Van een onzer correspondenten.

Installateurs van zonnepanelen willen dat demissionair minister Jetten (D66) voor Klimaat en Energie zich meer inspant om ‘het eerlijke verhaal’ over zonnepanelen te vertellen. Doekle Terpstra, voorzitter van de branchevereniging Techniek Nederland sprak vanochtend op Radio 1 van een ‘totale ineenstorting van de markt voor zonnepanelen’.

Consumenten zijn het vertrouwen kwijt, want men wil zekerheid over een verdienmodel. Er wordt nauwelijks nog door consumenten gekozen voor zonnepanelen.

De oproep is opvallend. Terwijl inmiddels een nieuwe regering wordt gevormd, grijpt de branche de laatste strohalm bij een demissionair minister om de met subsidies ondersteunde energietransitie te redden. Het nieuwe hoofdlijnenakkoord biedt voor de branche geen soelaas.

Via onder meer voorlichtingscampagnes wil branchevereniging Techniek Nederland inmiddels, samen met het ministerie en energiebedrijven, de dramatische daling van installatie-opdrachten te lijf gaan.

Het aantal verleende opdrachten om panelen te plaatsen zou in de afgelopen tien maanden met 95 procent zijn gedaald.


Techniek Nederland wijt die daling nu grotendeels aan ‘het jojo-beleid van de overheid’. Daarbij gaat het vooral om de salderingsregeling. Die zorgt ervoor dat bezitters van zonnepanelen de elektriciteit die ze afnemen als de zon niet of weinig schijnt kunnen wegstrepen tegen de elektriciteit die ze op zonnige dagen leveren aan het stroomnet, zo is de redenering.

De regeling gaf bezitters van zonnepanelen een te groot voordeel ten opzichte van mensen die de panelen niet kunnen betalen of er geen geschikt dak voor hebben, vond de Tweede Kamer. Die stemde in met een voorstel van Jetten om de regeling stapsgewijs af te bouwen. Maar de Eerste Kamer zette een streep door de wens van Jetten en de Tweede Kamer: de salderingsregeling zou toch blijven bestaan.

Dit ‘zwabberende overheidsbeleid’ leidt er volgens de installateurs toe dat veel consumenten geen vertrouwen meer hebben in zonnepanelen.

Vooral erkende installatiebedrijven zijn de dupe van de daling van het aantal opdrachten, klaagt Techniek Nederland. ‘Die bedrijven hebben veel geïnvesteerd in kwaliteit, veiligheid en opleiding van personeel,’ staat in de brief aan Jetten.

Als de neerwaartse beweging in de opdrachtverlening niet wordt gekeerd, vreest de brancheorganisatie voor ‘vele bedrijfsbeëindigingen en faillissementen onder erkende installateurs.’

‘Investeren in zonnepanelen is ook zonder salderingsregeling nog steeds lonend,’ schrijft Techniek Nederland aan Jetten.


Zoals  baron von Münchhausen zichzelf aan de eigen haarvlecht uit het moeras omhoogtrok, zo proberen Terpstra en de zijnen de branche te redden:

‘Dat verhaal moeten we met elkaar blijven vertellen. Niet alleen omdat dat goed is voor het voortbestaan van onze bedrijven, maar het is ook noodzakelijk voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.’

De branche zat aanvankelijk hoog te paard bij alle groene gekrakeel over een vermeende klimaatramp en wist een prominente plek te verwerven aan de klimaattafels die de basis vormden voor het desastreuze klimaatbeleid van Rutte IV. Inmiddels komt men van een koude kermis thuis.

***

Zie ook hier.

***