Van een onzer correspondenten.

Er is weerzin ontstaan bij de TU Twente over een te houden informatie-avond volgende week door het klimaatrealistische instituut Clintel, dat beweert dat er geen klimaatcrisis is. Onder de titel Clintel on Tour gaat het instituut – waar bijna 2000 wetenschappers aan zijn verbonden, waaronder Nobelprijswinnaars – het land in. De stichting Tegenwind is medeorganisator van de avond.

Universiteitsblad: Omstreden klimaatorganisatie pakt podium op de UT: ‘Dit is bizar’


Het AD spreekt van beroering op de universiteit:

‘Organisaties tegen windturbines in Twente hebben zich verbonden aan de ‘klimaatontkennende’ stichting Clintel. Een gezamenlijke bijeenkomst op de Universiteit Twente van de organisaties leidt tot protesten van wetenschappers. Zij vinden dat de UT geen gelegenheid moet bieden voor het verspreiden van desinformatie.’

Het ‘huisorgaan’ U-Today van de universiteit publiceerde woensdag een artikel waarin medewerkers van de UT hun verontrusting uitten. Tegenover Tubantia bevestigt Dan Hartenberg, co√∂rdinator Green Hub van de UT, die gevoelens:

‘Clintel verkondigt een 180 graden andere boodschap over klimaatverandering dan de UT’, zegt Hartenberg. ‘Zij ontk√©nnen klimaatverandering en ontkennen dus waar de UT voor staat. Iedereen mag zeggen wat hij wil, maar juist op het terrein van de UT zou er toch geen plaats voor moeten zijn.’

CO2-professor Wim Witteman (TU): Als er nu veel spektakel komt naar aanleiding van deze meeting dan is dat goed want dat zou het begin kunnen zijn van een discussie of dialoog.


Prof. Witteman keerde zich al eerder tegen het klimaat-alarmisme op de TU Twente: Zie hier en hier

In U-Today zegt universitair docent Information Visualization Yuri Engelhardt dat hij zijn ogen niet kon geloven toen hij zag dat Clintel op het podium komt op UT-grond: ‘Dit is bizar’. Engelhardt:

‘Daar kan Clintel de komende jaren mooi mee pronken, dat ze hun verhaal zonder tegengas mochten vertellen op een universiteit. Het zijn vast aardige mensen, maar ze hebben geen kennis van zaken.’

De reden voor de ophef is dat Clintel, zo schrijft U-Today, in wetenschappelijke kring gezien wordt als volslagen onbetrouwbaar als het gaat om klimaatinformatie. Hoewel Clintel het aanvocht bij de rechter, mocht de stichting door een journalistiek platform als Follow the Money gekwalificeerd worden als ‘broedplaats voor klimaatscepticisme’. Ook vond de rechter dat gezegd mag worden dat dat Clintel ‘een internationale desinformatiecampagne ten aanzien van het klimaat(beleid)’ voert, aldus U-Today.

‘Ik ben hier echt van geschrokken en kan me niet voorstellen dat het College van Bestuur hier achter staat.’


Woordvoerder Laurens van der Velde van de TU:

‘Het verspreiden van desinformatie is in alle gevallen niet in lijn met de gedragscodes zoals we die op onze universiteit hanteren. Deze code geldt voor alle bezoekers van onze campus. Ook organisatoren van evenementen, ook die waarbij wij geen verdere inhoudelijke betrokkenheid hebben, hebben zich hieraan te houden.’


Em. hoogleraar en klimaatrealist Witteman:

‘Als er nu veel spektakel komt naar aanleiding van deze meeting dan is dat goed want dat zou het begin kunnen zijn van een discussie of dialoog. De klimaatalarmisten willen geen discussie want zij menen over de waarheid te beschikken en iedere discussie kan voor hen ondermijnend zijn. Clintel had m.i. met dit bericht geen betere reclame kunnen hebben. Dat er binnen deze UT-gemeenschap veel aversie is tegen alle kritiek op de energietransitie van onze overheid en dat de meesten geloven in een klimaatramp is goed bekend. Dit geldt voor alle universiteiten en is in feite overwegend aanwezig in onze samenleving.’

***

Bron: o.a. hier.

***