Stichting Agrifacts wantrouwt meetresultaten waterschap over gif in Noord-Hollands oppervlaktewater

Datum:
 • dinsdag 30 april 2024
 • in
 • Categorie: ,
 •  VENHUIZEN - Stichting Agrifacts wantrouwt de meetresultaten van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).....


  Cees Beemster 30-4-2024


  van de aangetroffen verboden kankerverwekkende stof dinoterb in Noord-Hollands oppervlaktewater.


  Milieuorganisatie Mobilisation for the Enviroment (MOB) maakte in februari van dit jaar publiekelijk bekend dat, op basis van metingen van het hoogheemraadschap, te hoge concentraties dinoterb in het oppervlaktewater zijn aangetroffen in onder meer Venhuizen en bij Callantsoog.


  Lees ook: Milieuactivist Johan Vollenbroek eist actie tegen giftige stoffen in sloten Venhuizen: ’Verboden middel wordt nog steeds gebruikt’


  Dinoterb, dat als onkruidbestrijdingsmiddel in de agrarische sector op de markt kwam, is al sinds 1998 verboden. Stichting Agrifacts, een lobbyorganisatie tegen het Nederlandse stikstofbeleid, trekt de meetresultaten van het waterschap in twijfel. ’De plotseling hoge concentraties bestrijdingsmiddelen lijken het gevolg te zijn van foutieve meetdata’, stelt de stichting op haar website.


  Lees ook: Boeren woest over beschuldigingen van milieuclub MOB. Bollensector wil MOB-voorman aanklagen voor smaad en laster


  Dat bijvoorbeeld bij natuurgebied Het Zwanenwater bij Callantsoog in 2022 een opvallend hoge concentratie dinoterb werd aangetroffen en daarvoor en daarna volgens de stichting niet, duidt volgens Agrifacts op fouten in de laboratoriumanalyse of de registratie hiervan.


  Eenmalige uitkomsten

  Agrifacts ziet hetzelfde patroon bij in 2022 aangetroffen te hoge concentraties van de insectenbestrijdingsmiddelen trichloorfon en fipronil. Deze stoffen werden volgens de stichting daarvoor en daarna niet meer aangetroffen. Volgens de stichting neemt HHNK eenmalige hoge meetuitkomsten ten onrechte als waarheid aan.


  Lees ook: Risico kankerverwekkende dinoterb in Noord-Hollands water voor mens nog onbekend


  Volgens HHNK is dinoterb in 2023 niet meer in Het Zwanenwater aangetroffen, maar wel in een sloot aan de rand van dit natuurgebied. Volgens HHNK kloppen alle betwiste meetresultaten wel degelijk. „Het laboratorium Waterproef is door HHNK gevraagd de meetdata van dinoterb en diverse andere stoffen in 2022 nogmaals te onderzoeken. Deze meetgegevens zijn na dit onderzoek juist bevonden”, vertelt woordvoerder Jorrit Voet van het schap. „Het laboratorium voert al sinds 2007 deze bemonstering voor HHNK uit. Stichting Waterproef is een geaccrediteerd waterschapslaboratorium op basis van de norm ISO/IEC 17025. Hun kwaliteitssysteem helpt bij het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit. De Raad voor Accreditatie toetst jaarlijks of Waterproef voldoet aan de gestelde norm.”


  Controle

  Het laboratorium in Edam krijgt in mei het jaarlijkse bezoek van deze Raad om te controleren of de analyses van de watermonsters volgens de geldende voorschriften plaatsvinden. ’De kwaliteit van ons werk staat voorop, dag in dag uit, om onze opdrachtgevers Waternet en HHNK van juiste informatie te kunnen voorzien’, stelt directeur Jan Bruin van dit lab.


  Lees ook: Opnieuw landbouwgif dinoterb aangetroffen, vooral veel bij Heemskerk


  Het schap stelde eerder al vast dat er behalve dinoterb te hoge concentraties van de insecticiden imidacloprid en pyriproxifen in oppervlaktewateren in de provincie worden gevonden. En dit geldt ook voor de schimmeldoders pyraclostrobin en carbendazim. Milieuorganisatie MOB wijst er nu op dat de meetresultaten van het schap aangeven dat behalve dinoterb ook te veel van de insecticiden fenchloorfos en bromos-ethyl in Het Zwanenwater zitten. Ook bromos-ethyl is in ons land al lang verboden. ’Dinoterb, fenchloorfos en bromofos-ethyl zijn nog maar het topje van de ijsberg en illustreren dat Nederland veel te weinig doet om de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater niet te hoog op te laten lopen.’


  Bronnenonderzoek dinoterb

  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat een extern bureau laten uitzoeken wat de bron(nen) is/zijn van de dinoterb-vervuiling in Noord-Hollandse oppervlaktewateren. Die opdracht is nog altijd niet verstrekt. Deze week worden hiervoor eerst meerdere bureaus geraadpleegd.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten