Van een onzer correspondenten.

Stedin heeft afgelopen jaar 3.300 klachten van consumenten ontvangen over uitvallende omvormers van zonnepanelen door te hoog oplopende spanning op het stroomnet. Het aantal klachten steeg met 119 procent. De netbeheerder meldde afgelopen januari al dat vorig jaar een recordaantal van 145.000 consumenten zonnepanelen installeerde, goed voor een vermogen van 599 megawattpiek.

Die recordgroei laat op het stroomnet van Stedin inmiddels zijn sporen na.


De netbeheerder meldt dat het steeds vaker voorkomt dat de spanning op het stroomnet net te hoog of te laag is. Afgelopen jaar heeft Stedin daarbij stappen gezet om de spanningskwaliteit met behulp van slimme metergegevens breder in het elektriciteitsnet te monitoren. Meer dan 90 procent van het netgebied kan de netbeheerder, naar eigen zeggen, inmiddels actief monitoren op te hoge of te lage spanning.

Het aantal meldingen van klanten met spanningskwaliteitsproblemen is daarbij dus fors, waarbij juni de piekmaand was met 885 klachten. Een jaar eerder kwamen in diezelfde maand ‘slechts’ 170 meldingen binnen. ‘Het aantal buurten dat is geraakt door spanningskwaliteitsproblemen is in 2023 significant toegenomen’, schrijft Stedin in zijn jaarverslag.

‘Uit meer dan 900 buurten – van de circa 3.200 buurten – zijn meldingen ontvangen over de spanningskwaliteit.’


Alle ontvangen en geregistreerde meldingen – op zowel te hoge spanning als te lage spanning – zijn input voor de ‘Buurtaanpak’. Met die aanpak wil Stedin er samen met gemeenten voor zorgen dat het elektriciteitsnet in buurten in 1 keer toekomstbestendig wordt gemaakt, zodat gemeenten en bewoners hun verduurzamingsplannen kunnen realiseren.

Afgelopen jaar zijn daarbij naarstig gesprekken gevoerd met alle gemeenten in het Stedin-verzorgingsgebied waar het distributienet moet worden uitgebreid. De gemaakte afspraken worden daarbij vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die de basis vormt voor een meerjarige samenwerking om samen te versnellen in de uitbreiding van het distributienetwerk per gemeente.

***

Bron hier.

***