De Jonge na ophef: ‘moeder’ schrappen was ‘onnodige fout’

Datum:
 • maandag 4 maart 2024
 • in
 • Categorie: , , , ,
 •  Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken gaat een wetsvoorstel waarin het woord ‘moeder’ wordt geschrapt aanpassen. 


  Hanneke Keultjes 

  Het gaat volgens de CDA’er om ‘een onnodige fout’ die ‘spoedig wordt rechtgezet’.

  Het kabinet wilde in het bevolkingsregister het woord ‘moeder’ vervangen door de term ‘ouder uit wie het kind is geboren’. De orthodox-christelijke SGP was boos: eerder zei het kabinet zelf dat zo’n aanpassing ‘niet wenselijk’ was. Nu blijkt het een fout.

  ,,Het woord ‘moeder’ is prachtig en verdient een plek in onze wet. En nu weer aan het werk!”, zo stelde De Jonge maandagochtend op X.

  Een medewerker van SGP-Kamerlid André Flach merkte de wijziging als enige op. Hij vond dat ‘een uiterst gevoelige wijziging’ door het kabinet wordt ‘weggemoffeld’. De wijziging staat namelijk in een zogenoemde verzamelwet, een wet waarmee in één klap meerdere aanpassingen aan bestaande wetten worden gedaan. Het gaat in deze wet vooral om ‘verschrijvingen’, ‘gebreken’ en ‘onjuiste verwijzingen’ die worden rechtgezet – zo wordt bijvoorbeeld een puntkomma veranderd in een komma.

  Discussie

  In de ambtelijke adviezen aan de minister over het wetsvoorstel staat onder het kopje ‘politieke context’ dat het ‘niet in de lijn der verwachting’ ligt dat ‘dit tot veel discussie in de Kamer zal leiden’. ,,Het wetsvoorstel bevat enkel technische wijzigingen”, schrijven ambtenaren aan minister De Jonge. Hoe de fout in de tekst kon terechtkomen, is onduidelijk.

  Flach spreekt echter van ‘een verregaande inhoudelijke wijziging’. ,,Het is buitengewoon kwalijk dat de regering deze aanpassing in een verzamelwet heeft verstopt.” De SGP’er wilde een debat met De Jonge.

  De wijziging is volgens de toelichting bij het wetsvoorstel het gevolg van een eerdere aanpassing van het besluit burgerlijke stand uit 2022. Toen werd er een uitzondering mogelijk voor transgender personen die een kind krijgen, bijvoorbeeld iemand die nog wel de biologische geslachtskenmerken heeft van een vrouw, maar juridisch al als man staat geregistreerd. In dat geval komt op de geboorteakte geen ‘moeder’ te staan, maar ‘ouder uit wie het kind is geboren’.

  Destijds benadrukte het kabinet juist dat er geen andere aanpassingen in wetten nodig waren. Toenmalig minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming schreef dat het ‘niet proportioneel is’ om het afstammingsrecht ‘verdergaand aan te passen’. ,,De ouder uit wie het kind geboren wordt, is in vrijwel alle gevallen een vrouw.”

  ‘Niet wenselijk’

  SGP’er Flach wijst erop dat het kabinet in 2021 nog schreef dat ‘het schrappen van de aanduiding ‘moeder’ (en ‘vader’) niet wenselijk’ is. Als reden werd genoemd dat ‘voor veel ouders de juridische duiding van ‘moeder’ van betekenis is’. Flach: ,,Nu willen ze de aanduiding toch voor iedereen schrappen, terwijl er voor een kleine groep al een oplossing is.”

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei eerder niet te kunnen reageren op de vraag waarom het woord ‘moeder’ nu toch in een wet wordt geschrapt terwijl het kabinet eerder stelde dit niet te gaan doen. ,,De SGP heeft ook Kamervragen gesteld en dan mogen we geen antwoord geven op vragen van de pers”, zegt een woordvoerder. ,,Het parlement moet eerst worden beantwoord.” Na publicatie kwam De Jonge plots toch met een reactie: volgens hem ging het om een fout.

  Formeel stelde de SGP overigens geen Kamervragen, maar plaatste de partij in een schriftelijke inbreng vraagtekens bij het wetsvoorstel.

  Eeuwenlang

  De SGP hecht vanwege de christelijke achtergrond zeer aan het gebruik van het woord ‘moeder’ en vindt dat de term ‘een emotionele lading’ heeft. Volgens Flach wordt er al ‘eeuwenlang’ gekozen om in wetten de moeder te koppelen aan het kind. ,,De meest directe lijn naar het kind is via de moeder.”

  Het SGP-Kamerlid zag ‘een ideologische agenda’ in de voorgestelde wijziging. ,,Dit staat symbool voor een bredere beweging die vindt dat woorden als man, vrouw, vader en moeder weggedrukt moet worden uit het publieke domein.”

  PZC

  0 reacties :

  Een reactie posten