Australië start officieel onderzoek naar stijgende oversterfte

Datum:
 • vrijdag 29 maart 2024
 • in
 • Categorie: ,
 • “Dit lijkt een wereldprimeur voor een onderzoek naar een wereldwijd probleem. 

   

  29-3-2024


  Australië start officieel onderzoek naar stijgende oversterfte


  Australië is het eerste land dat een officieel onderzoek start naar de alarmerende piek in het aantal oversterftegevallen in de afgelopen drie jaar. Dinsdag stemde de Australische Senaat voor het instellen van een parlementair onderzoek naar de oversterftecijfers in het land. Het aannemen van de motie geeft het groene licht voor wat mogelijk het eerste onderzoek van deze aard ter wereld is, schrijft Frank Bergman.

  De aanzet tot het onderzoek werd gegeven door senator Ralph Babet van de conservatieve United Australia Party.

  Het afgelopen jaar heeft Babet vijf moties ingediend om het startsein te geven voor het onderzoek. Afgelopen maart diende Babet twee onsuccesvolle moties in waarin hij opriep tot een onderzoek naar de torenhoge oversterfte in Australië. In februari van dit jaar volgde nog een motie zonder resultaat. Enkele weken later werd zijn vierde motie, waarin hij de Senaat opriep om de noodzaak van een onderzoek te erkennen, met succes aangenomen.

  De zege markeerde een verschuiving in de steun binnen de Senaat en maakte de weg vrij voor de stemming van deze week om eindelijk een onderzoek in te stellen. “Vijfde keer is scheepsrecht!” zei Babet in een verklaring nadat zijn motie met succes was aangenomen.

  “Dit lijkt een wereldprimeur voor een onderzoek naar een wereldwijd probleem. Moge dit commissieproces een stem geven aan de familieleden van de overledenen en de antwoorden opleveren die onze natie zo wanhopig nodig heeft.”

  De succesvolle motie werd mede ingediend door de onafhankelijke senatoren Jacqui Lambie en David Pocock.

  In het verslag wordt de referentiecommissie Gemeenschapszaken opgeroepen om een onderzoek uit te voeren naar factoren die bijdragen aan een te hoog sterftecijfer in 2021-2023. De commissie moet ook aanbevelingen doen voor de aanpak van deze factoren.

  De stemming werd gewonnen met 31-30. Alleen de linkse Labour Party en de radicale Groenen waren tegen de motie.

  Sinds de uitrol van het Covid mRNA-vaccin begin 2021 is het fenomeen van de stijgende sterfte door alle oorzaken een verwoestend probleem geworden voor landen over de hele wereld. Regeringen hebben echter weinig interesse of initiatief getoond om te onderzoeken waarom of wat eraan te doen.

  Net als veel andere landen heeft Australië de afgelopen drie jaar te kampen gehad met recordhoge oversterftecijfers. De cijfers begonnen begin 2021 te stijgen en bereikten in 2022 een piek van 11,7% boven de verwachte basislijn. Dit cijfer werd aanvankelijk geschat op 15%.

  Gezondheidsfunctionarissen en de mainstream media hebben geprobeerd te beweren dat de oversterfte te wijten was aan “Covid doden” tijdens de pandemie. Het sterftecijfer steeg echter dramatisch na de lancering van de Covid-vaccins en bleef stijgen lang nadat de pandemie was afgelopen.

  Het Australische bureau voor de statistiek (ABS) herzag zijn cijfers voor oversterfte met de invoering van nieuwe modellen in 2023. Hoewel er in 2023 minder overtollige sterfgevallen waren, meldt het ABS dat het overschot “aanhoudend” en “statistisch significant” was in de eerste helft van 2023. De cijfers die onlangs door de ABS zijn vrijgegeven, laten zien dat het merendeel van de sterfgevallen in 2023 boven de basislijn ligt. Hoewel het sterftecijfer in de weken 31 tot en met 43 wel binnen de basislijn viel.

  In Australië blijft kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Kanker is jaar na jaar verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle sterfgevallen. De andere belangrijkste doodsoorzaken zijn cerebrovasculaire aandoeningen (waaronder beroertes), dementie, ademhalingsaandoeningen en hartaandoeningen.

