Gevaren van de corporatieve staat

Datum:
 • donderdag 7 augustus 2014
 • in
 • Categorie: , ,
 • Een gastbijdrage van Pieter Lukkes.

  Geplaatst door Hans Labohm op 6 augustus, 2014 

  Eerder schonk ik aandacht aan onverantwoorde uitspraken over duurzame energie van Ed Nijpels: 'Duurzame energie krijg je voor niets.' Ook Pieter Lukkes heeft zich gestoord aan het optreden van de toezichthouder op de uitvoering van het Energieakkoord. Hieronder zijn reactie.
  Pieter Lukkes:
  Op 15 juli 2014 publiceerde Het Financieele Dagblad een interview met drs. E.T.H.M. Nijpels over het Energieakkoord. Hij moet er voor zorgen dat dit akkoord wordt uitgevoerd. Dat interview viel bij mij helemaal verkeerd, hetgeen aanleiding was om er heet van de naald op te reageren. De, bij nader inzien ingetogen, inhoud van die reactie is bijgevoegd en staat prominent afgedrukt in het FD van 5 augustus 2014.
  Het betreffende interview riep bij mij het beeld op van de heer Nijpels als spreekbuis van een Partij voor Corporatief Nederland. Een partij waartoe vooral financieel inhaligen en nalatige – want niet- controlerende – politici zich aangetrokken voelen. Het is de partij die als broedstoof voor het Energieakkoord diende en nu bezig is om veel macht naar zich toe te trekken. Wat dat betreft staan alle seinen op rood: de kans is levensgroot, dat het ze nog lukt ook. De wijze waarop de partij opereert is daarvoor agressief zat. Dat is even verontrustend als het gemak waarmee Nijpels achteloos een drietal fundamenten van onze samenleving terzijde schuift.
  Volk: De strekking van het interview is dat wat voor de corporatisten goed is ook goed is voor het volk. Het volk hoeft dus geen stem in dit Energieakkoord te hebben. Natuurlijk betekent dit niet dat het volk niet schatplichtig is. Uit eigen bestwil moet het een bedrag van €60 miljard opbrengen. Met dat geld zal het windenergieprogramma worden betaald. Respect voor wat het volk wil is niet nodig. Het is immers toch corrupt, want omkoopbaar. In het interview gaat Nijpels geheel voorbij aan het feit dat het omkopen van mensen, zeker als dat met andermans geld gebeurt, laakbaar is.
  Vrijheid: Vrijheid moet onmiddellijk de kop worden ingedrukt. Stel je voor dat lokale of regionale bestuurders er een eigen mening op na houden die niet strookt met die van Nijpels. En nog erger: naar eer en geweten ook nog op grond van die mening handelen. Dat zijn toch ruggengraatlozen en politieke anti-helden? 
  Democratie: Van democratie kan alleen dan sprake zijn als het dienstig is aan de doelstellingen van de heer Nijpels. Zo niet, dan heeft hij een stok achter de deur. Dan zal hij de van democratie gespeende wet– en regelgeving in stelling brengen. Daartoe behoort de crisis– en herstelwet alsmede de rijkscoördinatieregeling.  
  Het interview lezende vroeg ik mij af waar een belangengroep het lef vandaan haalt om zo’n toon aan te slaan en in de schoenen te treden van democratisch gekozen bestuurders.
  En verder vroeg ik mij af wat je nog meer moet doen dan de grondbeginselen van het liberalisme te grabbel gooien om uit de VVD te worden gezet.
  – – –
  Onderstaand artikel staat prominent afgedrukt in Het Financieele Dagblad van 5-8-2014
  Nijpels blijkt geen enkele tegenspraak te dulden
  Pieter Lukkes
  In het FD van 15 juli 2014 ontpopt drs. E.H.T.M. Nijpels zich als iemand die geen tegenspraak duldt. Als voorzitter van de borgingscommissie stelt hij zich ten doel om een groot aantal windmolenparken op het land te bouwen. Wee de (provinciale) politici die dat niet zien zitten. Want die willen alleen maar tegenover hun kiezers de held uit hangen. Van draagvlak moet hij ook niets hebben, want dat is een vluchtheuvel voor politici zonder ruggengraat.
  Geen moment schijnt bij hem op te komen dat hij zelf bezig is met een pervers project. Wat hebben wij als zijn project is gerealiseerd? Dan zijn de Noordzee, het IJsselmeer en grote delen van ons platteland vergeven van 200 meter hoge turbines. Nut en noodzaak daarvan ontbreekt. Want al die turbines zullen dan voor slechts 2,4% in onze energiebehoefte kunnen voorzien. Ruwweg betekent dit dat wij dan van twee uur tot halfdrie ’s middags voldoende energie hebben. De overige 23,5 uur is er geen elektriciteit en staat alles stil: fabrieken, auto’s en treinen, melkmachines, ziekenhuizen en ga maar door. Voor dat half uurtje heeft Nijpels een bijdrage van €60 miljard uit de huishoudbeurs van onze gezinnen nodig. Natuurlijk voelen die daar niets voor. Geen nood, want omwonende tegenliggers moeten worden omgekocht. Uiteraard met het geld dat zij zelf eerst hebben moeten dokken.  
  Dr. P. Lukkes is emeritus hoogleraar geografie.


  1 reacties :

  Anoniem zei

  90% Van de Nederlandse bevolking haalt de schouders op over hetgeen ze te wachten staat.
  Of het het windenergie bedrog is, de gevaren van de islam, de gebeurtenissen in de Oekraine, veroorzaakt door Amerika en de EU of wat dan ook, ze slapen gewoon door. Tot de dag dat het te laat is en ze eindelijk uit hun winterslaap ontwaken en met hun neus op de feiten worden gedrukt en dan spijt hebben dat ze het gevaar niet eerder onderkend hebben.

  Een reactie posten