Van een onzer correspondenten.

De hoogleraar internationale betrekkingen slaakt een noodkreet bij terugkeer van een conferentie in Kaapstad. De Wijk belijdt persoonlijk weliswaar het klimaatalarmisme-narratief, maar wijst ook op de grote gevolgen van verkeerd groen beleid. Een bijna niet te ontwarren gordiaanse knoop.

De landbouwdiscussie is totaal gepolariseerd en ge├»deologiseerd. Het gaat om aantallen kippen en koeien en waarom we ‘als klein land’ nog steeds een grote landbouwexporteur zijn.


Eerder schreef hij:

‘De landbouwopbrengsten worden niet alleen geraakt door klimaatverandering, maar ook door de vergroenings- en biodiversiteitsstrategie├źn die juist zijn bedoeld om klimaatverandering tegen te gaan. Landbouwopbrengsten in de hele Europese Unie (EU) kunnen daardoor met 15 procent verminderen. Verkleining van het landbouwareaal ondermijnt bovendien een cruciale EU-doelstelling van het streven naar strategische autonomie om ons onafhankelijker te maken van landen, zoals Rusland, die ons met exportrestricties willen treffen.’

Het op peil houden van de agrarische productie in Europa wordt daarmee een strategische noodzaak. De EU wordt volgens de hoogleraar uiteindelijk een grote importeur van voedsel en afhankelijker van landen als Rusland waarmee we nu alle banden doorsnijden.

De politiek zit nu voor een vrijwel onoplosbaar dilemma. Aan de ene kant wil je een beter milieu, aan de andere kant is voedselzekerheid cruciaal.


Een nieuw kabinet moet daarom een nieuwe balans vinden en aan Brussel uitleggen dat het in Europa’s eigen belang is om soepel met Nederland als vruchtbare delta om te gaan. Omdat China en Rusland met handel machtspolitiek bedrijven, is het niet langer vanzelfsprekend dat die grondstoffen en producten ook bij ons terechtkomen. Bovendien heeft China een ontembare behoefte aan grondstoffen en agrarische producten omdat de vraag achterligt bij de binnenlandse productie. Het wordt tijd dat over de gevolgen niet alleen in Kaapstad, maar ook in Den Haag wordt gediscussieerd.

***

Bronnen hier en hier.

***