Bijeenkomst via zoom op woensdag 19 juni 2024.

Prof. Ole Humlum gebruikte meteorologische en klimatologische gegevens om de toestand van het klimaat op aarde objectief te beoordelen. De mondiale luchttemperaturen in 2023/24 zijn naar verluidt de “hoogste ooit gemeten” – hoe belangrijk is dat?

Gegevens over de mondiale temperatuur bevestigen dat de waargenomen gemiddelde stijging van de luchttemperatuur op aarde ongeveer +0,15o C per decennium bedraagt ​​– is dat ernstig?

Sinds 2004 zijn de oceanen boven de 1900 meter diepte gemiddeld ongeveer 0,037o C opgewarmd – zijn de oceanen ‘kokend’?

Zijn recente variaties tussen El Niño- en La Niña-op een of andere manier ongebruikelijk?

In hoeverre is de CO2-concentratie in de atmosfeer daadwerkelijk gerelateerd aan menselijke bijdragen?

Vormt de stijgende zeespiegel een bedreiging?

Zijn veranderingen in de omvang van het zee-ijs in het Noordpoolgebied en Antarctica op enigerlei wijze alarmerend?

Zijn er significante trends in de activiteit van tropische stormen en orkanen?

Zijn er alarmerende trends in de mondiale neerslag?

Ole Humlum levert alle harde feiten – en zal concluderen dat deze observaties onthullen dat er geen bewijs is voor een ‘existentiële klimaatcatastrofe’.

Ten slotte

Zoek de CO2-afdruk !


***