  In 2022 stond Covid op de zesde plaats van doodsoorzaken, om in 2023 te zakken naar de achtste plaats. De sterfte door alle oorzaken is echter over de hele linie gestegen.

  Natuurlijk kan het virus niet alle oversterfte verklaren.

  Toch zijn Covid-vaccins in verband gebracht met verschillende van de belangrijkste doodsoorzaken, waaronder beroertes, hartaandoeningen en kanker.

  In feite betekenen de lakse criteria voor het toeschrijven van sterfgevallen aan Covid dat de impact van het virus op de oversterfte waarschijnlijk wordt overschat.

  In eerste instantie maakte het ABS onderscheid tussen sterfgevallen die alleen te wijten waren aan Covid en sterfgevallen met andere oorzakelijke factoren. Hieruit bleek dat slechts 8,6% van de “Covid-sterfgevallen” uitsluitend door het virus kon zijn veroorzaakt. Daarnaast bleek uit een analyse van 2022 oversterfte door de belangrijkste Australische actuariële instantie, het Actuaries Institute, dat ongeveer de helft van de Australische “Covid-sterfte” niet veroorzaakt werd door het virus.

  Hierdoor blijft een groot deel van de oversterfte onverklaard.

  De actuarissen suggereren dat andere factoren die de oversterfte in Australië veroorzaken zijn: verplaatsing van sterfte, ongediagnosticeerde Covid, mentale gezondheidsproblemen en ongezonde veranderingen in levensstijl onder invloed van de pandemie. Merk op dat de laatste twee gedocumenteerde gevolgen zijn van het pandemiebeleid van de overheid.

  Ondertussen benadrukte een onafhankelijk onderzoek naar oversterfte onder leiding van de Australian Medical Professionals’ Society (AMPS) de impact van de Covid mRNA-vaccinaties op de snel stijgende oversterfte.

  Uit het onderzoek bleek dat het vaccinatieprogramma een belangrijke oorzaak was van het sterftecijfer. Een bijzonder interessant rapport dat in het AMPS-onderzoek naar voren kwam, was een Australisch onderzoek naar de sterftetrends door alle oorzaken, uitgevoerd op de bevolking van Queensland vóór de Covid-vaccinatie, maar na de vaccinatie. De analyse toonde aan dat het sterftecijfer begon te stijgen met de uitrol van het Covid-vaccin, niet met Covid.

  Hoewel de Therapeutic Goods Administration (TGA) – het Australische equivalent van de FDA – officieel slechts 14 sterfgevallen in verband met de Covid-vaccins erkent, waren er vanaf 12 maart 2024 meer dan 1.020 gerapporteerde sterfgevallen en meer dan 140.000 verwondingen geregistreerd in de DAEN, de veiligheidsdatabase van Australië.

  Aangezien onderrapportage een bekend kenmerk is van dergelijke veiligheidssurveillancesystemen, is de ware omvang van de schade door de Covid-vaccins onbekend, maar deze kan aanzienlijk hoger zijn.

  In september vorig jaar gaf de TGA toe dat Covid-vaccins tot een overschot aan sterfgevallen hebben geleid. De toezichthouder weigerde te zeggen hoeveel van de bijwerkingen die aan de DAEN waren gemeld een oorzakelijk verband hadden met de Covid-vaccins. Het agentschap liet zich echter wel ontvallen dat de TGA aan bijna alle meldingen de causaliteitsstatus “mogelijk” toekent, zonder de causaliteit te bevestigen of te ontkennen.

  De nieuwe overheidscommissie zal ook andere mogelijke oorzaken van oversterfte onderzoeken, zoals schade als gevolg van de reactie op de pandemie, waaronder lockdown, isolatie, verlies van werk, verlies van autonomie en verhoogde stress.

  Al deze kwesties werden aan de orde gesteld in de reacties op een onderzoek naar het mandaat van een Koninklijke Commissie voor de Covid.

  Het Australische onderzoek naar oversterfte zal dit en nog veel meer waarschijnlijk in overweging nemen.

  Verwacht wordt dat de commissie haar rapport voor 31 augustus 2024 zal voorleggen.


  Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.  0 reacties :

  Een reactie posten