’Op industrieterrein moet je werken, niet wonen’. Provincie haalt streep door ’Polenpension’ Hollands Kroon

Datum:
 • vrijdag 23 februari 2024
 • in
 • Categorie: ,

 • Met dit besluit wordt Hollands Kroon op hardhandige wijze teruggefloten
  .

  Coen van de Luytgaarden 22-2-2024  De huisvesting van tweehonderd arbeidsmigranten op bedrijventerrein Robbenplaat in Wieringerwerf gaat niet door. De provincie haalt er een dikke streep door omdat deze plek niet geschikt is om te wonen. Met dit besluit wordt Hollands Kroon op hardhandige wijze teruggefloten.


  Dat blijkt uit een brief aan het college waarin Gedeputeerde Staten (GS) de gevraagde toestemming resuluut afwijzen. Hollands Kroon had een ontheffing aangevraagd om voor de duur van twintig jaar een logement neer te zetten voor de huisvesting van 208 buitenlandse werknemers.


  Hiervoor ligt al een perceel klaar aan de Westrak. Dichtbij uitvalswegen, zodat de arbeidsmigranten vrij eenvoudig (via het tunneltje onder de snelweg A7) bij winkels in Wieringerwerf boodschappen kunnen inslaan. Zo had althans het college bedacht.


  Dat ziet de provincie heel anders. ’Huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen wordt in beginsel niet toegestaan’, aldus het schrijven dat is ondertekend door de commissaris van de Koning (CdK) Arthur van Dijk. Hij concludeert: ’De doorgaans grote afstand tot voorzieningen en de relatieve afzondering van de werknemers van de woonomgeving, zijn argumenten om huisvesting niet toe te staan’.


  Daarnaast vreest GS dat omringende bedrijven een logement zullen aangrijpen om industrieel wisselgeld af te dwingen. ’Het gebruik van ruimte op bedrijventerreinen voor (tijdelijke) woon - en verblijfsbestemmingen kan leiden tot compensatiebehoefte voor het verlies aan bedrijfsruimte. Die compensatie wordt dan gezocht in de al schaarse beschikbare open ruimte’.


  Reactie gemeente

  De afdeling communicatie van Hollands Kroon reageert als volgt: ’Wij hebben de brief van de provincie nog niet ontvangen. Wij wachten die af. Daarna gaan we het besluit bestuderen en kan het college inhoudelijk een standpunt innemen’.

  Ondernemers op Robbenplaat reageren opgelucht. Onder hen Johan Wokke van het gelijknamige vastgoedbedrijf dat hier gehuisvest is. Wokke zelf ijvert eveneens voor ’menswaardige huisvesting’ van arbeidsmigranten.


  Wokke: „Ik ben de provincie zeer erkentelijk voor de afwijzing van de huisvestingsaanvraag buitenlandse werknemers op Robbenplaat. Op een bedrijventerrein moet je werken, niet wonen. Daarnaast ligt het Westrak veel te ver van het centrum en moet je eerst door twee donkere tunneltjes om er te komen.”

  Volgens Wokke ligt er veel dichter in de buurt van Wieringerwerf een alternatieve locatie die zich volgens hem uitstekend leent voor een logement. „Dat is een perceel aan de Terpweg, pal tegenover de plek waar nu een nieuwe sporthal verrijst en zwembad De Terp ligt. Die locatie beslaat een oppervlakte van vier hectare en ligt mooi bij de entree van het dorp.”


  Woningen

  Wokke heeft enkele ambtenaren van Hollands Kroon hiervoor al gepolst. Die antwoordden hem ’dat deze grond al bestemd is voor de bouw van 85 woningen’. „Toen ik vervolgens andere percelen rondom Wieringerwerf aanwees, zei diezelfde ambtenaar dat ’alles rond Wieringerwerf’ al een bestemming heeft.”

  Ook ondernemer Pieter Glijnis (grondlegger van HGG) juicht het besluit van de provincie toe. „Alle ondernemers waren vanaf het eerste begin fel tegen zo’n accommodatie. Behalve eentje die er belang bij had vanwege de containerunits die er gebouwd zouden worden.”


  Glijnis verwijt Hollands Kroon een chronisch gebrek aan communicatie. „Op Robbenplaat hebben we parkmanagement maar we zijn in feite nooit serieus geraadpleegd. Daar kan ik met m’n hoofd nog steeds niet bij. Achteraf bekeken erg onhandig natuurlijk.”

  Noordhollands Dagblad
   

  0 reacties :

  Een reactie posten