-Paul Cliteur- Ook de rechterlijke macht dient, net als alle macht, kritisch te worden becommentarieerd

Datum:
 • zaterdag 1 juni 2024
 • in
 • Categorie: ,
 •  Even over dat proces tegen Gideon Van Meijeren. Hier valt heel veel over te zeggen, maar ik concentreer me nu op één, slechts één, kort stukje.

  Paul Cliteur 1-6-2024

  Van Meijeren antwoordt dat hij het recht heeft mensen te waarschuwen voor de invloed die het WEF uitoefent en hij zal dat ook, zo zegt hij, blijven doen.
  Rechter: “ja, maar mijn vraag was, meneer Van Meijeren, of u op enig moment heeft gerealiseerd, het besef heeft gehad dat dat mensen kan aanzetten tot, tot daden”.
  Van Meijeren antwoordt (terecht) dat hij zich heeft gerealiseerd dat zijn kritiek op het WEF tot daden kan aanzetten, maar niet tot strafbare feiten.

  Kritiek op WEF mag en moet

  Het onthutsende aan deze vragen van de rechter is dat de rechter lijkt te veronderstellen dat het niet geoorloofd zou zijn kritiek te formuleren op het World Economic Forum. En dat zou niet geoorloofd zijn omdat het mensen zou kunnen aanzetten tot “daden”.
  Maar die suggestie is onjuist en zelfs laakbaar voor een rechter. Het staat namelijk iedereen vrij kritiek te hebben op het WEF. Het is ook de bedoeling dat dit soort kritiek invloed heeft op mensen. Namelijk dat mensen worden voorgelicht over de activisten van dat WEF en dat duidelijk wordt dat onze regering daarmee geen enkele relatie moet onderhouden.
  Dat is overigens niet alleen een recht, het is zelfs een plicht van elk Kamerlid dat zijn taak serieus neemt. Ook middels Kamervragen is de laatste jaren veel duidelijk geworden over de activiteiten van dat WEF. Naar mijn verwachting zal het nieuwe kabinet ook alle banden met het WEF moeten verbreken. De positie die deze instelling sluipenderwijs heeft gekregen in ons constitutioneel bestel is volledig in strijd met de verantwoordingsstructuur die de Nederlandse grondwet in art. 42, lid 2 Gw voorschrijft. Het Nederlandse volk is aanvankelijk door de regering voorgelogen dat het WEF slechts een “praatclubje” zou zijn, maar inmiddels is duidelijk geworden dat het WEF heel wat meer doet dan mensen met elkaar in contact brengen. 
  Dit alles lijkt de rechter die de vragen stelt gewoon niet te weten. De rechter schijnt te denken dat het WEF een instelling is die boven alle kritiek is verheven. De rechter insinueert dat wie het WEF kritiseert een illegale activiteit verricht. Dit is een absurde en onaanvaardbare situatie voor een magistraat. Ik hoop dat in de raadkamer deze rechter door meer ervaren collega’s is gecorrigeerd. Want dit was geen optreden dat vertrouwen geeft in het functioneren van de rechterlijke macht.
  (Artikel gaat verder onder deze oproep) Bij De Dagelijkse Standaard maken we ons EXTREME zorgen over de technocratische superstaat in Brussel. Onze vrienden van Cultuur onder Vuur hebben een schitterend boek geschreven over die EU. De titel? "EUSSR: Europa op de snelweg naar een superstaat." De EU is geen nieuwe Verenigde Staten van Amerika, maar een nieuwe Sovjet-Unie. Hoe dat zit legt Cultuur onder Vuur uit in dit geweldige werk. Bestel dit boek nu GRATIS bij Cultuur onder Vuur.
  Ho, mag ik dit wel zeggen? Ondermijn ik met mijn opmerkingen niet het vertrouwen van de rechterlijke macht? Integendeel, ik moet dit zeggen. Een goed functioneren van de rechterlijke macht is alleen gewaarborgd bij kritiek. Het geven van die kritiek is burgerplicht, maar ook professionele plicht.
  Paul Cliteur schreef Moreel Esperanto: naar een autonome ethiek (2007): https://ap.lc/R89bY

  Paul Cliteur
  DDS

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Rechters worden voor het leven benoemd. Bovendien hebben dit soort mensen meestal nog een flink aantal bijbanen die niet gemeld worden.
  Stelt u zich voor dat u een conflict heeft met een partij waarvan de rechter, die de zaak voorzit, commissaris is bij dat bedrijf, denkt u dan dat u een eerlijk proces krijgt? Of, zoals voorgekomen en bekend is geworden, een vrouwelijke rechter, zwaar verslaafd aan de heroïne die recht moet spreken tegenover een bekende die haar de heroïne verkoopt, wat dacht u? Rechters zijn ambtenaren, maar ook mensen en ieder mens is gevoelig voor corruptie, een rechter is ook een mens, dus de conclusie is niet zo moeilijk. Zo heel af een toe wordt er wel eens een rechter ontslagen zoals dat ook het geval was met die zwaar verslaafde vrouwelijke rechter, maar over het algemeen genomen kunnen de dames en heren doen en laten wat ZIJ het best achten want het wetboek is voor allerlei uitleg vatbaar. Kijk naar het fake proces tegen Trump, vader en zoon Biden zijn betrapt op verschillende misdaden die gemeld stonden op de laptop van de zoon van de President van de VS. De Rechtspraak is tegenwoordig een verlengstuk van de extreem linkse Politiek en dat is te merken aan de Politieke Processen, zowel in Nederland als het buitenland.

  Een reactie posten