Uit de oude doos.

Het is leerzaam om af en toe eens terug te blikken op oudere episodes van de klimaatdiscussie en die te vergelijken met de huidige stand van zaken.

Meer dan twintig jaar geleden had ik een discussie met Sible Schöne, toentertijd klimaatspecialist van het Wereldnatuurfonds en rotsvast gelovige in het dominante klimaatnarratief dat we een catastrofale opwarming van de aarde (eigenlijk atmosfeer) tegemoet zouden gaan als gevolg van een toename van de CO2-concentratie in de atmosfeer door het verstoken van fossiele brandstoffen door de mens.