-Frits Bosch- Europa pleegt zelfmoord: onderwijs maakt dat duidelijk

Datum:
 • maandag 17 juni 2024
 • in
 • Categorie: , ,
 • De achteruitgang van ons onderwijs is dramatisch. 


  Frits Bosch 17-6-2024


  -Frits Bosch- Europa pleegt zelfmoord: onderwijs maakt dat duidelijk


  De achteruitgang van ons onderwijs is dramatisch. Ons onderwijs is gezakt van de Europese top naar de achterhoede. Tientallen procenten leerlingen kunnen na de basisschool niet lezen of schrijven. Slechts 13% van de leraren op de basisschool is man. Is de feminisering de oorzaak van de achteruitgang van ons onderwijs?

  Nee. Vrouwen zijn niet per se slechtere onderwijzers dan mannen, hoewel een evenwichtiger verdeling van man-vrouw wenselijk is. De achteruitgang van ons onderwijs gaat gepaard met een voortdurende instroom van allochtone kinderen die sterk achter lopen en veel - zeer veel - extra ondersteuning nodig hebben waardoor daaraan onevenredig aandacht geschonken moet worden. De toestroom is desastreus voor ons onderwijs. In Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn dezelfde geluiden te horen. Door de instroom zijn we niet alleen armer maar ook dommer geworden.

  In Duitsland heeft dr Thilo Sarrazin, SPD, ex RvB Deutsche Bundesbank, daarvoor gewaarschuwd in zijn ‘Deutschland schafft sich ab’, 2010. Hij heeft 100% gelijk gekregen. Duitsland is ontegenzeglijk armer en dommer geworden. Na een lange procedure is Sarrazin in 2020 uit de SPD gezet, zelfs nadat zij zich had gedistantieerd van racisme en sociaal darwinisme. Duitsland is de weg kwijt en krijgt de rekening daarvan thuis gestuurd door de AfD. We moeten hopen dat het in goede banen blijft gaan daar, maar garantie tot de deur.

  Ik schreef in 2015 ‘Schaft (ook) Nederland zich af?’. Ook ik kreeg gelijk. Ook Nederland is armer en dommer geworden. Maar niemand luistert. Niemand trekt de evidente conclusie. Wegkijken, negeren, vooral politiek correct zijn. De massa immigratie zet ons op alle sectoren achteruit. De massa immigratie vormt een zelfverkozen zelfmoord van West Europa. De Europese Unie heeft hiervoor alle condities klaargezet. En de geleidelijke zelfmoord gaat maar door. Ons onderwijs maakt dat duidelijk.

  Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan   DDS

  0 reacties :

  Een reactie posten