Er is toch nog hoop

Datum:
 • dinsdag 16 januari 2024
 • in
 • Categorie: ,
 • de hoop ligt in de ineenstorting van het systeem..... 

  16-1-2024


  Er is toch nog hoop

  Van tijd tot tijd ontvang ik een bericht van een lezer die mijn analyses al jaren leest, ervan overtuigd is dat wat we kennen als de Westerse beschaving in elkaar aan het storten is, maar die graag wat hoop wil zien. Wat kunnen we doen om onze beschaving, integriteit, moreel gedrag en respect voor de waarheid te laten herleven? schrijft Paul Craig Roberts.


  Mijn standpunt is altijd geweest dat er niets gedaan kan worden tenzij de mensen zich bewust zijn van hun benarde situatie. Het is mijn taak om mensen bewust te maken. Er kan niets gedaan worden totdat de mensen bewustwording zoeken en bewust worden. Zolang de media en de officiële narratieven de mensen in The Matrix houden, kan er niets worden gedaan. Films als V for Vendetta en The Matrix hebben dit duidelijk gemaakt.

  Maar vandaag breng ik jullie goed nieuws. Na een gesprek met een vriend vandaag, kan ik jullie vertellen dat de hoop ligt in de ineenstorting van het systeem. Aangezien elk aspect van het systeem corrupt is, is instorting het corrigerende middel. De heersende elites hebben zich misrekend. Door de ineenstorting te bewerkstelligen, laten de elites hun eigen macht instorten.

  Ineenstorting brengt een reset, niet die van het World Economic Forum, maar die van het volk. De mensen hebben de aantallen, niet de elites, die door onderlinge ruzies worden gereduceerd. Naarmate hun macht afneemt door hun misrekeningen, neemt hun macht af. De elites weten dit en daarom proberen ze ons te doden met “vaccins”, “pandemieën” en de vernietiging van onze voedselvoorraad in de naam van “de planeet redden van de opwarming van de aarde”.

  De enige manier waarop mensen de planeet Aarde kunnen vernietigen is door middel van een nucleaire oorlog, wat het doel lijkt te zijn van Amerikaanse neo-conservatieven, zoals Robert Kagan en Victoria Nuland.

  Waarom is er hoop in de ineenstorting van het opgehoopte kwaad?

  Omdat het de agenda vrijmaakt.

  Wat kunnen we doen om de ineenstorting te overleven? Onszelf bewapenen. Creëer organisaties van familie, vrienden, gemeenschap, provincie en verhef ze tot staatsallianties tegen de anti-Amerikaanse woke, de anti-Amerikaanse neoconservatieven, de anti-Amerikaanse Democraten en onze dodelijke anti-Amerikaanse vijand in Washington die in 1935 werd beschreven door Albert Jay Nock in zijn boek, Our Enemy, The State. Afscheiding van de rode [Republikeinen] staten is mogelijk.

  Net als in Robert Heinleins roman The Puppet Masters zijn het de blauwe [Democraten] staten die besmet zijn met anti-Amerikaanse haat. Deze staten zijn een veel gevaarlijkere vijand voor Amerikanen dan Russen, Chinezen, Iraniërs, Hamas en Houthi’s in Jemen.

  Toch horen we van de hoerenmedia niets over de echte dreiging, alleen over de gefingeerde dreiging voor Amerika van de aangewezen vijanden van de expansie van zionistisch Israël van de Nijl tot de Eufraat.

  Met uitzondering van de Houthi’s en Hamas zijn de moslimheersers te tevreden met het aannemen van steekpenningen uit Washington om iets te doen aan de Amerikaans-Israëlische genocide op de Palestijnen. Een groot deel van het leiderschap van de moslimwereld zou samen met zionistisch Israël en het Westen in de beklaagdenbank van het Internationaal Gerechtshof kunnen staan.

  Eén van de gevolgen van de kloof tussen de moslimvolkeren en het moslimleiderschap zou de ineenstorting van de Amerikaans-Israëlische macht in het Midden-Oosten kunnen zijn. De Arabische macht is lang geleden al ingestort. Maar de Amerikaanse macht is er niet in geslaagd om haar plaats in te nemen. Na een inspanning van 20 jaar werd de Amerikaanse “supermacht” verslagen en verdreven uit Afghanistan door een paar duizend lichtbewapende Taliban, die opnieuw het land regeren, net zoals gebeurde in Vietnam, waar eindeloze Amerikaanse bombardementen alleen maar de overwinning van de Vietcong verzekerden. Het zijn waarschijnlijk de Houthi’s en de Iraniërs die de zeewegen in het aangevallen gebied zullen controleren, niet Washington, tenzij de Houthi’s en de Iraniërs accepteren dat ze worden omgekocht.

  Niets van dit alles werkt voor de anti-Amerikaanse, anti-natie, anti-nationale soevereiniteit, anti-grenzen, anti-blanke beschaving heersende elite in Washington die “diversiteit” en “multiculturanisme” gebruikt om een natie en haar cultuur te vernietigen. De heersende anti-westerse blanke elites haten Amerika, nationale soevereiniteit en menselijke vrijheid veel meer dan dat ze hun zelfgekozen buitenlandse vijanden haten, die gekozen zijn omwille van winst en controle. De Amerikaanse grondwet staat hun dictatuur meer in de weg dan de aangewezen vijanden.

  Het Westen gaat ten onder. Laat je niet ontmoedigen door de ineenstorting. Wees bemoedigd. De ineenstorting van het kwaad biedt de mogelijkheid tot vernieuwing.

  Wat zal de vernieuwing zijn? Dat is niet duidelijk.

  De vernieuwing zal geweld met zich meebrengen.

  Karl Marx zei dat geweld de enige effectieve kracht in de geschiedenis is. Mijn professor aan de Universiteit van Oxford, Michael Polanyi, en ik betwistten Marx’ stelling. We stelden dat goede wil een effectieve kracht in de wereld is en gaven voorbeelden. Maar nu, tientallen jaren later, kijk ik naar de morele ineenstorting van het Westen en zie ik dat Marx gelijk had.

  Vandaag de dag wordt het Westen geconfronteerd met een kwaad dat zo sterk is dat de goede wil is uitgesloten. Waar zit de goede wil in de steun van het Westen aan de Israëlische genocide op de Palestijnen? Waar is de goede wil in de vervolging van Trump-aanhangers door de Democraten? Wat we zien is ideologische haat, geen gerechtigheid. Heeft Marx gelijk dat alleen geweld de geschiedenis beheerst? Als dat zo is, wat zijn de concepten van goede wil, barmhartigheid en rechtvaardigheid dan waard? Zijn het slechts waanideeën om ons gemakkelijk in een niet-bewuste mentale slavernij te storten? Hoe kunnen deze concepten het menselijk gedrag beïnvloeden als het kwaad geaccepteerd wordt als het nieuwe normaal?

  Alleen bewuste volkeren van de Westerse wereld kunnen het opbrengen om naar voren te stappen ter verdediging van de waarden die hun humane bestaan definiëren. Als zij falen, dan heeft het Westen dat ook.

  Mijn antwoord is dus dat de hoop ligt in de ineenstorting. Het is aan de mensen om opnieuw een humane en vrije samenleving op te bouwen waarin het recht een schild van het volk is en geen wapen in de handen van heersers die met geweld regeren.


  Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  GREAT RESET DOSSIER

   

  0 reacties :

  Een reactie posten