Klimaatbestendigheid voorop: Noord-Holland scherpt regels aan 22 mei 2024

Datum:
 • woensdag 22 mei 2024
 • in
 • Categorie: ,
 •  Aanscherping van de regels
  PERSBERICHT

   

   

   

   

  22 mei 2024

  Klimaatbestendigheid voorop: Noord-Holland scherpt regels aan 

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen de regels over klimaatadaptatie aanscherpen. Hiermee worden toekomstige risico's op schade verminderd en toekomstige kosten bespaard, door nu al preventieve maatregelen te nemen. De voorgestelde aanscherping heeft invloed op de inrichting van steden, locatiekeuzes en het ontwerp van gebouwen en infrastructuur.

   

  Aanscherping van de regels

  Gedeputeerde Staten stellen voor, om vanaf januari 2025 bij nieuwe ontwikkelingen een verplichte inschatting van klimaatrisico’s in de regels van de provincie op te nemen. Ook beschrijft de wijziging maatregelen om klimaatrisico’s te voorkomen of beperken. Daarbij mogen risico’s niet worden afgewenteld buiten het projectgebied.

   

  Rosan Kocken, gedeputeerde provincie Noord-Holland, benadrukt het belang van deze aanscherping: “Om te komen tot klimaatbestendige ontwikkelingen kunnen we beter nu investeren in plaats van straks het ene gat met het andere te vullen. Gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars en andere belanghebbenden willen weten waar ze aan toe zijn. Met deze aanscherping hebben ze die duidelijkheid".

   

  Impact op ontwikkelingen

  De aanscherping van de regels heeft invloed op alle veranderingen in de omgeving, vooral op het gebied van woningbouw. Het, in mei 2024, gepubliceerde rapport ‘Klimaatrisico’s in Nederland’ van het Planbureau voor de Leefomgeving onderstreept het belang om snel keuzes te maken over aanpassingen aan klimaatverandering. Door nu aanpassingen te doen, kunnen negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Hoewel de voorgestelde aanscherping kan leiden tot hogere kosten, blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Metropoolregio Amsterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dat dit op de langere termijn kostenbesparend is. Het is duurder in een later stadium, bijvoorbeeld na de realisatie van woningbouw, alsnog aanpassingen te doen om de risico’s op schade te beperken.

   

  Inzet op klimaatbestendigheid

  De provincie heeft als doel om in 2050 volledig klimaatbestendig te zijn, wat betekent dat ze voorbereid wil zijn op klimaatverandering. Op dit moment wordt aan gemeenten gevraagd een beschrijving te geven (motivering) van hoe zij rekening houden met de risico’s van klimaatverandering. Maar uit evaluaties blijkt dat deze regel weinig impact heeft, omdat deze beperkt wordt meegenomen of vaak afvalt in het proces. Daarom worden de regels aangescherpt.

   

  Voor ontwikkelingen die al in gang zijn gezet, geldt een overgangsregeling om te voorkomen dat ze door de nieuwe regels worden belemmerd.

   

  image

  Amsterdam Zuidas / Jan Vonk

   

   

  Contactgegevens
  Deborah Juliard
  Telefoon: 0627026736
  E-mail: deborah.juliard@noord-holland.nl

  Volg de provincie op
  www.noord-holland.nl
  Facebook
  Twitter
  Instagram @oogvoornoordholland @provincienh

   

   

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Je vraagt je toch iedere keer weer af hoe bestuurders tot dergelijke onzin komen, is het dommigheid of worden ze er zelf beter van?
  Als ze werkelijk wat willen doen aan het klimaat moeten ze er voor zorgen dat er geen experimentele proeven worden genomen, o.a. door Bill Gates, die moeten voorkomen dat de zon schijnt zoals de zon al miljoenen jaren schijnt. Als Bill Gates de zon wil reduceren door rommel de atmosfeer in te schieten, zoals gebleken is uit een aanvraag bij de Zweedse Regering, moeten ze deze dwaas opsluiten in een gekkenhuis. Hij speelt met de levens van miljoenen mensen, eerst al door zijn experimentele "vaccins" en nu weer met het willen reduceren van de zon wat tot gevolg zal hebben het mislukken van oogsten wat weer zal leiden tot hongersnood.

  Een reactie posten