Hoogheemraadschap wil beter handhaven tegen kankerverwekkende stof dinoterb

Datum:
 • donderdag 28 maart 2024
 • in
 • Categorie: ,
 •  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat een extern bureau inschakelen om te achterhalen waar de kankerverwekkende en milieuvervuilende stof dinoterb in oppervlaktewateren hier vandaan komt.


  Cees Beemster 28-3-2024


  Het onderzoek dat nog moet starten kan volgens het schap een half jaar in beslag nemen. ’Waarbij de kans bestaat dat er geen bron wordt gevonden’, tempert hoogheemraad Jos Beemsterboer van de BBB op voorhand de verwachtingen. Pas als een vervuiler in beeld komt, kan volgens hem worden gehandhaafd. Dit kan alleen als er sprake is van een aantoonbare en concrete overtreding. Makkelijk is dit met 20.000 kilometer aan sloten volgens hem niet.

  In het ’uitgebreider bronnenonderzoek’ wordt gekeken naar illegaal gebruik van de verboden stof dinoterb, naar ander gebruik van de stof dan alleen als onkruidverdelger in gewasbeschermingsmiddelen, en naar de mogelijkheid dat het nu verboden middel uit het verleden uit de grond uitspoelt in het water. Dat het spul de laatste jaren in te hoge concentraties in onder meer polder De Drieban in Venhuizen, rond Julianadorp, in de Zaan en in het Noordzeekanaal zit, staat voor het schap vast.


  Lees ook: Waar komt landbouwgif in Noord-Holland vandaan? ’Altijd wel een hufter die illegaal middel gebruikt. Maar dat kan met deze hoge waardes niet’


  De aanname van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) dat de bloementeelt verantwoordelijk is voor de vervuiling deelt het schap op dit moment niet. Uit inspecties in 2014 en 2018 in de bloembollenteelt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn volgens Beemsterboer geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van dinoterb. Metingen van de laatste jaren geven aan dat de stof meer wordt aangetroffen in oppervlaktewateren. MOB wijst op de 500 controles die de NVWA in 2022 heeft uitgevoerd naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door agrariërs in ons land. Een derde van de geïnspecteerde telers hield zich toen niet aan de geldende wet- en regelgeving.


  Het schap laat voor de kwaliteit van het oppervlaktewater sinds 2007 watermonsters nemen door het laboratorium Waterproef in Edam. Die analyseert de monsters ook. Uit een extra controle blijkt dat de metingen van de te hoge waardes dinoterb van de laatste jaren goed zijn gedaan. HHNK zegt de werkafspraken met Waterproef vanwege dinoterb nu wel te gaan ’evalueren en te verbeteren’.


  Wantrouwen

  Dat het schap in actie komt nu de dinoterb-vervuiling publiekelijk bekend is gewordend, wordt gewantrouwd. Elf insprekers uitten woensdagavond hun zorgen in de bestuursvergadering van het schap. „Waarom doet u als schap niets?”, wilde Lea van der Zee van Natuurmonumenten weten. „Dat u de boel nu nog moet optuigen is een grof schandaal”, stelde Jantine Leeflang van MOB.


  „Mij bekruipt het gevoel dat andere belangen prevaleren”, zei de Hoornse verpleegkundige Kirsten Buis. Insprekers maken zich zorgen over zwemmende kinderen in de sloot en de veiligheid van hun moestuin. Voorzitter Jaap Bond van de KAVB was de enige inspreker die betoogde dat dinoterb niet bij de bollenteelt vandaan komt: „De sector heeft dit nooit gebruikt. Dit is vooral in de aardappel- en bietenteelt gebruikt.” Hij werd vanaf de tribune uitgelachen. Volgens de andere insprekers kan het schap veel meer doen. Leeflang: „Ga onaangekondigd spuitinstallaties controleren.” Ondernemer René Bruine uit Hoorn: „Stel een klokkenluidersregeling in, schakel een recherchebureau in en ga uitgebreid data-analyse doen.”


  Ook Water & Natuur en Partij voor de Dieren deden de oproep aan Beemsterboer om meer te doen. Hun motie om daadkrachtiger tegen verontreinigingen op te treden en snel met een controleprotocol en handhavingsplan te komen kreeg brede steun. Beemsterboer kan hier mee leven: „Wij vinden dat we het beter moeten doen.”

  Weer verboden middel


  Milieuorganisatie MOB vraagt het hoogheemraadschap op te treden tegen de vervuilers van het oppervlaktewater. Niet alleen vanwege de verboden onkruidverdelgingsstof dinoterb maar ook omdat in en bij natuurgebied het Zwanenwater in Callantsoog de verboden insectenverdelger fenchloorfos in het water is aangetroffen.    


  Noordhollands Dagblad                 

  0 reacties :

  Een reactie posten