Nederland vraagt in EU voor meer genuanceerde beoordeling waterkwaliteit, maar wil oude systematiek niet kwijt

Datum:
 • vrijdag 15 maart 2024
 • in
 • Categorie: ,
 •  De verbeteringen in de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater komen niet tot uiting in de beoordelingssystematiek van de Kaderrichtlijn Water.  Akkerwijzer.nl logo 14-3-2024

  Volgens die systematiek blijft het overgrote deel van de Nederlandse sloten, plassen en rivieren van onvoldoende kwaliteit. Demissionair minister Harbers wil een benadering waarin die verbeteringen wel toonbaar worden, en heeft daarvoor steun van andere EU-lidstaten.

  Het probleem met de huidige beoordelingssystematiek is dat die volgens het ‘One out, all out’-principe gaat. Er zijn rond de honderd doelen gesteld aan oppervlaktewateren: van een maximale aanwezigheid van verschillende chemische stoffen tot de aanwezigheid van verschillende soorten dieren. Een sloot of plas voldoet enkel aan de normen van de KRW als het aan al die verschillende doelen voldoet. Anders wordt het waterlichaam gekwalificeerd als ‘niet voldoenend aan de norm’, en dan maakt het niet uit of het gaat om een forse verontreiniging of het net niet halen van één doel.

  Door deze systematiek blijft het overgrote deel van de Nederlandse oppervlaktewateren niet voldoen aan de normen van de KRW, stelt Harbers, en wordt de verbetering van de kwaliteit daarvan niet zichtbaar. Het Nederlandse oppervlaktewater voldoet aan ongeveer driekwart van de doelstellingen, maar omdat er overal wel een of twee doelen zijn die niet worden gehaald, blijven die wateren geclassificeerd als onvoldoende. Bovendien gaat dit nog erger worden, omdat de Europese Commissie van plan is om nieuwe doelen toe te voegen.

  Tweede maatstaf

  Daarom stelt Harbers, samen met Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Finland en Luxemburg, voor om naast die ‘one out, all out’-benadering ook een tweede maatstaf te gebruiken, waarin de verbetering van de waterkwaliteit zichtbaar is, ook al voldoet het water niet aan alle doelstellingen.

  Tegelijk wil de minister de ‘one out, all out’-benadering ook behouden. Het helemaal schrappen daarvan is onwenselijk, schrijft hij, omdat Nederland een benedenstroomse lidstaat is, en er daarom extra belang bij heeft dat de buurlanden al de doelen blijven nastreven. Ook ziet hij geen steun van de andere lidstaten voor het schrappen van die benadering.

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Mark Harbers, de voormalige staatssecretaris van Asiel en Migratie van Voorheen Vrijheid & Democratie, die aftrad wegens het weglaten van de cijfers van ernstige misdrijven bij het informeren van de Tweede Kamer over criminaliteit onder asielzoekers. Criminelen zijn het.

  Een reactie posten