON IN TRAFO-ZAAK.

Datum:
 • vrijdag 28 november 2014
 • in
 • Categorie: ,
 • HOLLANDS KROON - ALKMAAR - Rechter: “Ik geef hierbij de opdracht aan de gemeenteraad om tot een nieuwe beslissing te komen. Men heeft zes weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Het vervolg kijk ik met veel belangstelling tegemoet.”

  (door: Frank Ottens) 27-11-2014

  In het beroep dat omwonenden aanspanden tegen de beslissing van het college van Hollands Kroon om een transformatorstation in buurtschap De Weel nabij ’t Veld te laten verrijzen, heeft bestuursrechter Hans Everaerts de in maart jongstleden door wethouder Lia Franken afgegeven omgevingsvergunning nietig verklaard.

  Hij voegde eraan toe: “Ik geef hierbij de opdracht aan de gemeenteraad om tot een nieuwe beslissing te komen. Men heeft zes weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Het vervolg kijk ik met veel belangstelling tegemoet.”

  Bam – einde zitting. Beschaafde vreugdekreetjes vanaf de publieke tribune in de Alkmaarse rechtbank waren het gevolg. Geen dolle taferelen of victoriegezang. Immers, de eerste slag is gewonnen, maar de inwoners van De Weel hebben hun halsstarrige gemeente zeker nog niet definitief van zich afgeschud.

  Blind 

  Je kunt er namelijk vergif op innemen dat ook het ‘nieuwe’ college van b en w ondanks deze pijnlijke nederlaag opnieuw blind voor locatie 4 gaat. Niet voor niets riep burgemeester Jaap Nawijn ooit, tijdens een informeel samenzijn met enkele bezwaarmakers: “Wat er ook gebeurd, dat ding komt in ’t Veld!”

  Je zou je bijna gaan afvragen: welke belangen hebben sommige bestuurders eigenlijk in deze, zich oneindig voortslepende affaire?

  Conclusie

  Inhoudelijk hoefde de rechter de zaak woensdag niet eens te behandelen. Na bestudering van de dossiers was hij reeds tot de conclusie gekomen dat de raad nergens een verklaring van geen bezwaarhad afgegeven. Ook een onlangs gedane uitspraak door de Raad van State (dat de zogehetendelegatiebevoegdheid waarmee het college handelde, in strijd is met de Grondwet), bleek funest voor het college van Hollands Kroon, dat overigens schitterde door afwezigheid.

  Want het was Dirk Treffers, een ambtenaar van ruimtelijke ordening, die namens de gemeente de juridische kastanjes uit het vuur mocht halen. De manier waarop hij probeerde duidelijk te maken dat de gemeenteraad weldegelijk bemoeienis had gehad in de besluitvorming omtrent het trafostation, was nog best aardig geprobeerd.

  Afgang

  Maar daar bleek de rechter allerminst gevoelig voor. Na een schorsing van ruim een halfuur maakte hij zijn vernietiging van de omgevingsvergunning bekend. Zodoende hoefde de wérkelijke, ondemocratische gang van zaken inzake het gewraakte station niet eens uit de doeken worden gedaan.

  Feitelijk bleef de bestuurders van Hollands Kroon daarmee een nóg grotere afgang bespaard.  ___________________________________________________

  Overzicht Trafostation  0 reacties :

  Een reactie posten