COA en Hollands Kroon organiseren bijeenkomst rondom asielopvang Van der Valk Wieringerwerf

Datum:
 • zaterdag 20 april 2024
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  


  HOLLANDS KROON - WIERINGERWERF Het COA en de gemeente Hollands Kroon organiseren woensdagavond 24 april een bijeenkomst voor inwoners van Wieringerwerf.  Lars van der Bel  19-4-2024


  Dit naar aanleiding van het voornemen het Van der Valk-hotel in te richten voor asielzoekers.


  Het voornemen is de uitkomst van een samenwerking tussen Van der Valk en het COA en kwam vorige week naar buiten nadat personeel van het hotel erover was ingelicht. Dat viel enkele inwoners van Wieringerwerf koud op het dak en was reden om een dag later verhaal te komen halen bij het raadscafé, dat toevalligerwijs in de kantine van voetbalclub DWOW plaatsvond. Het probleem waar de aanwezige raadsleden voor kwamen te staan: ze konden niet veel meer vertellen dan er rondging in het dorp omdat ze op vrijwel hetzelfde moment waren ingelicht als het hotelpersoneel.


  Hoewel niet direct betrokken bij de asielopvang - zoals gezegd: het betreft een uitvloeisel van een overeenkomst tussen het COA en Van der Valk - kwam het gemeentebestuur wel direct in de lucht. Het betreurde de wijze waarop het nieuws naar buiten kwam en had burgers graag eerder willen inlichten. Woensdagavond komen ze dat dus alsnog doen. De bijeenkomst vindt plaats in het Wiringherlant aan de Dokter Tamsmalaan 1 in Wieringerwerf en begint om 19:00. Naast het gemeentebestuur komt ook het COA toelichting geven over de plannen voor ’mogelijke’ asielopvang. Burgers krijgen een moment om hun zorgen te uiten.


  Noordhollands Dagblad  2 reacties :

  ARIE BLOKKER zei

  Vluchtelingen

  In dit land mag je als inwoner eens in de vier jaar jouw stem uitbrengen en daarmee als betrokken bewoner invloed uitoefenen op de bezetting van de mensen die jou vertegenwoordigen in het land, de provincie en de gemeente.

  In Hollands Kroon is door bewoners de laatste maal een behoorlijk gewijzigd stemgedrag geweest uit onvrede met het beleid wat de laatste jaren was gevoerd en zo ontstond een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad.

  Deze raad en dit college zijn nu enige tijd onderweg en tot nu toe waren er weinig grote hobbels, met uitzondering van een datacenter en tweehonderd arbeidsmigranten die door de provincie niet op de Robbenplaat mochten worden gehuisvest, iets wat de gemeente wel wilde.

  Eerder meldde deze krant al over door de gemeente op te vangen 279 vluchtelingen, statushouders en dat de gemeente hier welwillend tegenover zou staan. Je zou dan verwachten dat dit zorgvuldig zou gaan gebeuren temeer daar er in deze gemeente al veel arbeidsmigranten worden gehuisvest.

  Maar tot grote verbazing en woede van de inwoners van Wieringerwerf verscheen vorige week het bericht dat met spoed honderd vluchtelingen voor het eind van de maand in hotel Van der Valk zouden worden gehuisvest.

  De gemeenteraadsleden om tekst en uitleg gevraagd, maar deze wisten ook weinig tot niets en waren ook grotendeels verrast, dan rijst natuurlijk de vraag of het college wel op de hoogte was en waarom dan de raad niet was geïnformeerd.

  En jawel, het handjeklap tussen Van der Valk en het COA was wel degelijk bekend bij het college.

  Hoezo democratie; onze vertegenwoordigers wisten van niets.

  Dan is er toevallig ook een raadscafé in de DWOW kantine en mag je verwachten dat in dit bijzondere geval ook het college komt opdagen om de verontruste inwoners van Wieringerwerf duidelijkheid te verschaffen. Maar nee hoor, de niet betrokken raadsleden hadden een moeilijke avond en de betrokken wethouder Van Gent en ook burgemeester Van Dam schitterden door afwezigheid.

  Het is mijns inziens disproportioneel om een grote groep van honderd voornamelijk jonge mannen te huisvesten in een klein dorp waar ook al honderden arbeidsmigranten gehuisvest worden.

  Het moet toch niet zo zijn dat Van der Valk op de been wordt gehouden op kosten van de belastingbetaler. En er kan wel degelijk sprake zijn van een betere verdeling van deze groep mensen.

  ARIE BLOKKER

  Wieringerwerf

  Dekker zei

  Dat wij in een democratie leven is een farce, we leven in de dictatuur van zogenaamd gekozen volksvertegenwoordigers die de dag na de verkiezingen hun goede voornemens al lang bij het grof vuil hebben gezet. Het kan allemaal ongestraft, zelfs rechters die zich meer als activisten gedragen doen er aan mee en dat geeft meteen aan hoe triest het is gesteld met Nederland.
  Onze "volksvertegenwoordigers" hebben alleen oog voor zichzelf en wat vrienden, het zijn geen idealisten die hun eigen belangen kunnen uitschakelen. In de Politiek is het aantal idealisten op de vingers van 1 hand te tellen, de rest zijn zelfverrijkers. De vraag die nog rest is in hoeveel gevallen er steekpenningen betaald worden aan politici en ambtenaren. Zoals alles zijn de betrapten slechts het topje van de ijsberg.

  Een reactie posten